Marsvin
                                                           
 
 
 
 
 
  Nogle af fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Jørgen Marsvin ~ Karen Ottesdatter      
  til Hollufgård og Dybæk Gyldenstjerne      
  Nyopførte Hollufgård Trolovelsen trak ud i 5 år      
  Rigsråd ~ 27/5 1565  
  Lensmand Tranekær  
  Lensmand Helsingborg  
  Lensmand på Landskrone slot    
  Lensmand Lundegård  
  Christian II's vogter Kalundborg  
  Deltog i 7-årskrigen  
    * 1520-27 † Dybæk 2/9 1581  
       
       
       
       
       
       
       
  Jørgen Marsvin      
       
       
       
                                                               
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ellen Marsvin  ~    Ludvig Munk Helvig Marsvin  ~ Gunde Galde Else Marsvin ~ Enevold Thygesen Otte Marsvin ~ Mette Brahe Helle Marsvin ~ Axel Henriksen   Peder Marsvin ~ Mette Brahe Anne Marsvin  ~ Hans Axelsen Berete Marsvin ~ Frederik Pallesen
  til Boller, til Nørlund til Rødslet 1633 til Nørlund til Stenalt Kruse til Dybæk, ~ 16/2 1624 til Dybæk Urup   til Hollufgård   * Landskrone 7/3 1569 † 11/12 1610 Arnfeld † efter 1612 Ulfeldt
  Ellensborg (Holckenhavn), ~ 29/6 1589 & Bonderup   *1575 † 22/1 1628 til Hjermeslevgård Marsvinsholm, Sandby og Krageholm   * Helsingborg 14/7 1566 † 2/5 1637 til Vognø og Ugerup   * 10/4 1578 † 8/10 1614   Begravet Rosmus ~ Dybæk 19/1 1588   
  Lellinge,   † 1648   ~ 15/2 1596 Overtog Clausholm i Jylland      
  & Øster Vallø     * Dybæk 20/10 1573 † 31/3 1647          
 
  * Landskrone 1/2 1572     Begravet Ö. Vemmenhögs kyrka        
  † Ellensborg 11/11 1649 Knud Rud          
   til Sandholt          
  ~ 11/1 1607
Dybäck 
Foto:Sylve Åkesson
         
             
           
           
           
           
             
           
           
  Ellen Marsvin            
  Dybæk, Skåne          
                                                     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Helvig Marsvin ~ Hans Christiansen Helle Marsvin ~ Jacob Beck Margrethe Marsvin ~ Jørgen Urne Karen Marsvin ~ Iver Tagesen Krabbe Pernille Marsvin ~ Lave Bille Jørgen Ottesen Jørgen Marsvin ~ Anne Helvig Mogensdatter Karen Marsvin ~          Erik Pors  
  til Clausholm  Friis af Haraldskær til Dybæk til Førslev og Beldringe til Marsvinsholm    til Årsmarke til Marsvinsholm til Jordbjerg, Krogholm til Dybæk til Havreløkke til Clausholm til Aunsbjerg og St. Restrup 1647 Gyldenstierne til Hollufgård       til Øllingsøgård  
  *1612 † 4/2 1678  til Kragerup   & Bonderup  ~ 16/2 1624 * 1610 †  1680 og Marsvinsholm i Skåne, *1611   1662 fordrevet fra St. Restrup ~ 7/7 1633 * 4/4 1614 † 24/8 1649  
  * Marsvinsholm 16/3 1606   Gunderslevholm og Vemmetofte     af svogeren Niels Parsbjerg      
   † Marsvinsholm 22/3 1650   ~ København 25/8 1628    Skulle nu leve af  8 bøndergårde    
  under Abilgård og Egholm  
 
 
  * 1609 † 1671   ~ Henning Pogwisch  
      ~ 4/3 1638  
     
       
         
         
       
       
       
       
       
       
             
                     
                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Otto Marsvin ~ Helene Marie Hovenbek Mette Jørgensdatter  ~ Verner Parsberg Mogens Marsvin ~     Benedicte Margarethe  
    til Ålegård   † 1687 til Skivehus og Eskær til St. Restrup Sested  
    Part i Abildgård   ~ 1681 Ritmester  
    Købte Trudsholm     Faldt i Slaget ved Lund  
    †1725   † 4/12 1676  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                     
                 
   
 
     
 
 
 
 
 
     
    Anne Helvig Marsvin ~ Frederik Christian Muderprach Peder Marsvin ~ Regitse Sophie Reedtz         Jokum Henrik Marsvin    
    i Abildgård til Trinderup til Trudsholm   til Helleris    
 
    †1763 Major Etatsråd   †1768  
    †1745 †1758 barnløs    
       
       
     
 
 
                                           Slægtens sidste mand  
     
     
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa