1913         Borgmester Busch

Rådhuset fra 1883

Kongeudnævnte borgmestre

 

Borgmester i Nykøbing Peter Nicolai Valentin Busch udnævnes til den sidste kongeligt udnævnte borgmester og byfoged i Roskilde som afløser for K. A. Hammerich. Den kongelige udnævnelse til borgmester falder bort 1919, og Peter Busch får en stilling som civildommer i Roskilde. Han døde 1939.