1751                 Frederik V
Frederik V
Stamtavle

Kong Frederik V er første gang gift med Louise af England, datter af den senere kong Georg II og dronning Caroline. Født 18 december 1724 i Leicester House. Foreløbig formæling fandt sted i Hannover 10 november 1743. Brudens bror, hertugen af Cumberland, repræsenterede kronprins Frederik. Den 11 december 1743 foregik den endelige vielse i København. Foreløbig formæling var en procedure, der var ret udbredt i datiden i højere sociale lag. Dronning Louise døde 19 december 1751 i barselsseng. Hun er gravsat i Roskilde Domkirke i Frederik V´s kapel.