Provstedømmegods i Hammer herred

Provstedømmet

Kirker i herredet

                                                    

Provstedømmets eller præpositurets gods i Hammer herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Hammer Hammer Hammer 1

 -