Jens Andersen Lodehat
Jens Andersen Lodehat

Jens Andersen Lodehats ligsten. Det meste er borte, men tiaraen og bispestaven kan da ses. Resten er blevet slet væk. En eller anden har været i gang med at fjerne den gamle figur, så stenen kunne genbruges ved en anden grav. Men arbejdet er på en eller anden måde gået i stå, så tilbage er en sten, der hverken er bisp eller borger.

Biskop Jens Andersen døde 1431 og blev begravet i sit kapel under en usædvanlig stor gravsten, en af de største, som endnu er bevaret i Roskilde. Bispen i fuldt skrud og under en baldakin var indridset på stenen. Efter Reformationen blev døbefonten anbragt oven på bispens sten; det har slidt godt på den, som det fremgår af Søren Abildgaards tegning Da pladsen blev solgt til adeligt gravkapel, anbragtes stenen i kirkens pulterkammer, Vor Frue Kapel. Da dette blev nedrevet, kom stenen ud i kirken for få år senere at blive solgt til Roskilde-købmanden Boas Larsen, som lod den udslibe. Forsynet med nye indskrifter, forfattet af kantor Gjessing, dækker den nu hans families gravsted på domkirkegården ved nordre tårns vestside.