1853            Støden 1-3
Den nye bygning

 

                                                   

Småhusene i Støden til venstre i billedet (sydsiden) er fra 1853 eller før. Husene nr. 1-3 blev revet ned i 1963.