Johan Jespersen Ravensberg
Johan Ravensberg
Ligsten

På murpillen nærmest Johan Jespersen Ravensbergs grav er der ophængt en ejendommelig mindetavle over bispen: Øverst Ravensbergvåbnet med bispestav og mitra, nedenunder et pergamentblad med et latinsk mindedigt.