1380               Skt. Sørens Stræde
Resens kort
Forstørrelse
Kortudsnit

Roskilde år 1400 (Minibyen)

                                                                   

Skt. Sørens Stræde, som det ser ud på Resens tegnede kort over Roskilde fra 1677. Billedet er ikke alt for pålideligt - mange huse på Resens kort ligger forkert eller har aldrig ligget der. Alligevel er Resens kort det eneste billede, vi har af byen, før de store brande i 1731. Strædet hedder i dag Weysegangen. Vore dages gadeforløb er ikke synderligt bebygget. Det er det omkring 1400 i følge billedet af modellen Roskilde Miniby herunder, hvor strædet løber midt i billedet..