1670           Frederik III

Frederik III som yngre

Frederik III som ældre

                                                     

 

 

Frederik III døde 1670. På hans kiste i Christian IV's kapel sidder en god buste af ham set som den store feltherre med sejrstrofæer. Han havde dog flere nederlag (og de var store) end sejre. Kisten stod i krypten i mange år, inden den kom op på sin nuværende plads på gulvet i kapellet.