Slægten Quitzow 
Agnete kloster

Slægtens stamtavle

                                                                             

Våben for adelsslægten Quitzow: Tværdelt af hvidt og rødt og to stjerner af modsat farve. På hjelmen to vesselhorn tværdelt hvidt/rødt, rødt/hvidt.

Slægten er tysk uradel fra Brandenburg, som kom til Danmark i første halvdel af 1300-tallet. Slægten uddøde 1678 med Erik Quitzow til Sandager.