Kås (Tårupgårdslinjen)
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Jens Nielsen  ~ Edel Lauesdatter  
  til Tårupgård, Volstrup og Votborg Saltensee af Linde  
 
  Lensmand på Bøvling  til Stårupgård    
  * 1450 † efter 1519      
           
  Kaas af Sparre, Coat of arms - Våbenskjold.
 
         
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Mogens Jensen Ellen Jensdatter ~ Erik Nielsen Niels Jensen ~ Anne Bjørnsdatter Maren Jensdatter Kaas   ~ Hans Munk       
   til Tårupgård, Fjends h †1559 Tornekrans  til Stårupgård Bjørn * 1494 Oxvad † efter 1543 til Krogsgård    
  Mester   til Kollerup & Støvringgård til Stårupgård        
  Provst i Jelling syssel     * 1490 † Starupgård 1535 ~ ca. 1512        
  † ml. 14/2. og 7/4 1543          
             
             
             
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Bjersjöholms gamla slott  
Foto:Sylve Åkesson
 
                                                       
                             
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Bjørn Nielsen ~ Christence Jensdatter Niels Kås     Anne Nielsdatter Kås  ~ Jost Andersen Jens Kås  ~ Margrethe Lange          Erik Kås   ~ Berte Seefeld Ida Kås ~ Peder Juul  
   til Stårupgård, Vangkjær,  Rotfeld til Tårupgård   til Østergård Ulfeldt til Gudumlund til Engelsholm     Til Støvringgård,   Arver Stårupgård og Tårupgård til Låge    
  Kærsgård, Ellinggård, Voergård, til Bjersöholm (Skåne) Arver Stårupgård   * Tved 1531     * 1516 † 14/12 1578     Voergård og Lindbjerggård   †1597    
  Tybjerggård og Bjersøholm* ~ Stårupgård 4/11 1554  Bor som ærkedegn i residensen i Roskilde   Begravet Viborg Domkirke       Lensmand Børglum 1574      
  Lensmand Stubberkloster   Rigsråd 1573-1594       * Stårup 1522 † 31/12 1578  
  Lensmand  Ørslevkloster   Kansler 1570(73)-1594  
Begravet 28/9 1598 i Bælum kirke
 
  Lensmand Vordingborg * Opførte Bjersøholm
Lensmand Rynkeby
  ~ Kirsten Pedersdatter  
  Rigsråd 1567-1581   Lensmand Lekkende     Galt  
  * Stårupgård 1518 † 26/3 1581     * Stårupgård 1534 † 29/6 1594       til Tyrrestrup & Birkelse  
  Bjersøholm       Begravet Viborg Domkirke  Niels Kås          
               
                 
        Mere om Niels Kås          
                 
               
           
               
               
                 
                                                                                     
                                                     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Helvig Kås   ~ Hannibal Gyldenstierne Jens Bjørnsen  ~ Berthi Mouridsdatter Anne Kås  ~ Albret Skeel Kirsten Bjørnsdatter  ~ Ove Urup Gabriel Kås   ~  Maren Niels Kås   ~ Birgitte Rosenkrantz "~" Gjord Kås   ~ Ermegard Gyldenstjerne Anne Kås ~ Preben Bild Mogens Kås  ~ Sidsel Friis Ingeborg Eriksdatter ~ Lage Urne Niels Kås  ~ Margrete Banner Jørgen Kås  ~ Mette Banner
  † 24/3 1638 til Store Restrup til Strandbylund & Søndergård ~ 1585 til Bratskov til Jungetgård * 1513 † efter 26/3 1581 til Ovesholm til Tybjerggård af Haraldskær † ung 1597 Får som enke 2 børn med mandsbeslægtet Arver Stårupgård og Tårupgård til Iversnæs til Stårupgård til Aggersborg til Støvringgård og Restrup ~ 5/10 1606 til Stårupgård ~ 8/10 1601 til Støvringgård & Birkelse  ~ Randers 17/9 1592 til Birkelse, Hemmestrup, Lee sogn ~ 10/3 1605
   Store Restrup 1608  * Stårupgård 1544 * ca. 1560 † Strandbylund efter 1600 * 1560       ~ Malmø 9/8 1586   † efter 1605 ~ Malmø 17/8 1589     Henrettet for blodskam Dømmes for blodskam   og Lindholm Rigsråd     * Stårupgård 1572   * Lindbjerggård ca. 1565   & Haugård  
  † Strandbylund XX/1 1621   Begravet Junget kirke     Begravet Bjeresø Kirke       Flygter til udlandet, men kommer retur   Lensmand Nyborg   † Lerbæk 4/11 1634   † Birkelse 1620   Lensmand Stavanger,  
              Henrettet for blodskam   * 1576 † 3/11 1656       Jæderen, Dalerne & Ryfylke  
          † 1616           * Starupgård ca. 1567  
                             
                       
                     
                     
                     
 
 
                     
                       
                     
                     
                     
                     
                       
                 
                                                   
                                     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Christoffer Kås  ~ Blanceflor Bildt Anne Jensdatter  ~ Niels Iversen Pernille Jensdatter  ~ Jesper Lauridsen   Anne Kås   ~ Albert Rostrup       Erik Mogensen Kås ~  Beate Reedtz Jørgen Kås ~ Margrethe Cathrine Bjørn Kås ~ Birthe Rothkirck Erik Kås  ~ Margrete Banner Dorte Nielsdatter  ~ Folmer Johansen
  Kaptajn til Overklit * 1586 † Aalborg 10/7 1649  ~ 1603 * ca. 1600 Lunov   * 1594 † 1649       til Bremersvold, Restrup & Korsøgård  ~ 13/9 1652 til Gudumlund  Buchwald til Støvringgård ~ Viborg 5/10 1656   til Aggersborg ~ 19/8 1627   Urne
    til Overklit   Borgmester i Aalborg   til Restrup & Plovstrup           Døde stærkt forgældet   til Skovsgård til Gudumlund * 1626 † 19/1 1671   Solgte Aggersborg 1631   til Linderumgård
  † senest 1657   * 1545 † Aalborg 23/12 1617           * 1611 † 26/6 1669   Lensmand Jungshoved 1649         * Birkelse ca. 1593  
                    Begravet Øster Egede kirke   Lensmand Rugård 1653          † Aggersborg efter 1631  
               
 
 
Amtmand Rugård 1662
       
                ~ Susanne Sparre † 17/6 1692 ~ Sophie Christine Kås      
                til Sparresholm & Jomfruens Egede Begravet Hårslev Kirke      
                         
                         
                       
                     
     
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                             
                           
 
 
   
 
   
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Claus Kås   ~ NN Inger Christofferdatter Kås  ~ Jens Hvas         Sidsel Kås   ~ Vincents Joachim Hahn Birgitte Sophie Jørgensdatter  ~ Henrik Christoph von Pultz Sidsel Kaas  ~ Jonas Lillienchiold  
      † efter 1698  til Gjerumgård         til Sparresholm til Hjortespring & Abrahamstrup til Skovsgård Kaptajn * Veirupgård † efter 1723 Amtmand  
                & Jomfruens Egede Fik Seekamp i Holsten * 1756 † 1760 Naturalisationspatent 1686   ~ Rugård, Fyn 26/3 1679   
                Trolovet med Peder Grubbe på Lystrup    
                som Hahn lod tæve og smed hjem til sig selv  
            * 1645  
           
         
         
         
         
         
         
             
                 
             
             
             
             
                   
               
 
 
   
 
 
 
       
  NN Kås   ~ NN Johanne Sophie Clausdatter ~ Henrik Sested          
      Døbt Stillinge 5/12 1706          
             
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
             
             
             
             
             
               
               
 
 
         
  Christian Frederik Kås        
   Ritmester, Assens      
  * ca 1714 † 1799      
             
             
       
 
     
  Slægtens sidste mand          
             
              Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa