Hørhusene

Hørgården

                                    

 

I området omkring Hørgården opføres 1817 23 husmandssteder, de såkaldte Hørhuse.