1014               Svend Tveskæg
   Forstørrelse

    Drotten-kirken i Lund

    Kongens stamtavle

   

Svend tilbragte en del af sin tid på krigerfærd. Dels mod tyskerne, men mest i England, som han erobrede kort, før han døde. Runestenen her (som beretter om Svends slagmarker) har Svend ladet rejse ved Hedeby i Slesvig.

Svend udvidede i følge Saxo Roskilde med flere borgere. Han udvidede også trækirken i følge Knud den Helliges helgenkrønike. Det er dog uvist, om det var kirken i Roskilde, han gjorde noget for. I Lund er der også en gammel stenkirke, Drottens kirke, som er viet til treenigheden (drotten), og der er fundet en trækirke, som har været denne kirkes forgænger. Når Roskildekrøniken skriver om Svend, at "han opførte en kirke i Skåne", kan det netop være drotten i Lund, han lod opføre. Og måske er det i den trefoldighedskirke, han er begravet. Der er i Roskilde minder om begravelser i domkirkens forgængere på stedet: Harald Blåtand, bisp Vilhelm, Estrid osv. Men der er faktisk ikke noget minde om kong Svend.