Gyldenkrone
                                                       
Gyldenkrone, Coat of arms - Våbenskjold.
 
 
 
 
  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk               
 
  Wilhelm Christian Marselis ~ Regitze Sophie Holgersdatter  
   lensbaron Gyldenkrone Vind  
  Friherrepatent 18/9 1673 ~ 1673  
  Med navnet Gyldenkrone  
  Baron af Wilhelmsborg      
  til Baroniet Vilhelmsborg (Skumstrup),  
  Moesgård, Østergård Ning Herred (1662),      
  Urup Vor Herred (1680)      
  & Astrup        
  * Amsterdam 1645 † Vilhelmsborg 1683       
 
     
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
     
                                           
 
 
     
 
   
 
   
     
 
 
 
 
  Christian Gyldenkrone  ~ Amalie Margrethe Moth Vilhelm Frederik   ~ Anna Vind Banner    Jørgen Gyldenkrone ~ Vibeke Dorothea von Gersdorff    
  Baron af Wilhelmsborg Til Lerbæk (Tørrild Herred) baron Gyldenkrone       til Moesgård til 1701  
  Gehejmeråd, Storkorsridder ~ København 8/5 1699 til Moesgård til 1701   * 1682 † 1714  
  Stiftsamtmand Århus   * Vilhelmsborg 7/1 1681        
  Deputeret for Finanserne   † Wedellsborg 16/5 1708           
  * København 1676 † Wilhelmsborg 10/3 1746      
  Begravet Mårslet      
             
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
 
 
         
 
     
 
           
 
     
 
   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vilhelm ~      Frederikke Louise Knuth Mathias   ~ Friderica Hedvig Albertine Jens ~ Sophie Regina Hiort Regitze Sophie   ~ Holger Skeel Edele Margrethe Gyldenkrone ~ Peter von Pultz Ida Dorothea Gyldenkrone ~ Herman Frederik Beenfeldt  Regitze Sophie  ~ Christian Frederik von Ahlefeldt Kirstene     ~ Constantin August Charisius
   lensbaron Gyldenkrone 1746 comtesse af Knuthenborg lensbaron Gyldenkrone 1747 reichfreiherrin von Görtz baron Gyldenkrone ~ København 11/5 1746 Baronesse Gyldenkrone til Mullerup og Birkelse til Rygård (1668) & Tidselholt (1766)  ~ 16/11 1724 til Urup til Lammehave baronesse Gyldenkrone ~ 1730 Baronesse Gyldenkrone  til Stamhuset Contantinsborg
    til Baroniet Vilhelmsborg og Moesgård          Solgte Moesgård 1748 Storkorsridder, Konferensråd ~ Plön 31/8 1731 Kommandør, Schoutbynacht * København 1719 † København 21/3 1798 * Vilhelmsborg 22/5 1706 ~ Københavns Slot 12/4 1730 * Urup 6/9 1707 † 29/12 1803   * Urup 15/8 1713 Generalløjtnant til Urup   * Vilhelmsborg 21/3 1709 ~ Mårslet Kirke 9/2 1734
  Major, Konferensråd  ~ København 17/7 1739   Amtmand   * Vilhelmsborg 18/6 1712    † Aalborg 27/10 1779        † Lammehave 21/5 1745    * Urup 25/5 1712 † 18/9 1792   † Constantinsborg  17/4 1770   
  Stiftsamtmand   Landråd, Deputeret for Finanserne   † København 4/3 1770    Begravet Lammehave      
  * Vilhelmsborg 27/8 1701 † Vilhelmsborg 6/8 1747   * Vilhelmsborg 2/3 1703 † 13/10 1753        
  Begravet Mårslet            
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
             
  Sophie Magdalene  ~ Georg Christopher Krabbe Christian Frederik   ~ Marie Salome von Gambs Christian Vilhelm ~ Lovise Salome          
  baronesse Gyldenkrone til Bjerre lensbaron Gyldenkrone 1753 ~ 20/10 1763 baron Gyldenkrone baronesse Wedel-Jarlsberg          
  * København 6/3 1740 Oberst Storkorsridder, Kammerherre, Hofjægermester * Strassbourg 1745 † Århus XX/3 1822 Kammerherre, Generalløjtnant ~ København 11/5 1746        
  † Vejle 12/2 1799 ~ 1760 Stiftsamtmand   * København 14/6 1747      
    Gehejmeråd, Gesandt   † Sorø 9/5 1818        
    * Rethwisch 3/7 1741 † Moesgård 10/11 1788   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
       
       
                             
   
 
   
 
     
 
     
 
     
   
 
 
 
       
 
 
     Vilhelm    ~ Juliane Marie Høegh-Guldberg Sophie Magdalene   ~ Christian Urne Frederik Julius Christian  ~ Cathrine Maria Emilie Augusta Marie Güldencrone  ~ Christopher Schøller Bülow  
    baron Gyldenkrone ~ Århus 23/7 1794 baronesse Gyldenkrone ~ Vilhelmsborg 24/10 1783 lensbaron Gyldenkrone 1788 de Thygeson Baronesse til Nordfeldt & Ålebæk  
    Kammerherre, Major   * Hamburg 4/5 1766    Storkorsridder, Gehejmekonferensråd ~ 20/10 1763 * Moesgård 1771 † København 16/11 1852    Stiftsamtmand i København  
    * Vilhelmsborg 13/12 1768   † 26/5 1851   Stiftamtmand     Kammerherre  
    † Rendsborg 18/12 1806   Afhændede Moesgård til staten    ~ 1806  
            ved tvangsauktion 1822
     
       
* København 12/3 1765 † Moesgård 177 1824
 
        ~ Louise Charlotte  
        lensgrevinde Knuth-Gyldensteen  
        ~ Lundegård, Gentofte 2/6 1804  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                             
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
       
 
 
 
 
 
 
    Ove Christian Ludvig Emerentius ~ Sophie Charlotte  Frederik "Fritz"   ~ Mariane Adolphine Jensine Dinesen   Marius Julius Wilhelm    ~ Caroline Theodora von Hoff Christian Frederik   ~ Marie Sophie Frederikke
    lensbaron Gyldenkrone 1824 baronesse Juul af Rysensteen baron Gyldenkrone ~ Mårslet 7/5 1841   baron Gyldenkrone ~ Mårslet 12/11 1830  baron Gyldenkrone Bardenfleth
  Kammerherre, Hofjægermester ~ Østbirk Kirke 24/6 1829 til Stenege   Kammerjunker, Ritmester * Kiel 15/1 1806 † Århus 26/11 1897 Kammerherre ~ København 10/4 1829
  * Slesvig 13/7 1795 † Mårslet 7/6 1863   * 23/6 1801   Toldinspektør   Amtsforvalter i København  
      † Stenege, Århus 21/4 1882   * Slesvig 14/11 1796   * København 20/5 1803  
      † Præstholm, Gosmer 3/1 1852    † København 18/3 1875  
             
             
      Havde efterkommere          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                   
 
   
 
     
 
   
 
   
 
 
 
         
 
 
  Carl Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik   ~ Edele Margrethe von Barner   Oscar Emil   ~ Marie Christine Josephine Mørck Marie Louise   ~ Christian Bang Augusta Thorveiga   ~ Otto Valdemar Mourier
  lensbaron Gyldenkrone 1863  af Eskildstrup   baron Gyldenkrone ~ 9/9 1863 baronesse Gyldenkrone ~ København 4/11 1854  baronesse Gyldenkrone Stiftsgartner på Vallø
  Kammerherre ~ 6/11 1863   Ritmester * Haderslev 5/7 1842 † København 22/7 1917 * København 6/5 1831 Dampoliemøller * Nyborg 1847 † 26/6 1916  
  * 27/7 1833 † 22/3 1895   * 3/10 1837 † København 7/11 1892    † Århus 16/1 1909 * 8/10 1827    
                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                     
 
 
   
 
     
 
     
 
       
 
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         Holger Emerentz Rysensteen-Gyldenkrone   ~ Vibeke Juul-Rysensteen Edele Margrethe    ~ Frederik Niels Basse Fønss Fanny Elisabeth  ~ Jørgen Frederik Erik Skeel Ove Theodor Carl ~ Sophie Jacobine Dinesen Ebba Juliane Marie Carl Frederik Steensen de Leth Carl Oscar Herman ~ Lilian Regine Prior Ingeborg ~ Ernst greve Moltke Ellen Julie  ~ Just Henrik  Krieger
  lensbaron Gyldenkrone 1920  Baronesse af Rysensteen Baronesse Gyldenkrone til Hindsgavl Baronesse Gyldenkrone til Birkelse lensbaron Gyldenkrone 1895 ~ Ørslev Kirke 31/3 1901 baronesse Gyldenkrone ~ Mårslet 16/6 1905 baron Gyldenkrone ~ 31/3 1905  baronesse Gyldenkrone  af Nørager  baronesse Gyldenkrone til Isgård & Estruplund
  til Rysensteen & Lundbæk solgt 1917 til Lundbæk * Vilhelmsborg 27/1 1867 † 31/12 1947  ~ Vilhelmsborg 29/5 1888 * Mariendal 8/9 1865 † 8/2 1942 ~ Mårslet 4/10 1890  Hofjægermester, Amtrådsmedlem   * Vilhelmsborg 20/8 1876 † 28/3 1944   Oberstløjtnant * Charlottenlund 27/8 1883  * Urup 2/7 1879 Cand.jur., Inspektør i Handelsministeriet * Urup 13/12 1866 † 28/2 1947 Hofjægermester
  Patent på navnet Rysensteen 18/7 1907 ~ 7/5 1898 , skilt 1916   * 6/7 1869  † 3/3 1920   * Urup 12/2 1872  d.a. Peter Axel Prior  † København 30/4 1916 Forstander for Herlulsholm   ~ København 29/1 1891 
  Wilhelmsborg lensafløst 24/2 1921, solgte 1923          ~ København 20/3 1915   
  * Vilhelmsborg 31/8 1873 † Charlottenlund 27/12 1927      
         
          Havde efterkommere  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                     
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
         
 
 
  Anne-Sophie Emerentze   ~ Jørgen Jacob Jørgen   ~ Vibeke Sporon-Fiedler   Holger Emerentz Rysensteen-Gyldenkrone   Rigitze Sofie Salome Gyldenkrone   ~ Otto Tyge Skeel  
  baronesse Gyldenkrone-Rysensteen greve Scheel af Estrup  lensbaron Gyldenkrone-Rysensteen 1927 ~ 7/8 1928, skilt   lensbaron Gyldenkrone 1920   baronesse Gyldenkrone til Stamhuset Birkelse  
  til Lyngbækgård  ~ Messias Kirke, Charlottenlund 15/71939  * Lundbæk, Bislev, Nibe  22/2 1899 * Charlottenlund 18/7 1909 † Kokkedal 15/7 1980    til Rysensteen & Lundbæk solgt 1917   * Vallø 3/7 1910 † 8/2 1942   ~ Ebeltoft 4/2 1937  
  ~ København 14/12 1919      † 8/10 1962   * Vilhelmsborg 31/8 1873 † Charlottenlund 27/12 1927      
     
     
  ~ Grace de Nully Brown    
    ~ 29/6 1943  
    * 10/9 1913  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
  Holger Erik  ~ Mary Else Tholstrup  
   lensbaron Gyldenkrone-Rysensteen 1962 ~ Skovshoved Kirke 6/3 1960    
  * Charlottenlund 12/6 1929   * Casablanca 27/6 1929  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
  Katharina Louise  ~ Archibal McKenzie  
   baronesse Gyldenkrone-Rysensteen ~ 21/12 1987  
  * Frederiksberg 6/7 1961 * 16/2 1958  
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa