Lindenow
                                                                               
 
 
 
 
  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
 
  Thomes Lindenow NN  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
 
  Johannes Thomesen NN  
  Ridder i Sønderjylland  
  Kendt 1381  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Erik Jensen NN NN Jensdatter   ~ Jacob (Jep) Ottesen            
      Bild      
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
           
         
 
 
   
 
 
 
 
 
  Johan Eriksen NN Kirsten Eriksdatter ~ Jes Madsen      
      Quitzow      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                   
         
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Johan Johansen ~ Margrethe Emmiksdatter   Claus Johansen  ~  NN  
  til Fovslet Emmiksen   i Vamdrup  
  Nævnt 1477   Kendt 1513  
         
         
         
     
     
           
           
           
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                                                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christoffer Johansen  ~         Margrethe Clausdatter      Anne Lindenov  ~ Otto Poulsen   Hans Johansen  ~         Birgitte Eriksdatter   Anders Hansen ~ Margrethe Thomesdatter Christoffer Lindenow  ~         Sophie Hartvigsdatter  
  til Fovslet,  Bille   Breide   til Fovslet (Berete) Rosenkrantz   til Fovslet, Lange (Munk) til Lindersvold von Plessen  
  Drenderup (Nørre Tyrstrup herred),    til Søbogård   Rigsråd     Sellerup og Rørbæk   † 1593 Samlede Lindersvold  
  Østrupgård (Sallinge, Fyn), Valbygård (Juellinge)   Amtmand Flensborg 1493   Lensmand Rugaard 1540      
  og Örtofta (Harjager, Skåne)   Amtmand Sønderborg 1506-10   Lensmand Kjærstrup 1546      
 
Mageskifter sig til Venslev
  Amtmand Hundsbæk 1518  
† 1562
     
  * ca. 1515 † 11/4 1585   ~ Ide Rantzau   † mellem 7/2 1536 og 1537          
                 
                 
                 
                 
 
 
             
    ~   Anne Johansdatter                    
    Bjørn              
    til Østrupgård              
    & Volby              
                 
                 
                 
                                                                   
                                               
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hans Lindenow ~ Elsebe Juel Magdalene Christoffersdatter ~ Eiler Axelsen Dorthe Christofferdatter ~  Frederik Gundesen Anne Christofferdatter ~ Erik Christoffersen Hans Johansen  ~           Rigborg Lauridsdatter      Dorthe Hansdatter  ~    Christoffer Hansen Magdalene Hansdatter  ~ Moritz von Ahlefeldt       Kirsten Andersdatter  ~ Steen Bille Godske Lindenow ~ Karen Gyldenstjerne Hartvig Lindenow ~ Karin Magnusdatter Sophie Christoffersdatter  ~ Bjørn Clausen
  til Aggersvold, Ørslevkloster   † efter 1624 Kruckow til Aggersvold Lange af Aggersvold Mormand til Fovslet Tinhuus   Lange * Rendsborg ca. 1535 til Klein Nordsee † 1612   til Lindersvold ~ København 10/3 1611     Svave   Mormand
  og Drenderupgård, Vamdrup             til Årslev og Føllerupgård * ca. 1550 til Tornumgård, † 1622 til Sædinge Lensmand Silkeborg til Juulskov    til Krogsgård       Admiral       til Vandsted
  Lensmand Bergenshus 1578-86   Holmegård, Søfde mm.   Rigsråd   Førte flåden under Kalmarkrigen          
  Lehsmand på  Bornholm   † 27/9 1568   † København 1612 af epidemi i flåden      
  Lensmand Dragsholm                
  *  Ørslevkloster 1550 † Drenderupgård 7/4 1610                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                               
                               
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
  Hans Lindenow ~ Else Andersdatter         Dorthe Hansdatter ~ Axel Gøye     Hans Johansen  ~         Margrete Ottesdatter Hilleborg Lindenow  ~     Hans Speil     Christoffer Lindenow ~ Dorthe Friis Mogens Lindenow  
  til Ørslevkloster Thott   til Clausholm   til Gavnø og Fovslet Rosenkrantz † 1602 Lensmand Borgeby 1559     til Lindersvold, ~ 1646    
  Privat kaperskib under Kalmarkrigen til Ingelstad i Skaane       Købte Borgeby 1589 ~  Silkeborg 24/6 1571    Bækkeskov og Restrup    
  Fængsledes for pirateri og til Skovsgård       Deltog i 7-årskrigen    Admiral, Holmens chef    
  Straffedes med Ostindienstjeneste ~ 1603   Såret ved Svarterå   Forsvar af Christianshavn    
  * ca. 1574 † Ostindien ca. 1621  
Rigsråd
   under Københavns belejring    
 
Lensmand Silkeborg   ~
Mette Speil  
Lensmand Nykøbing
 
  Lensmand Hindsgavl    * 13/3 1611 † 2/10 1679    
  * 1542 † Oregård 23/5 1596      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                             
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rigmor (Riborg)  Hansdatter ~ Steen Bille Sophie Lindenov  ~         Henrik von Rantzau   Birgitte Lindenov  ~         Otte Skeel     Otte Johansen  ~         Anna Brahe Hans Johansen  ~         Sophie Seefeld   Hans Christoffersen ~ Elsabe Juel Sophie Lindenow ~ Christoffer Urne Anne Elisabeth Lindenow ~ Axel Urne  
  af Borgeby ~ Odense 9/10 1597    af Borgeby af Rantzau    af Borgeby ~ 13/20 1605     til Borgeby   til Gavnø og Fovslet m.m.* ~ 21/10 1599 i København   Lindenow af Alsted til Lindersvold    til Årsmarke og Nielstrup til Bækkeskov til Marsvinsholm  
  * 8/12 1577 † 1633     * Hindsgavl 26/12 1583     † 1618   Rigsstaldmester, rigsråd   til Lindersvold,   † før 1714 & Lindersvold  
  Begravet Helsingborg  9/4 1633     † Bangsbo 29/11 1648          Lensmand på Dragsholm 1610-24     Bækkeskov & Restrup   ~ København 29/8 1670  
  Begravet Aalborg         Hammershus 1610-21, Tranekær -1624    
 
 
 
Hans Johansen 'den Rige' Lindenov
 
 
Kalundborg -1639, Hindsgavl
 
  ~ Johan Joachimsen   ~ Berete Eriksdatter * Fovslet 17/10 1573  ~ Lisbeth Sophie Rantzau  
   von Reventlow      Rosenkrantz  † 28/8 1642 ~  København 2/6 1605  
         af Bjørnsholm     til Lindholm    
               
         
         
         
         
         
        * til Gaunø, Julskov, Ivernæs (Vends Herred), Søndergaarde (Vends Herred), Søbysøgaard (Aasum Herred), Sanderumgaard (Aasum Herred), Hindema (Vinding Herred), Nislevgaard (Lunde Herred), Volderslev (Odense Herred), 1632 mageskiftet til Kronen, Hundslund Kloster, Ørslev Kloster (Fjends Herred), Vraa (Kjær Herred) 1602, og Strandet (Fjends Herred)  
         
         
         
                                       
                 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Otte Lindenow  ~         Vibeke Clausdatter Christence Hansdatter ~ Claus Sested Helvig Hansdatter  ~ Sigvard Urne Laurids Lindenov ~ Sidsel Ovesdatter       Hans Lindenow ~ Elisabeth Augusta Ide Johansdatter  ~ Steen Beck  
  til Borgeby Podebusk til Ørslev Kloster og Strandet til Højgaard til Julskov (Vinding Herred)    til Oregaard  Lunge (Dyre) til Gavnø, Ivernæs Grevinde af Slesvig † 29/9 1674 til Førslev, Vibygaard, Tågerød & Vandås  
  † 1632 til Krapperup * 1615 † Ørslev 1681 ~ sent 1643 i Odense † 1646   Lensmand Århusgård ~ 19/9 1613 Søndergårde og Tybrind (Vends Herred) ~ København  27/10 1639   Rentemester  
      Begravet Granslev kirke   Begravet Køge 27/4 1646   Fanejunker Kalmarkrigen   Rigsråd 1640    ~ efter 29/3 1634  
      * 1583 † 1635   Lensmand Kalundborg 1639-58  
       
 
  Lensmand Sct. Knuds Kloster, Odense, 1658  
          ~    Anne Jørgensdatter
* Gaunø 25/3 1616
     
           Friis † København 29/5 1659     
          Begravet St. Nikolai Kirke, København    
         
         
         
         
         
         
                 
                 
                 
 
 
                 
                                             
                         
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otto Lindenow  ~         Else Maltesdatter Helvig Ottesdatter ~         Mogens Høeg Rigborg Lindenow ~         Jørgen Arenfeldt Henrik Lindenov ~     Beate Christoffersdatter Christence Hansdatter ~ Axel Gyldenstjerne Anne Hansdatter ~ Absalon Gøye Sophie Amalie Lindenow  ~ Oluf Daa
  til Borgeby  Juel af Borgeby til Kjærsholmgård † efter 1660 til Dybvad til Øvidkloster Ulfeldt Lindenov til Bidstrup og Lyngbygård (Skåne) Lindenov til Kelstrup Fik 31/1 1681 Dåsborg ophøjet til baroni til Dåsborg
  Borgeby konfiskeret 1658   4/10 1604 † 4/1 1634 ~   2/9 1627   til Tersløse ~ 1630 til Bidstrup, Strandet Lensmand på Hald til Rørbæk, Jylland og Løjtved, Fyn Lensmand Dalum Kloster Levede meget udsvævende som enke Baroniet Lindenborg
  af den svenske krone   Begravet Viborg Domkirke       Rytterichef i Torstenssonskrigen   & Ørslevkloster ~ 30/1 1620     * Kalundborg 4/7 1649 ~ 1674
    Udleveret på ny 1660           Stiftsamtmand Fyn       † Aalborg 4/8 1688    
  † 1687   Storkorsridder  
      * ca. 1602 † 7/8 1673  
             
  Borgeby ved Landskrone i 1680                                                                                                                           
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                             
 
 
                 
 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
  Anna Sofia Lindenow   ~             Wilhelm Julius Coyet Vibeke Lindenow  ~ Hans Ramel Helvig Ottesdatter ~         Eiler Evert Banner Laurids Lindenov ~     Deliana von Lützow Kirsten Henriksdatter  ~  Erik Banner  Christoffer Lindenov  ~ Mette Christence Henriksdatter  ~ Niels Sehested
  til Borgeby Friherre til Borgeby  til Maltesholm af Borgeby     til Bannerslund (Ellinggård)  til Oregård   * Råbelöv, Sverige 3/12 1648           til Oregård Etatsråd, Kammerjunker i Gottorp comtesse Frijs    af Holmgaard
  † 1709 Kansler i Wismar † 1720   24/1 1631†  21/1 1656 & Ringstedgård Stiftsamtmand Finmarken   † Mullerupgård, Gudbjerg  27/9 1678 ~ Odense 2/11 1672 Ambassadør i London og Stockholm      
          Begravet Aalborg ~ Landskrone 26/8 1649 * ca 1650 † 1690 druknet       Stiftamtmand i Århus        
                        * 20/3 1639      
                    † Friisholt, Viborg  4/11 1697  
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
 
 
 
 
 
      Christian Godske Lindenov ~ Mette Reedtz  
    Oberstløjtnant  til Lejregård  
    Driver Sortebrødregård for hustruen  
      † 1738  
           
           
         
 
 
        Slægtens sidste mand  
           
           
           
 
           
           
           
           
           
           
           
           
                 
               
     
 
     
 
 
 
 
       Sophie Lindenow ~ Hans Henrik Mandix  Anne Lindenow ~ Oluf Thott  
      til Lejregård  1740 Foged Lejregård * 1679 † 1760 til Marsvinsholm  
      Derpå grevskabet Ledreborg †1747    
    † 1744  
   
Mere om slægten         Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa