Kruse
                                                               
 
     
     
     
           
  Christoffer Kruse  ~ Anne Tygesdatter              
  til Vingegård og Balle Seefeld          
  Kendt 1532-36        
  Vingegård brændes i Grevens Fejde            
  * Balle 1498 † efter 1541          
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
                                                           
                                         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Enevold Kruse  ~ Maren Thomesdatter Anne Christoffersdatter ~ Jens Pedersen        Tyge Kruse  ~ Birgitte Lauridsdatter Dorte Christoffersdatter   ~ Jørgen Harbou    Birgitte Christoffersdatter ~ Niels Munk   Peder Kruse ~ Dorte Maltesdatter Bodil Christoffersdatter ~ Mourids Justesen  
  til Vingegård Roed    * ca. 1500 i Ballegaard Munk til Vingegård Munk * ca. 1540 til Vesterris * før 1515 i Dalsgaard til Gjessinggård   til Balle, Ryomgård    Viffert   af Hersomgård  
  Skibschef under Skram og Trolle til Vårstgård † 5/10 1534 til Havbro Skibschef til Svendstrup         og Kjeldrup til Øls  
  † 22/5 1573   Begravet Viborg Domkirke   †1610       Skibschef  ~ ca. 1526  
                    Landsdommer i Jylland  
  (Vingegård linjen)
 
               
 
 
     ~ Dorthe Lauridsdatter     (Hjermeslevgård linjen)         (Balle linjen)    
      Vestenie                    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                 
                                       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Enevold Kruse  ~ Anne Vind Anne Enevoldsdatter  ~ Laurids Ottesen Enevold Kruse  ~ Else Marsvin Ingeborg Tygesdatter  ~ Jens Hvas      Laurids Kruse ~ Inger Eriksdatter Kirsten Pedersdatter  ~ Ebbe Lauridsen Viffert Kruse  
  til Vingegård   * ca. 1560 † 1599 Lunov til Hjermeslevgård til Stenalt † efter 1619 til Sostrup og Kås   til Balle Høeg af Balle Udsen til Balle  
  Landsdommer Jylland       til Nystrup og Holmegård & Åstrup ~ Koldinghus 15/2 1596   Opførte Balles hovedbygning   til Tulstrup † 1565  
  Kendt 1580-1612       Rentemester 1582-1608         *1533 † 22/8 1597  
          Statholder i Norge 1608-18            
          Rigsråd            
          * 28/10 1554 † 8/3 1621            
                         
                         
                           
                           
                           
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                             
                                                   
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Enevold Kruse Maren Kruse Gabriel Kruse ~  Agnete Eriksdatter Jørgen Kruse   ~ Beate Bülow  Christoffer Kruse   ~ NN Karen Enevoldsdatter  ~    Oluf Parsberg  Tyge Kruse   ~ Karen Clausdatter  Mogens Kruse ~ Dorte Vesteni Dorethe Lauridsdatter ~ Jørgen Navl Kirsten Lauridsdatter ~ Christen Henriksen
  Skibschef, oberst til Vingegård til Tulsted & Hjulebjerg Thott til Kjærgård, Hjermelevgård og Ryomgård til Engelsted til Vingegård   † 1661     til Egeskov og Jernit til Åstrup Sehested til Balle (1618)          til Strandet †1651 Løjtnant 1637 til Lydumgård Vind
  Faldt ved Lutter am Barrenberg   Søofficer ~ 1613 Landsdommer ~ 17/9 1626 Solgte Vingegård 1625         † Åstrup 1629   og Strandet (1624)   1641 til Odde * Sæbygaard, Volstrup, Hjørring  
    †1626   Lensmand Roskildegård   Var stærkt forgældet         * 1563  † 1624   † Havrum,Viborg 1619  
    * 1625 Tulsted † 1647 Tulsted   * 1597 † 28/11 1666              
     
 
           
 
 
      ~ Karen Lykke            ~ Anne Lunov  
 ~
Erik Krag
        ~ 1642               til Kjellingbjerg og Lydum
                     
                   
                   
               
 
 
      Mere om Gabriel Kruse            ~ Anne Markorsdatter  
                  Rodsteen  
                   
                   
                   
                   
                   
                                 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kirsten Kruse ~ Henning Walkendorff Else Kruse ~ Valdemar Daa Helvig Jørgensdatter ~ Hans Christoffersen Enevold Christoffersen  ~ Sophie Sandberg       Otte Kruse ~ Sophie Staverskov Maren Mogensdatter Kruse ~ NN Krabbe  
  til Beldringe til Glorup til Ryomgaard til Borreby og Bonderup   †1702 Oldeland til Tulsted til Baggesvogn       til Balle & Søndersthoved (Glambek) † senest 1681 (af Østergård)  
  * Beldringe 24/8 1628  ~ 1658 * 1627 † 1667  ~ 1645   til Uggerslevgaard † 1626       † 1628  
  † Skurupgård 7/2 1703                   
               
         
         
         
         
         
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
                               
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    Christian Kruse  ~ Anne Sophie Brockenhuus Anne Kruse ~ Helvig Jørgensdatter ~ Gabriel Kruse   Thyge Kruse  ~ Margrethe Vincentsdatter            Erik Kruse   ~    Beate Lykke  
    til Harritslevgård   til Baggesvogn til Baggesvogn til Tulsted   til Balle & Søndersthoved Steensen     *1623 Grubbesholm †1687  
    Kgl. Bestalter     †1687   †1695   † 1650 til Hvolris    
    † 1699         Pantsatte Balle 1652    
               
             
             
             
             
             
             
             
           
           
           
           
           
           
           
                                     
 
 
                     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Christian Christiansen  ~ Christiane Susanne    Ulrik Christian Kruse  ~ Kirstine Marie Krabbe Anna Magdalene Kruse ~ Frederik Ulrik Ulfeldt Otto Kruse  ~ Eva Margrethe Pentz Mogens Kruse  ~ Else Iversdatter  
  til Astrup 1714 baronesse Juul af Rysensteen   Generalmajor til Lindersvold til Hvolris   til Balle   til Søndersthoved og Spøttrup Vind  
  Oberst ~ 28/1 1711   Hvid ridder ~ 1707   †1695   Solgte Balle 1684   Solgte Søndersthoved 1652   ~ 1653  
  * ca. 1685 † ca 1720     * Thisted 12/8 1666   † 1699   Med i slagene ved Nyborg og Lund  
        † Frederiksstad 17/8 1727   * 1629 † 1678  
                 
             
 
 
               ~ Helvig Iversdatter  
                Krabbe  
                   
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
               
                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
  Johanne Marie Christiansdatter   Henrik Ryge Kruse Birgitte Charlotte Kruse  ~ Otto Thott   Ulrik Christian Kruse    
  * 6/12 1712   Ritmester til Lindersvold til Strandegård og Gavnø   Generalmajor  
    † Kiel 21/10 1713   †1766 † Frederiksstad 17/8 1727 Statsminister   Hvid ridder  
      ~ 1732   * Thisted 12/8 1666  
        † Frederiksstad 17/8 1727  
     
   
 
 
  Slægtens sidste mand  
     
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa