1890         Borgmester Aagaard

Rådhuset fra 1883

Kongeudnævnte borgmestre

Etatsråd Theodor Johan Aagaard udnævnes til kgl. borgmester og byfoged i Roskilde 8. januar 1890 som afløser for Carl Blechingberg. Aagaard var indtil da indehaver af samme stilling i den langt mindre by Fåborg og herredsfoged i Salling Herred. I hans tid blev byfogedembedet forenet med by- og rådstueskriverembedet, så han bestred alle tre stillinger. Han købte et hus i Blågårdsstræde og tog sin afsked ”i nåde”, som det hed, når man selv sagde op for at gå på pension, den 13. februar 1905. Han fik dernæst titel af etatsråd, men døde kort efter (1905). Kontorchef i justitsministeriet Kay August Hammerich blev hans efterfølger.