Lutherske bisper Sjællands Stift

1536-1560

Peter Palladius

Sjællands første lutherske superintendent (biskop) ved reformationen 1536. Han sad i embedet til sin død i 1560.

1560 -1569

Hans Albertsen

 

1569 -1590

Povl Johan Madsen

 

1590 -1614

Peder Wiinstrup

Han kronede Christian IV i Vor Frue Kirke i København 29/8 1596. Se slægten Winstrup.

1614 -1638

Hans Poulsen Resen

Blandt hans tilhængere i hans hårdhænde kamp mod "kryptocalvinister" var foruden efterfølgeren Jesper Brochmand tillige Caspar Bartholin, teologisk professor og kannik i Roskilde. Se slægten Resen.

1638 - 1652

Jesper Brochmand

Fra Køge skrev en stor dogmatik Universae Theologiae Systema 1633.Heri fremstillede han hele Luthers lære.

1652 - 1653

Hans Hansen Resen

Søn af Hans Poulsen Resen. Se slægten Resen.

1653 - 1655

Laurids Scavenius

Scavenius betyder "fra Skagen".

1655 - 1668

Hans Svane

Han blev en af de varmeste fortalere for indførelse af enevælde i forbindelse med stændermødet 1660. Han nåede at få titlen ærkebiskop. Svaneslægtens stamtavle.

1668 - 1675

Hans Wandal

Skrev et kæmpeværk, Jus Regium, om den enevældige monarks rettigheder. Han salvede i Frederiksborg Slotskirke Christian V.  

1675 - 1693

Hans Bagger

Udarbejdede i 1685 et nyt kirkeritual

1693 - 1710

Henrich  Bornemann

Var hysterisk og førte mange sager.

1710 - 1737

Chr. Willumsen Worm

Førte konfirmationen ud i livet. Har givet navn til "Bispegården" i Gl. Lejre, hvor han havde lystgård.

1737 - 1757

Peder Hersleb

Stod bag Frederik IV's rytterskoler.

1757 - 1783

Ludvig Harboe

Skrev en del bøger om historie og ejede selv en betydelig bogsamling. Er kendt som en mild og omgængelig mand. 

1783 - 1808

Nic. Edinger Balle

Gjorde meget ud af undervisning, men blev også kritiseret for, at han lod sig nøje med udenadslære hos eleverne.

1808 - 1830

Friederich C. Münter

Stod bag oprettelsen af præsteskolen, pastoralseminariet.

1830 - 1834

Peder Erasmus Müller

 

1834 - 1854

Jacob Peter Mynster

Grundlagde kirkens højkirkelige retning.

1854 - 1884

Hans Lassen Martensen

Var social bevidst og støttede arbejderne.

1884 - 1895

Bruun Juul Fog

 

1895 - 1909

Thomas Skat Rørdam

 

1909 - 1911

Peder Madsen

 

1911 - 1922

Harald Ostenfeld

1922 udskilles Roskilde Stift af Sjællands Stift. Roskilde får atter en biskop.

Katolske bisper

Lutherske biskopper i Roskilde