Fællesskabets procuratorium i Tune 

Det gode fællesskabs procuratorium

Procuratorier

Herredets kirker

                                                                                                  

Godset for portionen i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Skensved Skensvedmagle 2

  -