1935            Axel Rosendal
Bispeembedet
Biskopper Roskilde Stift

Axel Rosendal (født 12. marts 1883 i København, døde 29. jun. 1966 på Frederiksberg) var biskop i Roskilde Stift 1935-1953. 

Han blev student fra Efterslægtens Skole 1901. Efter teologisk embedseksamen 1907 gik han ind i det grundtvigske ungdomsarbejde, og var 1909-14 leder af Kirkelig Ungdomsforening i Grundtvigs Hus. Gift med Laura Møller (d. 1956). Han blev ordineret som kateket ved Marmorkirken 1909, fra 1914 var han residerende kapellan ved Stefanskirken og blev sognepræst 1924. 1933 blev han provst for Københavns Nørre Provsti, men valgt til biskop i Roskilde 1935. Han benyttede embedet som en prædike-, taler- og lærestol, bl.a. gennem radiobrevkassen 1937-38. Sammen med Haderslevs biskop C. W. Noack blev Rosendal. af de øvrige biskopper udpeget som biskoppernes repræsentant i Kirkeministeriets Salmebogsudvalg 1946, og af ministeren udnævnt til formand for kommissionen.  Han var ikke specielt vidende om salmer, men nærmest brugerrepræsentant i salmebogsudvalget.

Som præst ved Stefanskirken og provst på Nørrebro og som socialdemokrat ønskede han ikke at få et ridderkors. Men som biskop i Roskilde bad han alligevel sin kollega Fuglsang-Damgaard i København om at indstille ham.