Løvenskiold
                                               
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
  Herman Leopoldus ~ Barbara Wiggers     Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Købmand i Kristiania ~ Kristiania 12/5 1674    
  * Bremen eller Lübeck ca. 1620 * (døbt) 3/4 1654 † Kristiania 1692    
  † Kristiania 1696 d.a. Herman Wiggers & Maren Jørgensdatter    
  Begravet Vor Frelsers Kirke, Oslo,  9/4 1696    
  Løvenskiold, Coat of arms, Våbenskjold.
 
 
     
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
 
 
 
 
     
  Herman Leopoldus ~ Inger Borse    
  til Birkholm  ~ Fjere Gård, Solum 3/5 1700     
  & Aggersvold * 1677 † 5/9 1714    
  Ejer af Fossum Jærnværk i Norge  
  til Bolvig og Holden Jernværker  
 
  Etats-, justits- og kancelliråd      
  Køber Birkholm 1738   ~ Kirstine Søfrensdatter Brink    
  Opretter stamhuset Løvenborg  ~ 10/11 1716    
  Adelspatent med navnet * 1696 † København 6/10 1736     
  Løvenskiold 6/11 1739    
  * Christiania 1/10 1677 † Birkholm 16/5 1750   Inger Borse      
  Begravet Nr. Jernløse Kirke      
         
         
     
     
      * Birkholm var det tidligere bispegods Ellinge    
     
     
           
   
 
     
 
 
     
 
 
  Herman Leopoldus  ~ Margrete Deichmann Severin Løvenskiold  ~ Magdalene Charlotte Hedevig  
  von Løvenskiold  ~ 15/7 1728 til Vognserup, von Numsen  
  til Bolvig, Borgestad og Fossum Jernværker * Viborg 1708 † 6/10 1759 Løvenborg ~ 9/5 1749  
  Adelspatent med navnet d.a. Bartholomæus Deichmann & Aggersvold  
  Løvenskiold 6/11 1739 Biskop Gehejmeråd, Hvid ridder  
  * Vold, Bolvig  6/4 1701 † Borgestad 19/9 1759     Løvenborg & Vognserup stamhus 1766  
 
 
 
Friherrepatent 1773
 
      * 3/12 1719 † 1776  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Severin von Løvenskiold  ~ Benedikta Henrikka Aall Anna Barbara Løvenskiold  ~ Frantz Vilhelm Sehested Inger von Løvenskiold  ~ Carl Rudolph von Schubart Herman von Løvenskiold  ~ Ingeborg Akeleye  
  til Bolvig, Borgestad og Fossum Jernværker * Porsgrund 21/1 1756 † Porsgrund 21/8 1813 * 1735 † 25/2 1774 til Oslo Ladegård * Borgestad 2/9 1732 Oberstløjtnant, Deputeret  * 1739 † 1799 ~ 1763  
  * 20/5 1743 † 25/11 1818 d.a Niels Aall   ~ 1755 † Brahe-Trolleborg 10/12 1808 ~ Odense 1751     Skilt p.gr.a. utroskab 1765  
         
             
 
       
      ~ Inger Marie Deichmann  
        * 5/7 1744  † 6/5 1793  
        d.a. Vilhelm Deichmann  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                             
     
 
       
 
     
 
 
 
 
       
 
     
 
 
 
 
  Severin von Løvenskiold  ~ Sophie Hedvig   Herman  ~    Sophie Hedevig Adeler Herman Hermansen   ~ Annette Christiane  Vilhelmine von Løvenskiold  ~ Frederik Anthon Adam  
  til Fossum Jernværk  comtesse Knuth   baron von Løvenskiold til Baroniet Adelersborg  von Løvenskiold comtesse Knuth * 1779 † 1829  von der Maase  
  Statholder over Norge   ~ 9/4 1802     Amtmand Holbæk Amt,  ~ 8/10 1813 Kammerherre, Oberst  ~ København 11/10 1804    ~ 20/2 1796  
  * 7/2 1777 † 25/9 1856   Amtmand Vejle & Svendborg   Overhofmarskal  
      Kammerherre, Cand.jur.   * 17/4 1777 † 22/12 1843    
 
    Deputeret i Danske Kancelli       
      * Porsgrund 24/1 1783 † Montpellier 24/11 1825      
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                                           
         
 
         
 
         
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Herman Løvenskiold  ~ Hedvig Løvenskiold Otto Joachim Løvenskiold ~ Julie Caroline Helene Bertha Frederikke Henrietta  ~ G.F.O Zytphen Severin Jacob Løvenskiold  ~ Sophie Vibeke  Sophie Margarethe Vilhelmine Annette  ~ Carl Eggert Ludvig Georg Carl Ludvig  ~ Christiane Marie Schultz Herman Løvenskiold  ~ Wilhelmine Johanne Hansine
  til Fossum * København 1839 til Vækerø & Bærums Værk Wedel Jarlsberg  Løvenskiold Kammerherre * 24/12 1816 † 8/7 1888 comtesse Knuth Løvenskiold baron Løvenskiold von Løvenskiold  ~ 22/4 1847 * 1822 † 1910  Heftye
  Kammerherre † København 14/10 1903 Højesterettsassessor  ~ Jarlsberg 18/9 1837 Arver Adelersborg (Dragsholm) fra sin mor ~ 6/1 1836      ~ 17/6 1854 * 5/10 1811 † 1/4 1890  ~ 6/9 1844 Elefantridder, Storkorsridder * Voergård 25/8 1828 † København 4/3 1851     * 1830 † 1899
  * Fossum 6/1 1819 † Fossum 4/6 1873 Begravet Gjerpen kirke * Fossum 14/5 1811 † Lille Frogner 4/8 1882   * 20/7 1814  † 9/6 1875       Kammerherre, Gehejmekonferensråd Begravet Garnisions Kirkegård     d.a. Nicolaus Thomassen Heftye
              Overhofmarskal og Ordensskatmester  d.a. overkrigskomissær Johan Frederik Schultz      
              Carl Ludvig von Løvenskiold.
 
* København 27/9 1822 til Voergård      
              † København 22/7 1898   Charlotte Eugenie Louise Auguste Lagerheim
 
     
                     
                    ~ Charlotte Eugenie Louise Auguste      
                 Lagerheim      
                 ~ 28/8 1852      
                  * 25/6 1828      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                           
             
 
         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  Herman Leopold Løvenskiold  ~  Hannah Parr Carl Otto Løvenskiold ~ Elise Franciska Siegfriede Sophie Løvenskiold ~ Frederik Vilhelm Treschow Frederikke Catharine Sophie ~  Poul Abraham      Thyra Helene Charlotte Annette  ~ Frederik von Arenstorff Maren Francisca Løvenskiold ~ W.H.L. von Munthe
  til Fossum  ~ 1883 til Vækerø & Bærums Værk Baronesse Wedel Jarlsberg  "Fanny" til Fritzøehus, Norge Løvenskiold lensbaron Bertouch-Lehn   von Løvenskiold Hofjægermester, Godsejer   * 22/12 1855 † 31/7 1941 ~ 18/5 1888
  Kammerherre * Drøbak 1860 Norsk statsminister  ~ 20/9 1865 Hofdame hos Dronning Louise af Sverige & Norge ~ 4/10 1865 * 27/10 1857  † 19/11 1937 til Højbygård & Lyngholm   * 3/12 1857 ~ 4/10 1894  
  * Gjerpen 29/12 1859 † 1905   * Christiania 23/12 1839   * 7/9 1842   ~ 22/1 1879        
      † Vækerø 1/10 1916  
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
 
 
 
 
  Herman Leopoldus Løvenskiold  ~ Anna Cecilie Wilhelmsen Thorvald Løvenskiold  ~ Hedvig Sofia Antoinetta Johanna  
  til Fossum d.a. Skibsreder fra Bergen til Overud (Hedda)  
  Kammerherre   Cand. Phil. Bergenstråhle  
  * Gjerpen 22/12 1890   * 21/7 1866 ~ 27/2 1901  
     
 
 
 
   ~ Julie Louise Kås  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
       
       
       
       
       
   
 
   
 
 
       
  Herman Leopold Løvenskiold  ~ Christina Catharina  
  * 23/1 1915 Grevinde de la Gardie  
    ~ 10/5 1941  
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa