2008                Peter Fischer-Møller
Bispeembedet
Biskopper Roskilde Stift

Roskildes biskop fra 1/5 2008, Peter Fischer-Møller. Før han blev biskop var han sognepræst og provst i Ørslev og Terslev.

Fischer-Møller er født 29. juni 1955 og gift 1982 med biolog Bente Munk. 1973 blev han student fra Øregaard Gymnasium. 1983 fik han teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet. 1984-2008 var han sognepræst i Terslev og Ørslev, fra 1999 tillige provst i Ringsted-Sorø Provsti.