Christian III. 
Retur

                       

Christian III var gift med Dorothea af Sachsen-Lauenburg. Født 9 juli 1511. Indgik i 1525 ægteskab med hertug Christian, den senere Christian III. Som enkedronning boede Dorothea på Koldinghus, hvorfra hun forsøgte at blive gift med Christian II´s halvbror, hertug Hans den Ældre, men hindredes deri af kirken og visse dele af familien. Død 7 oktober 1571 på Sønderborg Slot. I 1581 lod Frederik II sin mors afsjælede legeme overflytte fra Sønderborg Slotskapel til Roskilde Domkirke.