1895             Svogerslev 

Svogerslev kirke

Tegning fra samtiden

Svogerslev i sit landskab og med bymarkerne rundt omkring. Forrest ses vejen til Roskilde.

                                                                  

Fotografiet er et postkort, der viser Svogerslev med gårde og huse omkring århundredeskiftet 1900.

Indbyggertal i Svogerslev
I 1800 var der 301 indbyggere i Svogerslev og indbyggertallet steg kun til 388 i 1900. I 1964 var der 992 i hele Kornerup-Svogerslev kommune. Udviklingen er altså gået jævnt og langsomt (det store spring til sidst medtager også opland og Kornerup.