Margrethe II
Dronningens stamtavle

                                                   

Dronning Margrethe II i

Margrethe II (Alexandrine Thorhildur Ingrid), ældste datter af Frederik IX og dronning Ingrid (født prinsesse af Sverige). Født den 16 april 1940 på Amalienborg. Dronning i henhold til tronfølgerloven af 28 marts 1953. Tronbestigelse 14 januar 1972.

ÆGTESKAB
Gift i Holmens Kirke den 10 juni 1967 med greve Henri de Laborde de Montpezat. Født den 11. juni 1934 i Talence, Gironde, Frankrig, søn af greve André Laborde de Monpezat og grevinde Renée de Monpezat f. Doursenot. Efter brylluppet betitlet prins Henrik af Danmark. Prins Henrik har eksamen i kinesisk og vietnamesisk fra Sorbonne-Universitetet i Paris, 1964. Fra samme år ambassadesekretær ved den franske London-ambassade. I 1968 udnævnt til dansk ordenskansler og kaptajn a la suite i flyvevåbnet. I 1969 kommitteret Dansk Røde Kors, samme år major a la suite. Fra 1 oktober 1977 udnævnt til oberst a la suite i hæren og flyvevåbnet samt kommandør a la suite i søværnet.

BØRN
1. Frederik (Andre Henrik Christian)
, født 26 maj 1968 i København, tronfølger. Døbt i Holmens Kirke, København, den 24 juni 1968. Konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 28 maj 1981.
Kronprinsen gik på Krebs Skole 1974-1981, 1974-1976 som privatist på Amalienborg og fra 3. klasse 1976 på Krebs Skole, derefter Ecole des Roches, Normandiet, Frankrig, 1982 - 1983, Student fra Øregård Gymnasium 1986.
Studier i statskundskab ved Harvard University, U.S.A., 1992-1993
Cand scient. pol. (Aarhus Universitet) februar, 1995
Tjeneste på den danske FN-mission i New York (3 måneder), 1994

Kronprinsen har en omfattende militær uddannelse.
Rekrut, Den Kongelige Livgarde, 1986
Løjtnant af Reserven, 1988
Delingsfører ved Gardehusarregimentet, 1988
Premierløjtnant af Reserven, 1989
Frømandskorpset, Søværnet, 1995
Premierløjtnant af Reserven, Søværnet, 1995
Kaptajnløjtnant, Søværnet, 1997
Kaptajn af Reserven, Hæren, 1997
Kaptajn af Flyvevåbnet, 2000
Videregående studier på Forsvarsakademiet, 2001-02
Major i Hæren og Flyvevåbnet samt orlogskaptajn i Søværnet, 2002.

Fra oktober 1998 til oktober 1999 var H.K.H. udstationeret som 1. ambassadesekretær ved Kongelig Dansk Ambassade i Paris.

Kronprinsen er Præsident for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Æresmedlem af:
Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme, Kongelig Dansk Yachtklub, Hobie Cat Danmark, Rytterofficersforeningen, Garderforeningen i København, Dansk Sportsdykker Forbund, Christian Den Fjerdes Laug i Aalborg, Københavns Golf Klub, Nationalkomiteen for Selskabet til Restaurering af Frihedsstøtten, Marineforeningen, Dansk Mongolsk Selskab, International Tennis Club of Denmark, Sømandsforeningen af 1856, Kommitteret for Dansk Røde Kors.
Fra februar til juni 2000 deltog H.K.H. Kronprinsen i ekspeditionen Sirius 2000, en slæderejse nord om Grønland fra Qaanaaq (Thule) i nordvest til Daneborg i nordøst, en tur på 2500 km.
Kronprinsen er protektor for en række selskaber og foreninger.

Danske dekorationer:
Ridder af Elefantordenen (R.E.), Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.), Erindringsmedaljen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.E.M.), Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (R.O.H.T.), Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethe og H.K.H. Prins Henriks Sølvbryllup (S.E.m.), Erindringsmedaljen i anledning af H.M.
Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.), Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (M.M.11. marts 1899-1999), Dronning Ingrids Mindemedalje (Dr.I.M.M.), Dansk Militært Idrætsforbunds Hæderstegn (D.M.I.H.), Den Kongelige Belønningsmedalje med krone og inskriptionen EXPEDITION SIRIUS 2000 (BM.KR.).
Udenlandske ordener:
Fortjenstordenen, Storkors, Italien (It.F.1.), Adolph af Nassaus civile og militære Fortjenstorden, Luxembourg (N.A.1.), Ojaswi Rajanya Orden (Nepal (Nep.Oja.Raj.1), St. Olavs Orden, (N.St.0.1.), Hvide Roses Orden, Finland (Fi.H.R.1.), Terra Mariana Orden, Estland (Est.T.M.1.), De Tre Stjerners Orden (Letland Le.S.1.), Leopolds Orden, Belgien (B.L.1.), Den
Islandske Falkeorden (I.F.1.), Den jordanske Renaissance Orden (Jo.Re.1.), Krysantemum Orden, Japan (J.Krys), Sydkorsorden, Brasilien (Br.S.K.1.), Rio Branco Orden, Brasilien (Br.R.B.1.), Chula Chom Klao Orden, Thailand (S.C.C.K.1), Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden, Storkors (Ty.F.R.F.1).

2. Joachim (Holger Waldemar Christian), født 7 juni 1969. Døbt i Århus Domkirke 15 juli 1969. Konfirmeret i Fredensborg Slotskirke 10 juni 1982. Gift 18 november 1995 i Fredensborg Slotskirke i Hillerød med  prinsesse Alexandra ( født Alexandra Christina Manley).
 Prins Joachim gik på Krebs Skole 1974-1981, 1974-1976 som privatist på Amalienborg og fra 3. klasse 1976 på Krebs Skole. Derefter Ecole des Roches, Normandiet, Frankrig, 1982-1983. Student fra Øregaard Gymnasium 1986.
Prins Joachim har landbrugsuddannelse fra Den Classenske Agerbrugskole Næsgaard 1993.
Prins Joachim har en grundig militær uddannelse:
Rekrut i Dronningens Livregiment, 1987. Sergent i Dronningens Livregiment, 1988. Løjtnant i Reserven, 1989. Delingsfører i Prinsens Livregiment, 1989. Premierløjtnant af Reserven, 1990. Kaptajn af Reserven i Prinsens Livregiment, 1992.
Ansat hos A.P Møller i Hong Kong og Frankrig 1993 - 1995.
Ejer af Schackenborg Slot fra 1978.
Æresmedlem af:
Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme, Herefordforeningen for Danmark, Int. Fédération Cuisinier exclusive d'Europe e.V., Christian den Fjerdes Laug i Aalborg, Præsident for Selskabet Tøjhusmuseets Venner, Overordentligt medlem af Vaabenhistorisk Selskab, honorært medlem af Frederiksborg og Omegns Fugleskydningsselskab af 1899, Æresmedlem i Aarhus Borgerlige Skydeselskab.
Prins Joachim er protektor for en række selskaber og foreninger.

Danske dekorationer:
Ridder af Elefantordenen (R.E.), Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.), Erindringsmedalje i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (Dr.I.E.M.), Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (R.O.H.T.), Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992 (S.E.m.), Erindringsmedalje i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.), Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (M.M.11.marts 1899-1999), Dronning Ingrids Mindemedalje (Dr.I.M.M.).
Udenlandske Ordener:
Trishakti-Patta Orden, Nepal (Nep.Tri.Sha.1), St. Olavs Orden, Norge (N.ST.O.1), Forbundsrepublikken TysklandsFortjenstorden (Ty.F.R.F.1), Kroneorden, Belgien (B.K.1), Den jordanske Renaissance Orden (Jo.Re.1), Krysantemum Orden (J.Krys.), Hvide Roses Orden (Fi.H.R.1).

Alexandra Christina, prinsesse af Danmark. Født 30. juni, 1964 i Hong Kong. Datter af Richard Nigel Manley og Christa Maria Manley (f. Nowotny). Gift 18. november 1995 i Frederiksborg Slotskirke med Hans Kongelige Højhed Prins Joachim til Danmark.
Uddannelse:
Quarry Bay Junior School, Hong Kong, 1969-71, Glenealy Junior School, Hong Kong, 1971-74, Island School, Hong Kong, 1974-82, Wirtschaftsuniversität, Wien, 1983-84, Studieophold i Tokyo, 1984-86, Studieophold i London, 1989-90.
Fra 1986 til 1989 ansat som børsmægler, Citybank og Jardine Fleming, Hong Kong, fra 1990 til 1995 i GT Management (Asia) Ltd., Hong Kong, Salg og Marketing, fra 1993 som vicedirektør.

Æresmedlem af København Zontaklub I, Honorært medlem af Dansk Primula Klub, Ærespræsident for UNICEF Danmark.
H.K.H. Prinsesse Alexandra er protektor for en række selskaber og foreninger.
Danske dekorationer:
Ridder af Elefantordenen (R.E.), Erindringsmedalje i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II's 25 års regeringsjubilæum (R.E.m.), Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX's fødsel (M.M.11. marts 1988-1999), Dronning Ingrids Mindemedalje (Dr.I.M.M.).
Udenlandske ordener:
Hvide Roses Orden (Fi.H.R.1)

BØRN
1. Nikolai William Alexander Frederik, født 28 august 1999
2. Felix Henrik Valdemar Christian, født den

Dronning Margrethe II beklæder som femte generation af det Glucksborgske dynasti den danske trone.De første barneår blev hovedsagelig tilbragt inden for Amalienborgs beskyttende mure. Men da prinsessen nåede skolealderen, ønskede det daværende kongepar, at hun ligesom andre børn, skulle have mulighed for at opleve et naturligt samvær med jævnaldrende kammerater. Prinsesse Margrethe begyndte derfor sin skolegang på Zahles Skole i København. Senere tilegnede hun sig også i en periode kundskaber ved en engelsk skole. At dronning Margrethe II er den danske monark, som er mest velforberedt til sin ansvarsfulde gerning er udenfor enhver diskussion. I baren- og ungpigeårene førtes daværende prinsesse Margrethe ind i regentens pligter, og allerede i 18 års alderen begyndte hun at føre forsæde ved statsrådsmøderne. I den følgende periode, frem til Frederik IX´s bortgang stod prinsessen for regeringens førelse i faderens fraværs- eller sygdomsperioder. Hun blev student i 1959 og dygtiggjorde sig fra samme år yderligere ved samfundsvidenskabelige studier på Københavns Universitet. I studieåret 1960-61 opholdt prinsessen sig ved det verdenskendte universitet i Cambridge, og fra 1961-63 var hendes tid helliget studier ved henholdsvis Århus Universitet og Sorbonneuniversitetet i Paris. Såvel privat som i embeds medfør, har dronningen foretaget omfattende rejser i både Europa, USA, Sydamerika og Asien. Regentens private interesser omfatter foruden naturligvis familielivet, kunst og arkæologi. Dronningens optræden bærer præg af, at hun har arvet såvel sin fars spontanitet som sin mors  situationsfornemmelse. Dette giver sig udtryk i hendes varme og naturlige fremfærd ved alle former for offentlig fremtræden. Ved de fleste lejligheder af repræsentativ karakter er prins Henrik ved majestætens side, hvor han sekunderer sin hustru på en værdig og charmerende måde.

Kilde: Danmarks konger og dronninger af Kay Nielsen