Greve Knuth af Knuthenborg
                                                           
 
 
 
 
 
    Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
  Eggert Christopher von Knuth ~ Søster Lerche  
von Knuth, Coat of arms - Våbenskjold.
 
  til Melz, Priborn & Solzow  til Årsmarke    
  Kom til Danmark fra Mecklenburg  ~ 6/5 1677    
  til Årsmarke og Nielstrup    
  Storkorsridder    
  Amtmand    
  Gehejmeråd    
  Købte Årsmarke, Hunseby 1681    
  * Leizen, Mecklenburg 15/1 1643    
  † København 25/2 1697     
  Begravet Knuthenborg gravkapel    
         
         
           
         
         
         
       
       
       
       
       
                           
 
 
                 
   
 
 
Elisabeth Sophie Knuth
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Adam Christopher Knuth  ~ Hedevig Ulrica Luxdorph Elisabeth Sophie Knuth  ~    Godske Ditlev von Holsten Jacobine Ernestine Knuth  ~ Ditlev von Holstein Eleonore Margrethe Knuth  ~ Henrik von Brandt        
  til Årsmarke (Knuthenborg)  (1714),  ~ 26/6 1713 * Årsmarke 15/9 1685          til Finstrup (omdøbes Holstenshus) * København 6/2 1689 ~ København 13/5 1705 * 1691 †  Preetz, Plön 8/5 1767 til Pederstrup, Skjelstofte, Søllestedgård        
  Melz, Priborn & Solzow   † Diernisse, Svendborg 3/8 1742   ~ 1/3 1709 † Vallø 21/4 1743   & Gammelgård        
  Sørup, Rosengård     Søofficer      
  & Sandbygård  (1729)     ~ Knuthenborg 24/5 1718      
Adam Christopher Knuth, lensgreve
 
   samt Lundegaard (1727)
           
  Gehejmeråd         ~  Ida Margrethe      
  Greve af Knuthenborg 3/3 1714 Grevinde Reventlow      
  Solgte Melz m.m. til von Ferber-familien ~ København 26/6 1713         
  * 28/8 1687 † Knuthenborg 22/1 1736      
  Begravet Hunseby Kirke      
             
           
           
    * Grevskabet: Årsmærke, Havlykkegaard, Kværkebygaard og Sandbygaard      
         
         
         
         
                                   
 
           
 
         
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Eggert Christopher  ~ Margarethe Maurice Francisca Isidora Cassada Christian Frederik von Knuth  ~ Anne Christine Conrad Detlev von Knuth  ~ Conradine Augusta Sophie Magdalene ~  Georg Frederik  Frederikke Louise Knuth  ~ Vilhelm Gyldenkrone      
  Greve Knuth-Knuthenborg de Montenone til Baroniet Christiansdal von der Osten til Baroniet Conradsborg, Rudbjerggård comtesse Reventlow comtesse Knuth-Knuthenborg von Holstein comtesse af Knuthenborg Baron af Wilhelmsborg      
  til Knuthenborg, Lerchenfeldt comtesse af Gyldensteen til Skaftelevgård ~ København 10/4 1752  & Sandbygård ~ Brahe-Trolleborg 27/4 1757 * 15/7 1732 † 7/5 1790 Kaptajn, Ceremonimester til Hald  ~ København 17/7 1739        
  & Ravnstrup ~ København 10/4 1752  & Solbjerggårdene   Friherrepatent 2/8 1743   Kammerherre Geheimeråd          Solgte Moesgård 1748      
  Greve af Gyldensten   Friherrepatent 2/8 1743    Knuth af Conradsborg   til Det Holsteinske Fideikommis  * København 14/1 1720 † 21/2 1793      
  Kammerherre, Gehejmeråd    Knuth af Christiansdal   Kammerherre, Cand.jur., Højesteretsassessor   ~ København 18/4 1749  
 
       
  Stiftsamtmand over Sjælland     ~ Maria von Numsen * København 4/4 1728   * København 20/2 1730   ~ Johann Heinrich        
  * 20/10 1722 † 26/2 1776 ~ 20/10 1752  † København 26/12 1801     † 13 Sep 1805  Rudbjerggård, Tillitse    von der Schulenburg  
              Dansk greve  
      til Lieberose  
      ~ Sørup, Ringsted 17/9 1750  
          Dansk generalløjtnant    
   ~ Eleonora Louisa Carolina  
    von Moltke  
    ~ 9/9 1765  
     
     
    Mere om Eggert Christopher Knuth  
     
                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
     
 
     
  Frederik ~ Juliane Marie von Møsting Frederikke Juliane Marie   ~ Michael Herman Christiane Sophie Frederica   ~  Carl Christoph August von Moltke   Johan Heinrich  ~ Constance Alexandrin  
   Greve Knuth-Knuthenborg ~ København 2/4 1784 comtesse Knuth-Knuthenborg Lensbaron von Løvenskiold comtesse Knuth-Knuthenborg Hessisk Kammerherre, Gehejmeråd   Lensgreve Knuth-Knuthenborg Grevinde von Cosel  
  til stamhuset Lerchenfeldt,   * København 25/2 1755      * København 1743  ~ 1768              til Knuthenborg og Gyldensten ~ 1772  
  Bonderup   † Holbæk 27/4 1804      † 16/9 1790   Stiftsamtmand over Sjælland  
  & Merløsegård       Gehejmeråd, Kammerherre  
  Søofficer           * 22/8 1746 † 12/7 1802  
  Overtog Knuthenborg ved broderens død      
   
  * København 15/9 1760 † Knuthenborg 10/10 1818          
 
           
            Mere om Johan Heinrich Knuth  
             
             
             
             
               
             
             
             
             
                                 
 
 
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
         
 
     
 
     
  Eggert Christopher  ~ Karen Rosenkrantz Marie Elisabeth Knuth  ~ August Adam Wilhelm Moltke   Frederik Christian Julius ~ Augusta Ulrikke Christiane   Constance Henriette Frederikke ~ August Johan Hartvig Ernst Louise Charlotte   ~ Frederik Julius Christian  
   Greve Knuth-Knuthenborg ~ Christiania 12/12 1810 Komtesse af Knuthenborg Greve af Bregentved   Greve Knuth af Knuthenborg  von Haxthausen af Thienhausen   Grevinde Knuth-Knuthenborg Greve Bernstorff Grevinde Knuth-Knuthenborg Lensbaron Gyldenkrone  
             til Knuthenborg og Lerchenfeldt   * Lundegård 2/1 1791   til Bonderup ~ 2/8 1811   til Grevskabet Gyldensteen RigsGreve til Wotersen af Grevskabet Gyldensteen ~ Lundegård, Gentofte 2/6 1804  
  Druknede i Norge   † København 13/3 1851   Amtmand Holbæk Amt     * 17/12 1772 † 9/6 1827 ~  2/8 1790  * Dresden 11/7 1780 † Moesgård 11/4 1860   
  * 4/4 1786   Begravet Karise   Stiftsamtmand over Sjælland      
  † Sarpen ved Christiania 18/5 1813  
* København 12/7 1787
   
 
    † København 30/10 1852  ~ Georgine Vilhelmine von Hauch     
        ~ København 7/12 1822     
         
         
           
       
 
 
        ~ Cathrine Frederikke  
           von Haxthausen af Thienhausen  
          ~ 1846  
           
           
          Mere om Frederik Christian Julius Knuth  
           
                                                         
       
 
   
 
 
     
 
         
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
  Frederik Marcus  ~ Karen Rothe   Frederik Gottschalck   ~  Malvina Elisabeth   ~ Julius Christian Frederik  ~ Anna Eleonora Frederikke Elisabeth     Adam Vilhelm Frederik  ~ Annette Marie   Johan Sigismund  ~ Johanne Charlotte Elise von Lüttichau
   Greve Knuth-Knuthenborg ~ København 18/5 1837   Greve Knuth af Knuthenborg comtesse Moltke af Nør Greve Knuth comtesse Holck-Winterfeldt     Greve Knuth baronesse Haxthausen   Greve Knuth af Knuthenborg til Store Grundet
             til Knuthenborg og Lerchenfeldt     Grevepatent 25/4 1882  ~ 1851 * Jomfruens Egede 14/4 1832  af Rosendal     Kammerherre, Premierløjtnant  ~ 4/10 1837   til Store Grundet ~ 1855
  Udenrigsminister     * 20/3 1817 † 13/12 1886   † 29/9 1882  ~ 4/10 1837   Postmester for Sorø   * København 5/10 1823    
  Byggede Bandholm Havn     * Bonderup 17/8 1829       † København 30/10 1885  
  * Christiania 11/1 1813 † København 8/1 1856        † København 12/6 1902        
 
    Knuth-Winterfeldt          
               
               
               
                 
                 
                 
                 
               
               
                 
                   
                 
                                                       
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
 
 
                       
 
     
 
         
  Adam Wilhelm Greve Knuth  ~ Margarethe Christine Lucie Eggert Christopher Greve Knuth Charlotte Frederikke  ~ Christian Johan Frederik Louise Siegfriede ~ Otto Ludvig August Balthazar Benedicte ~ Christian Conrad Sophus Maria Elisabeth  ~ Vilhelm Carl Joachim Ove Caspar Bendt Henrich Maximilian   ~ Anna Sophie Elisabeth Vind Eigil Valdemar  ~ Marie Djimphna Johanne Emma Christian Frederik  
   Greve Knuth-Knuthenborg Baronesse Rosenørn-Lehn            til Knuthenborg og Lerchenfeldt comtesse Knuth-Knuthenborg Greve Tramp Comtesse Knuth af Knuthenborg Greve Danneskiold-Samsøe Comtesse Knuth af Knuthenborg Lensbaron Rosenørn-Lehn Comtesse Knuth af Knuthenborg Greve Wedell-Wedellsborg Greve Knuth  ~ Davinde Kirke 18/4 1900 Greve Knuth de Pasqualin Gamél Greve Knuth af Knuthenborg  
  Kammerherre, Hofjægermester  ~ 2/12 1879 Anlagde parken ved Knuthenborg * Knuthenborg  26/4 1840  ~ Knuthenborg 21/5 1867 * Østergård 21/3 1853 til Assendrup * Knuthenborg 2/5 1842 Besidder af baroniet Guldborgland * København 7/3 1849 til Wedellsborg Kammerherre, Cand.polit.   Kaptajn  ~ 3/12 1897 til Store Grundet  
             til Knuthenborg 1876   *1840 †1876 ugift † København 21/4 1931   † Fredensborg 18/11 1928  ~ København 26/11 1873 † Orebygård 17/12 1909 til Højstrup & Rossjöholm, Sverige † Wedellsborg 18/8 1894   Chef for Ordenskapitlets Sekretariat    * Sorø 5/12 1886 * 14/10 1877 † 17/9 1911 Hofjægermester  
  * 5/9 1854  Knuthenborg       Begravet Tårs kirkegård  ~ Knuthenborg 27/7 1864   * Sorø 9/7 1870       † København 8/12 1933    * Sorø 10/10 1862     
  † Højstrup, Holbæk 22/10 1888     † 23/9 1939      
 
 
     
 
           
        ~ Johan Vilhelm   
       
          Grevenkop-Castenskiold            
          til Esromgaard            
        Kammerherre, Ritmester            
        ~ Vester Egesborg Kirke 28/10 1901             
               
               
             
             
               
               
               
                         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
 
         
 
     
  Eggert Christopher ~ Sylvia Mizpah Pio Ida Margrethe ~ Werner Ernst Carl     Eggert Adam  ~ Lily Ingeborg Agnes Jørgen Christian  ~ Karen Adelaide Margrethe Adam Cyrille  ~ Edith Friderichsen
   Greve Knuth-Knuthenborg  ~ St. James Church, Piccadelly, London 6/7 1903  comtesse Knuth-Knuthenborg Greve Schimmelmann     Greve Knuth comtesse Rantzau Greve Knuth Comtesse Schimmelmann Greve Knuth  ~ København 14/12 1932 
  Patron for Lolland-Falsters Stiftsmuseum * København 29/11 1878 * Bandholmsgård 27/9 1880 til Lindenborg og Dronninglund     til Det Vind-Tesdorphske Fideikommis   Cand.phil., Arkivar ~ Kastelskirken 5/2 1926  greve Knuth-Knuthenborg * København 28/11 1909
             til Knuthenborg 1907 † Hellerup 24/4 1932    † 24/1 1944  ~ Orebygård 14/2 1900    Cand.jur., Ambassadør   * Ordrup 9/9 1901   * Ordrup 6/9 1904    
  og Substitutionen for Stamhuset Lerchenfeld d.a. socialisten Louis Pio      i Island, Belgien, Luxemborg, Italien & Norge      
  * Bandholmsgård 27/2 1882      * København 19/4 1901        
  † 19/3 1920     † 26/10 1980      
 
         
         
         
         
         
         
         
     
     
           
           
           
           
                 
 
 
     
 
 
 
   
 
     
           
 
 
  Frederik Marcus ~ Christa Theodora Marie Nanna Lund Eva Knuth-Knuthenborg ~ Erik Otto Sigismund       Bente Else Marie ~ Gustav Ulrich Willie Emil von Blücher
   Greve Knuth-Knuthenborg  ~ 5/6 1925, skilt 8/3 1948 * 31/1 1911 †  11/10 1959 Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn        komtesse Knuth-Knuthenborg Greve af Altona
  Patron for Maribo Stiftsmuseum * 14/12 1900 † 8/3 1971    ~7/3 1940, skilt       * Bellevue, Præstø 20/4 1934  
             til Knuthenborg 1925   † 25/4 1996  
  Godset overgik til fri ejendom 1925      
  * Knuthenborg 5/5 1904          
  † 14/6 1970      
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
 
 
     
 
         
 
 
         
  Adam Wilhelm Josef  ~ Charlotte Birgitte Elisabeth Theodora Marie  ~ Carl Johan Koch          
   Greve Knuth-Knuthenborg Bille-Brahe-Selby comtesse Knuth-Knuthenborg      
  af Grevskabet Knuthenborgs Successorfond        
  og det Lerchenfeldske fideikommis        
  * Knuthenborg 10/7 1933        
 
 
       
  ~
Gisela Theda
     
    comtesse Ahlefeldt-Laurvig      
     ~ København 18/10 1955         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
 
 
         
 
       
     
 
           
  Eggert Christoffer Adam Henrik ~ NN Gisela Tatiana  ~ NN Anne Christine  ~ Thorkild Naur    
   Greve Knuth-Knuthenborg   Knuth-Knuthenborg   comtesse Knuth-Knuthenborg      
  af Knuthenborg        
  cand.jur.        
  * Nykøbing Falster 18/5 1959          
             
             
             
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
 
 
     
 
 
 
         
  NN  ~   Katharina Elisabeth ~ Niels Knud Zenon Joseph    
   Greve Knuth-Knuthenborg   comtesse Knuth af Knuthenborg Greve Holstein-Ledreborg  
  ~ 24/11 1984  
       
 
     
 
 
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa