Kalmarmødet
Dronning Margrethe

Erik af Pommern

Kroningsbrevet  

Unionsbrevet

                                                       

Kalmar slot i dag: Mere et renæssanceslot end den borg, der lå her i 1397

Sommeren 1397 blev der indkaldt et stort unionsmøde i Kalmar i Sverige.

Efter mange forhandlinger blev Erik af Pommern kronet til Kalmar-unionens første konge den 17. juni 1397, og den 13. juli blev kroningsbrevet underskrevet af kong Erik. Der er ingen tvivl om, at dette dokument er forhandlet færdigt på mødet i Kalmar og dermed gyldigt.

Så er der mere tvivl om gyldigheden af et andet dokument. På Kalmarmødet drøftedes nemlig også et unionsbrev, som er udstedt på papir af 17 nordiske stormænd, dog kun beseglet af de ti. Det er dette dokument, som beskriver en union. Unionen er ganske givet drøftet på mødet - men det er uvist, om noget er blevet endeligt vedtaget.