Bogstav Søgeord Link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagefald (bøder) 1603
Sagførere 1638
Sakristan 1396
Sakristanens procuratorium 1396
Salmesang 1554
Segl (Roskildes) 1286
Segl (domkirkens) 1150
Sejlads 980
De seks præbender 1288
Serreslev præbende 1020
Sild 1610
Sejlrenden (Roskilde - Frederikssund) 1833
Skarpretter 1790
Skatter 1349
Skibsbro 1763
Skole 1736
Skolesamvirket Tvind 1979
Skomagere

1370

Skovbomarked 1880
Skuldelevskibe 1132

Skræddere

1490
Skt. Agathes alter 1484
Skt. Andreas alter 1264
Skt. Annes alter i kapellet 1464
Skt. Annes alter bag koret 1363
Skt. Barbara-alter (ældre) 1466
Skt. Barbara-alter (yngre) 1502
Skt. Bartholomæus alter 1421
Skt. Birgitte Kapels præbende 1475
Skt. Dorotheas alter 1448
Skt. Erasmus' alter  1472
Skt. Georgs (Jørgens) alter 1433
Skt. Gertruds alter 1501
Skt. Gregors alter 1501
Skt. Ivos alter 1347
Skt. Jacobs præbende 1413
Skt. Johannes evangelistens alter 1271
 Skt. Johannes evangelists alter i Birgittes kapel 1488
Skt. Johannes  alter i kapellet 1487
Skt. Katrine den ældres alter 1369
Skt. Catherine den yngres alter 1436
Skt. Knuds gildes alter 1368
Skt. Laurentii alter 1348
Skt. Lucius' alter 1365
Skt. Magnus alter 1288
Skt. Martins alter  1303
Skt. Mikkels alter 1265
Skt. Nicolai alter 1378
Skt. Knuds Gilde 1335
Skt. Olufs alter 1465
Skt. Pauls alter 1456
Skt. Peders alter 1435
Skt. Severins alter 1492
Skt. Thomas alter 1329
Skt. Vilhelms alter 1348
Skt. Vincents alter 1349
Skæpper 1568
Skånske krig 1674
Slaget på reden 1801
Slagtehus 1914
Slagteriskolen 1964
Slagtere

1587

Slagteriernes Forskningsinstitut 1953
2. Slesvigske Krig 1864
Smedelavet 1370; 1599
Smedjer 1210
Socialdemokratiet 1883
Sociale forhold 1873
Socialforvaltningen 1973
Sodomi 1640
Sognegård (Skt. Jørgensbjerg) 1922, 1982
Sol (skulptur) 1976
Spansk kappe 1683
Spanske soldater 1807
Sparekassen (for Roskilde By og Omegn) 1833
Spedalskhed 1150; 1569
Spejdere 1916
Spritfabrik 1878, 1943
Stadskaptajn 1750

Stadsret

1268
Stempelafgift 1661
Stjerneudskiftning 1796
Store nordiske Krig 1700
Strandberg 1985
Stubmølle 1833
Studeeksport

1500

Stænderforsamlingsordning 1830
Sukkerkompagni 1761
Superintendenter 1536
Svantevit (vendisk guddom) 1169
Svenskekrigene 1657
Svogerslev Bibliotek 1941
Sydbanen 1870
Syge- Dåre- og Arbejdsanstalt  1854
Sygehus ”for den tjenende klasse” 1836
Syngepiger 1849
Synodebestemmelser 1517
Syv præbende (og kirke) 1246
Syvsten (skulptur) 1985
Søndre Sogn 1968