Darup
Kort over Darup

Gadekær og småhuse

Vintergård

                                                          

Darup set fra syd. Gården til højre for vejen er Vintergård.

Kig i den modsatte retning ud mod den udflyttede Langmosegård. Vintergård ses til venstre.