Bogstav Søgeord Link

Ulfeldts boder 1630
Ulfeldts Vænge 1749
Universitetet 1479
   

Sjællandske godser og herregårde