Krabbe af Østergård
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
Krabbe af Østergaard, Coat of arms - Våbenskjold.
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Mikkel NN  ~ NN      
  ca. 1300  
     
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
   
 
 
  Niels Mikkelsen  ~ NN      
  Kendt 1336      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
   
 
 
 
 
 
  Jens Nielsen  ~ NN Mikkel Nielsen  ~ Inger Jensdatter    
      * før 1355 † efter 1366 Kaas (Sparre)  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                                 
 
 
                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik Jensen Krabbe   Niels Mikkelsen  ~ Bege Mortensdatter Mikkel Krabbe ~ Bege Lange   Morten Krabbe ~ NN  
  Biskop i Odense 1362   til Nissum, Bustrup og Nærum Munk til Nissum og Bustrup   til Nissum og Bustrup  
  † 1372   Nævnes 1390-1434          
  * før 1355 † efter 1366          
             
             
               
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                 
     
 
                             
 
 
 
     
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
           Marine Nielsdatter ~ Jens Olufsen Johan Krabbe   N. N. Nielsdatter  ~ Morten Jepsen     Mogens Krabbe ~ Karen Mogensdatter Glob Anne Mortensdatter  ~ Mogens Mogensen   Mikkel Mortensen  ~ Maren Munk     Niels Krabbe  ~ Kirstine Høeg  
  til Bustrup Biskop i Trondheim   † før 1434 Seefeld     til Nissum og Bustrup (Skobe) af Nissum Glob       til Vesløsgård og Tandrup til Brusgård   til Bustrup, Tandrup og Torp til Ørum  
  Væbner   til Refsnæs     Landsdommer til Vesløs   til Fjellerslev & Gundersted   * 1505 † efter 1523   Nævnes 1494-1504    
  Nævnt 1454         † 1483       * før 1478 † efter 1517  
             
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
                                                                                                             
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
         Mogens Krabbe ~ Elsebe Thygesdatter Anne Mortensdatter  ~ Mads Nielsen       Niels Krabbe   ~ NN     Glob (el. Lucas) Krabbe ~ Ingeborg Fasti Lucas Mikkelsen  ~      Helvig Jacobsdatter Kjeld Mikkelsen ~ Susanne Jacobsdatter  Kjeld Krabbe   ~ Susanne Lykke Anne Krabbe  ~ Jon Madsen Morten Krabbe Karen Nielsdatter  ~ Eiler Jacobsen Margrethe Nielsdatter  ~ Henrik Friis 
  til Bustrup (Lunge)     Lykke (Munk)     til Tandrup og Torp     til Nissum af Voldbjerg    til Bustrup, Vesløs, Lykke (Munk) til Nebel  el Joachimsdatter til Nebel   til Brusgård Viffert Magister * før 1542 † efter 1576 Lykke (Munk) * 1508 † 1571 til Ørbæklunde
  Nævnt 1472 til Bøgsted     Nævnes 1494-1504   Nissum nedbrydes   Brusgård og Nissum   Lensmand Hald Lykke (Munk) † 5/5 1550   † 1564 til Torstedlund Norges riges kansler 1532-42 Begravet Rær kirke til Torp  
  † Holstebro 5 /10 1505             Flyttes til nuværende Østergård   Nævnt 1611   Begravet Vester Vandet kirke   † 1560 Provst i Thy          
          † 1543       † 1542  
         
 
         
          ~ Catharine Gregoriusdatter      
             Ahlefeldt        
            til Borgeby        
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                                                   
                                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Thyge Krabbe  ~ Anne Nielsdatter Dorte Mogensdatter  ~ Mogens Juel     Helvig Mogensdatter ~  Palle Splid Margrethe Mogensdatter  ~ Henrik Jørgensen Karen Nielsdatter  ~ Eiler Jacobsen       Iver Krabbe  ~ Magdalene Banner Karin Globsdatter Krabbe ~ Niels Skeel   Niels Krabbe ~ Ingeborg Juel Kirsten Krabbe ~ Anders Mogensen  
  til Bustrup Rosenkrantz til Knivholt til Udstrup til Næsagergård Fasti til Bøgsted (Friis af Haraldskær) til Tandrup Lykke      til Østergård til Krabbesholm af Østergård til Vinderslevgård   til Vesløs og Torstedlund ~ 23/8 1579 af Vesløs Mormand  
  Rigsråd ~ 1505 * ca. 1490 † Udstrup tidligst 1536   † efter 2/4 1543   Nævnes 1521-47   Rigsråd   * 1505 † 25/4 1586   Fik Torstedlund i arv efter fætteren   af Ørritslevgård  
  Rigsmarsk 1502-20, 1523-1541     Lensmand København,         Niels Joensen Viffert  
  Lensmand Helsingborg 1507   Koldinghus, Krogen   * ca. 1576 † Vesløs ca. 1625  
 
Anfører for rigsrådets katolske parti
        & Borreby   Karin Globsdatter Krabbe
   
 
 
  Bustrup brændes under Grevefejden          Byggede Krabbesholm    ~ Vibeke Ulfstand  
  * Bustrup 1474 † 1541     * 1510 † 27/4 1561         ~ 25/10 1590  
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
              Karin Globsdatter Krabbe      
                 
                                                                                                       
                                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik Thygesen Krabbe  ~ Margrethe Andersdatter Elsebe Tygesdatter    ~ Peder Skram Magdalene/Margrethe  Tygesdatter ~ Børge Jensen Olivia Tygesdatter  ~ Iver Jacobsen el Joachimsen Mogens Krabbe  ~ Mette Viffert Anne Tygesdatter  ~ Eiler Rønnow Vibeke Tygesdatter ~  Claus Clausen Gertrud  Tygesdatter ~ Anders Christiernsen Anne Krabbe ~ Erik Kaas    Dorte Krabbe    "~" Günther von Barby Karen Iversdatter   ~ Falk Gøye Gregers Krabbe  ~ Helvig Rud Ingeborg Krabbe  ~ Palle Rosenkrantz Anne Krabbe  ~ Gunde Lange Ellen Nielsdatter  ~ Frederik Skovgaard  
  til Bustrup & Åstrup  Reventlow Forfatter og salmedigter  ~ 2/2 1535 * 1/2 1512 † 27/2 1602 Ulfstand   Lykke (Munk) til Vegholm m.m. til Hørbylund * 1509 † 1543   * 1521 Thott til Bøgsted Sandberg til Østergård (Sparre-Kaas) til Krabbesholm Greve von Barby und Mühlingen  Krabbe til Skærsø og Starupgård til Torstedlund til Enggård* til Vesløs til Ørup † 18/3 1658 til Brejning, † 18/3 1658 til Fligende  
  Rigsråd ~ 1542 til Skedal         til Buderupholm og Skovsgård Bøgsted og Bjørnholm   Begravet Egense kirke     til Hjuleberg †1602 til Kvelstrup & Vedø * 1543 † Voergård 14/11 1625     † 1623 Lensmand Spøttrup   & Espe   * Vesløsgård ca. 1594 † XX/2 1651     Pederstrup og Kjølbygård   ~ 17/7 1603  
  Arbejdede på lovværk   * Helsingborg 12/4 1514   * 1513 † 1566 i 7-årskrigen     Begravet Bælum   Begravet Grinderslev Kirke 28/12 1623 Trolovelse 8/2 1570     Lensmand Hindsgavl   Begravet Viborg    
  Lensmand Strandlen   † 8/3 1578                 Statholder i Norge, rigsråd    
  * Helsingborg 9/8 1510   Begravet Østbirk Kirke  
 
 
 
 
 
     
* 1594 † 1655
 
  † Åstrup 6/1 1564  ~ Karen Jacobsdatter      ~ Erik Gyldenstjerne   ~ Axel Tønnesen   ~ Bendix von Ahlefeldt       ~ Dorthe Daa  
  Begravet Sonnerup kirke Lykke    Viffert     til Spøttrup         til Espe    
      Begravet Sonnerup kirke                    
                         
                       
       
 
               
        ~ Erik Lykke              
          til Skovsgård, Havnsø og Rygård              
                       
                       
                       
                       
                       
                                                                                                 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anne Krabbe  ~ Jacob Bjørn Christian Krabbe ~ Elisabeth Høeg       NN Krabbe   ~ Mogens Juel Thyge Krabbe Glob (Lucas) Krabbe   ~ Dorthe Skeel Sidsel Krabbe  ~ Otte Lauridsen Elsebe Krabbe  ~ Jørgen Skeel Due  Margrethe Augusta Krabbe ~ Henrik August Brockdorff Lisbeth Gregersdatter Krabbe   ~ Bernt Due        Claus Krabbe   ~ Marie Sophie Bielke Helvig Krabbe   ~ Peter Juel Niels Krabbe Birgitte Krabbe   ~ Oluf Rosenkrantz Ingeborg Gregersdatter   ~ Holger Trolle  
   Samlede kæmpeviser til Stenalt    til Bjørnsholm ~ 5/10 1590 til Bustrup 1602 til Knivholt til Bustrup til Åstrup ~ Nyborg 26/8 1576    * ca. 1590 † før 12/2 1624 Lunov   (Taube)   Ritmester i Rostjenesten * Riberhus 1650 † 12/2 1678 (Taube) til Torstedlund   * Riberhus 24/6 1647  til Vrejlev kloster til Hevringholm til Enggård til Egholm af Torstedlund til Rygård  
  * 1552 † 1618        til Bustrup 1602   * 1551 † 1582   til Restrup, Holmgård og Viskum   ~ 1662   ~ 21/1 1679 i Christiania   ~ Odense 5/5 1667 Kancelliråd   † Vrejlev Kloster 15/6 1697 ~ 31/1 1663 Oberst for hestgarden, hvid ridder †1685     Oberst  
     & Åstrup   Begravet Åstrup  kirke       †1678     Generalmajor    
  * 1545  Bjørnsholm † efter 1606     *1650 †1708    
     
           
         
         
         
         
         
         
         
         
 
         
         
         
         
     
     
 
 
     
      Erik Christensen Krabbe ~ Maren Mogensdatter          
      til Strandbjerggård Kruse          
      Overtog Søndersthoved 1624 ~ 1621          
      Landsdommer i Skåne  
      Lensmand Christianopol          
      Stærkt forarmet pantsatte han alt  
      Nævnt i  1652 Stenum på fæstegård  
      * 21/4 1593 †1659      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
       
                                   
                         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Mogens Eriksen  ~ Sophie Orning Otto Krabbe  ~ Birgitte Skeel Hans Krabbe  ~ Margrethe Eleonore Klein Ingeborg Krabbe  ~ Anders Sandberg  
  Ritmester   til Egholm, ~ Vallø 16/8 1686 Regimentskvartermester * 1689 † 1692 til Kvelstrup  
      Holmegård, Køber Gavnø 1736 Familieskab usikkert   Generalmajor  
      Tølløse,   † 1725  
        Krabbesholm og Bækkeskov        
      Gehejmeråd, kammerherre, Blå ridder        
     
Amtmand Vordingborg
       
      Amtmand Møn      
      Stiftsbefalingsmand over Sjælland 1682      
      Stod for forsvaret ved det svenske angreb 1700      
      * Christianopol, Blekinge 1/1 1641 † Egholm 13/7 1719      
      Begravet Roskilde Domkirke      
     
     
           
             
        Mere om Otto Krabbe      
             
             
             
                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Christine Marie Krabbe   ~ Ulrik Christian Kruse Charlotte Amalie Krabbe  ~ Ulrik Christian Gyldenløve Frederik Michael Krabbe   ~ Christiane Charlotte Charisius  
  til Lindersvold (købt 1728) Generalmajor i Norge * København 30/11 1689 ~ København 24/10 1708 Kammerherre, Gehejmeråd ~ 5/10 1766 * 1719 † 1/5 1749 Garnisionspræst på Christiansø 1730-56  
  † 1736 ~ 1707 † København 25/8 1709   Kommandørkaptajn   Sognepræst i Klemensker 1756-71  
 
 
  Begravet Vor Frue Kirke, Roskilde   Storkorsridder   * 20/9 1699 † 24/1 1771  
      * Esrom 28/5 1725      s.a. Jacob From    
     
† Skælskør  26/10 1796  
 
     
 
 ~ Edele Margrethe Sehested  
      af Broholm  
     
     
     
       
       
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa