von Krogh
                                                                                                       
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Slægten stammer fra Bremen  
   
 
 
 
  Bernt von Krogh  ~ Alida von Bolten  
  Stadsmajor ~ Trondheim ca. 1650  
  * Lübeck ca. 1620 † Trondheim 1676  
     
     
     
       
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Georg Friderich "Frederik" von Krogh  ~ Hedvig Auguste Brügmann Katherine Marie von Krogh  ~ Hans Sivert von der Wisch    
  til Flahammer og Tangevold ~ Vor Frelsers Kirke, Kristiania 18/1 1725  
  General      
  Kommandant i Trondheim      
  * 29/1 1687 † Oye, Norge 29/4 1768      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                           
                                           
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Georg Friderich "Frederik" von Krogh  ~ Elisabeth Schöller Godske Hans von Krogh  ~ Anna Magdalena Sophie Lützow Birgitte Marie von Krogh  ~ Frederik Christian Schack Hedevig Cathrine von Krogh  ~ Georg Flemming Lerche Catharine Wilhelmine von Krogh  ~ Johan Vibe von der Osten Caspar Hermann von Krogh  ~ Christiane Ulrikka Lerche Helene Margarethe von Krogh   ~ Heinrich Wilhelm Tillisch   Friderich Ferdinand von Krogh  ~ Rosina Elizabeth von Frankenberg und Proschlitz    
  til Leeren, Norge ~ 1760 Stiftsbefalingsmand Lolland og Falster  ~ 19/6 1760 * 25/1 1740 † 27/11 1765 Greve Schack * Fladhammer, Norge 3/2 1739 til Nielstrup * 6/7 1728 Generalløjtnant til Oye & Mørk, Eidsvold ~ 26/5 1759 * Trondheim 15/10 1735  Amtmand i Stavanger   til Åstrup, Haderslev ~ Christiansborg Slotskirke 1773  
  Kommandant i Trondheim * 4/9 1744 † 28/9 1763 Amtmand Aalholm, Halsted og Maribo   til Giesegård, Ottestrup og Spanager, Juellund, † København 6/10 1818 og Stamhuset Lerchenborg † 26/1 1797 Stiftamtmand i Bergenhus Storkorsridder   † 17/4 1767  ~ 1752   * Trondheim 2/9 1737 † Haderslev 12/3 1829   
  Storkorsridder, Kammerherre   Storkorsridder, Kammerherre   Gram, Nybøl & Stenalt   ~ Rostock 11/5 1764    ~ Oslo 1752 Generalløjtnant, Chef for Kavalleriet          
  Generalløjtnant, Chef for Infanteriet   Tjenstgørende Kammerherre   ~ 1764   * 1/12 1725 † Ejdsvold 10/3 1802      
 
* 7/10 1732 † Trondheim 3/8 1818   
  * Trondheim 11/11 1726            
 
   
   ~ Margaretha Lerche † Haderslev 28/4 1808          ~ Juliane Marie Holck-Winterfeldt  
    ~ 26/3 1765          Grevinde  
            ~ 1803  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                               
                 
 
     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
  Stie Tønsberg Schöller von Krogh  ~ Christiane Margrethe Juel   Georg Friderich von Krogh  ~ Birgitta Johanne Wibe Carl von Krogh  ~ Juliane Sophie Lerche Amalie Magdalene Christiane Caroline  ~ Otto Didrik Schack Sophie Dorothea Krogh  ~  Adam Gottlob von Lowzow Caspar Hermann von Krogh  ~ Elisabeth Catharina Caspar Hermann von Krogh  ~ Sara Marie Meincke Birgitte Marie von Krogh  ~ Christian Cornelius Lerche Gerhard Christoph von Krogh  ~ Siegfriede Victorine Knuth Friderich Christian von Krogh  ~ Cornelia Sophie Juliane Marie von Krogh  ~ Hans Christopher Diederich Victor
  til Løjtvedgård, Fyn   til Leeren, Norge ~ 1811 til Oye & Mørk, Eidsvold ~ 1802   von Krogh Lensgreve af Schackenborg * 28/5 1767  † 22/12 1804 Storkorsridder, Gehejmekonferensråd Generalløjtnant Baronesse Lehn til Tåbdrup, Tyrstrup ~ Trondheim 1807  * Åstrup 16/5 1788 til Lerchenborg Overgeneral for hele landhæren i 1850 Comtesse Kammerherre Comtesse Lerche-Lerchenborg Hofdame hos Dronning Juliane Marie von Levetzow
  * Trondheim 6/9 1763      * Trondheim 8/8 1777 † Leeren 26/10 1826   Kammerjunker, Ritmester   * 11/4 1760 til Seekamp   Cand.jur., Hofmarskal * 1767 † 1791 ~ 1791 * Åstrup 25/4 1784 * Ilsvigen sogn 8/10 1780 † Marienlyst 5/3 1866 † Lerchenborg 8/11 1818 Grevepatent 1818 Anførte hæren ved Slesvig ~ 1813 Amtmand over Sønderborg, Nordborg og Tønder ~ Lerchenborg 1820 * 3/1 1774 † 23/1 1848 til Schloss Schwiesel, Mecklenburg
  † Odense 19/11 1817          Overførster   † Preetz 31/7 1830    Storkorsridder, Generalmajor   Overadministrator af Jægerspris   † Marienlyst, Haderslev 29/12 1866    Greve af Lerchenborg * Åstrup 9/10 1785 † 12/4 1860   * Åstrup 13/5 1790 † Kiel 28/12 1867   Kammerherre, Gehejmekonferensråd
            * Mørk 26/3 1775      ~ 1783   ~ 4/6 1785             Storkorsridder, Kammerherre           ~ 26/1 1802
           † Ottensee 3/12 1814          Gehejmekonferensråd          
             
~ Åstrup 3/1 1807
         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                         
                         
 
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Georg Frederik von Krogh  ~ Ane Cathrine Poulsen Amalie Christiane von Krogh  ~ Hans Rudolf Juel Elisabeth 'Betty'  von Krogh  ~ Andreas Claus Wedel-Heinen Christian Gregers Frederik ~
Isedora Severine Maria Magdalene
Ditlev Wibe von Krogh
  ~
  Heinrich von Krogh  ~ Marie Caroline Vilhelmine Marie Sophie Frederikke von Krogh  ~  Waldemar Tully Oxholm Siegfriede Victorine von Krogh  ~ Josias Raben-Levetzau Frederikke Rosine Jensine von Krogh  ~ Otto Didrik Schack   ~ Johanne Christiane Cornelia von Krogh  
  Oberstløjtnant i Livgarden   * 7/5 1799 † 6/3 1858 til Stamhuset Juelsberg * Løitved 12/7 1794 † Middelfart 14/1 1845 til Kærsgård von Krogh von Wedel-Heinen til Leeren, Norge   til Tåbdrup, Tyrstrup Baronesse von Løvenskiold * København 18/11 1815    til Tårnborg * København 12/4 1823 † 1898 til Bremersvold og Lekkende * Nordborg 1/8 1823 † Schackenborg 17/12 1852    Lensgreve af Schackenborg * Nordborg 12/7 1825 † Tirsbæk 18/5 1910  
  Postmester i Itzehoe   og Hverringe   By- & herredsfoged *  Løjtved 17/4 1791 † 29/5 1851   * 10/7 1814 † 9/7 1893   * Viborg 3/2 1814 † Landlyst 9/11 1889   ~ 22/4 1847   Elefantridder, Storkorsridder, Overkammerherre   Greve af Christiansholm (Ålholm) ~ 15/5 1842 til Seekamp ~ 5/6 1856  
  * København 1/6 1787 † Nyborg 5/10 1853    Kammerherre, Major       Generalløjtnant, Gesandt, Ordensceremonimester   ~ 24/6 1845   Kammerre  
      ~ 28/3 1829        ~ Slotskirken, Christiansborg 29/10 1846    ~ 15/5 1842  
              ~ 5/6 1856  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
     
  Nielsine von Krogh ~ Frederik Ferdinand Juel   Heinrich von Krogh  ~      Marie Voigt  
  * 1827 † 1917   Dansk Vicekonsul i Fargo, Dakota  ~ Minnesota 1884   
  Sagfører       * 15/10 1864  
      * Landlyst 8/11 1853     
 
 
 
 
 
  Slægtens sidste mand  
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa