Kastellet

Kastellet

 

Kastellet på Byvolden / Hedegade i vore dage.