Krag i Sjælland (Krag af Kyndby)
                                       
 
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
 
  NN Krag  ~ NN  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
 
     
 
 
   
 
     
  NN Krag  ~ NN Jens Krag  
  * ca. 1250   Biskop i Roskilde  
         †1300  
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
         
 
 
   
 
 
     
  NN Krag  ~ NN Johannes Krag      
  * ca. 1290   Kannik i Roskilde    
        Ærkedegn i Roskilde    
        Nævnt 1340    
             
             
             
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
   
 
 
  Niels Krag  ~ NN  
  til Kindby      
  * ca. 1310  
       
       
       
        Kindholm = Kyndbyholm. Ruin i dag efter at jorden 1624 blev lagt under Svanholm  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
           
                                 
               
 
 
   
 
 
 
   
 
     
  Jens Nielsen  ~ NN   Jacob Nielsen  ~ NN    
  til Kindholm   til Rejnstrup      
  † efter 1364          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
   
 
 
 
   
 
 
  Hemming Jensen ~ NN   Svend Jacobsen ~ NN  
  til Kindholm   til Rejnstrup  
  & Oreberg   Nævnt 1376  
  Kendt 1379-1401      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
             
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
  Albrekt Hemmingsen ~ Elsebe Jensdatter   Ostrad Svendsen ~ NN   Anders Svendsen  ~ NN
  til Kindholm (Present)   til gård i Rejnstrup   til Rejnstrup 1402  
  Kendt 1416-29 Nævnes til Kindholm 1453       Væbner  
  † efter 21/9 1429         til Havnelev 1415-37  
            † efter 1437  
 
 
               
  ~ NN Albrechtsdatter                
    Moltke                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                           
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 
   
 
 
  Ellene Albrektsdatter  ~  Jep Jensen Jens Albrektsen  ~ NN Peder Albrektsen ~ NN Henrik Ostradsen       Knud Andersen ~ NN
  til Kindholm (Ravensberg)       af Gerlev??   til gård i Rejnstrup          
  * ca. 1395 til Kindholm           Solgt 1446 til          
          Jep Lunge          
                     
                       
         
           
                     
                     
 
                     
                       
                       
                       
                         
                     
                     
                     
 
                     
                     
                             
                         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pant Jensen     Herluf Pedersen   Karen Pedersdatter  ~ Thorbern Jensen Cecilie Pedersdatter  ~ Anders Jensen Mette Knudsdatter  ~  Peder Steensen
  † efter 1484   af Gerlev   Sparre af Sjælland Gav gods til Gråbrødrene i Roskilde Halvegge / Væbner til Havnelev til Havnelev & Faurholm
  † efter 1486   Godset lå i Torkilstrup   † efter 1529  
 
 
 
 
    Gav gods til Agnete kloster i Roskilde    
  Slægtens sidste mand?   Slægtens sidste mand?     Godset lå i Sværdborg    
 
 
 
    ~ Laurids Nielsen (Jensen)
  til Havnelev
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa