Bogstav Søgeord Link
Janua præbende 1250, 1343
Jernbane 1847
Johannes Døberens præbende 1414
Johannesalteret 1480
Jomfruklostrets Sogn 1871
Jomfrukrænker 1603
Jordegods (bispestolens) 1290, 1375
Jordskat 1662
Jordskælv 1541, 1869
Den juelske Stiftelse 1761
Justitiarius (Rigens Kansler) 1636
Jyllinge præbende 1200