Brun de Neergaard
                                                                               
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   Jens Bruun Neergaard  ~ Ane Marie Møller  
  til Svendstrup * ~ København 2/5 1764  
  Exam.jur. * København 23/3 1743  
  Adelspatent 1780 † Store Svenstrup 23/10 1802     
  Landsdommer Sjælland og Møn d.a. Jens Andresen Møller  
  *  Ringstedkloster 14/6 1742   til Skjoldenæsholm * Det Bruun-Neergaardske Fideikommis, Svenstrup, Borup  
  † København 8/3 1806    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                   
 
 
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Jens Peter Bruun Neergaard ~ Henriette Caroline Elisabeth Ellen Cathrine Kirstine  ~ Joachim Tønnes Christian Bruun Neergaard  ~ Therese Louise Bernhardine   Johan Andreas Bruun Neergaard  ~ Elisabeth "Elise" Hendrine "Henriette" Cramer  
  til Svendstrup rigsgrevinde von Baudissin Bruun Neergaard Greve Moltke af Nør til Merløsegård baronesse Monnagetha & Lerchenau     til Skjoldenæsholm  ~ 22/6 1799  
  Kammerherre, Hofjunker, Cand.jur. ~ Knoop, Schleswig-Holstein 19/5 1794  * Store Svenstrup 19/7 1778   Kammerherre, Oberst & Bonderup  ~ Wien 1804   Genoprettede Allindemaglegård * 25/6 1779 † København 28/3 1836  
  * Store Svenstrup 7/12 1764   † 19/7 1845 til Rønnebæksholm Kammerjunker * 27/91785   Kammerherre, Major d.a. Laurentius Johannes Cramer & Henrikke Margrethe Decker  
  † Eckhof, Eckernförde 7/1 1848     ~ 23/7 1797 Naturvidenskabelig Forfatter   * Store Svenstrup 4/8 1770  
      * Store Svenstrup 26/11 1776 † Paris 14/1 1824    † København 2/7 1846   
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                     
                         
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Theodor Carl Christian ~ Augusta Wilhelmine Joan Stuhr Henrik Jens Bruun Neergaard    Lucius Carl Joseph Andreas   ~ Marie Bügel   Peter Christian Joachim Bruun de Neergaard  ~ Christiane Louise von Stemann Anna Joachimine Henriette  ~ Christian Ludvig von Stemann Andreas Theodor   ~ Caroline Elise Adelaide Cramer  
   Bruun Neergaard ~ 4/9 1838 Kammerjunker   Bruun Neergaard ~  København 3/6 1821   til Svendstrup  ~ Christiansborg Slot 28/2 1835  Bruun Neergaard  ~ Skjoldenæsholm 25/6 1820  Bruun de Neergaard  ~ 16/8 1850  
  Farmer i USA * Dobersdorf, Holsten 25/7 1817 Med i slesvigske landbokommission   Kammerherre, Dr.jur., Kammerjunker * København 26/9 1796   Gehejmekonferensråd, Kaptajn   * København 10/5 1800  til Store Refstrup   til Skjoldenæsholm * 17/12 1820 † Skjoldenæsholm 1/3 1881   
  * Eckhof 24/12 1807  † Kingston XX/10 1878 * Eckhof 14/4 1795   Ordfører i Den Slesvig-Holstenske Deputation † Kiel 13/1 1863   * København 24/3 1806    † Sorø 15/9 1831   & Allindemaglegård d.a. Johann Carl Cramer  
  † Kingston, Tennessee 20/3 1858    † 7/1 1818   Preussisk Parlamentsmedlem  d.a. etatsråd Caspar Peter Bügel   † Store Svenstrup 28/1 1893        * Skjoldenæsholm  29/9 1808  & Johanne Charlotte Elisabeth Nagel  
        * Eckhof 17/5 1797 † Eckhof 9/7 1881  & Catharina Maria Adzer    
 
      † Valsølille 29/4 1891   
           ~ Christiane Johanne Zeuthen          
             ~ København 30/4 1844           
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                                 
           
 
 
 
                     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  Jens Heinrich Friedrich ~ Mary Jane Miller Richard Wilhelm  ~ Nannie Winston Panton Carl Erik Johan  ~ Alette Wilhelmine Josephine "Ina" Marie Elisabeth  ~ Eduard Johannes Hermann Adolph ~ Vilhelm Peter Christian  ~ Sophie Louise von Bardenfleth  Louise Elise Henriette  ~ Gustav Joachim Andreas Theodor Godtfred   ~ Sophie Elisabeth "Else" Poul Johan Carl  ~ Andrea Emilie Jacobsen     Jens Laurentius  ~ Julia Flindt
   Bruun Neergaard ~ 13/6 1860  Bruun Neergaard ~ 8/11 1877 Bruun Neergaard comtesse Moltke af Nør Bruun Neergaard Rigsgreve von Baudissin Bruun de Neergaard ~ Vallø Slot 21/5 1875 Bruun de Neergaard baron Wedell-Wedellsborg Bruun de Neergaard Comtesse Holstein Bruun de Neergaard  ~ København 5/10 1875       Bruun de Neergaard  ~ Garnisons Kirke 29/12 1836
  Farmer i USA * Roane, Tennessee 14/10 1842  Farmer i USA * 26/6 1855 Forpagter af Hof Altona  ~ Oevelgönne 26/9 1851  * Övelgönne  28/7 1832 til Dreikronen, Friedrichsort til Stensbygård *   * Store Svenstrup 14/6 1837 ~ Borup Kirke 12/5 1859 Cand.jur.  ~  Donnersburg  13/7 1879 til Hellestrupgård, * Falkensteen Gods, Norge 30/6 1853     Ritmester * København 1/1 1814 † København 29/3 1874
  Officer † Oakesdale, Washington 9/8 1913  * 1/11 1853   * Ratzeburg 12/4 1823    † 27/6 1923 Holstensk premierløjtnant i 3-årskrigen Kammeherre, Hofjægermester, Cand.polit..   † Næstved 16/2 1864   * Skjoldenæsholm 1/7 1853    Skjoldenæsholm † København 19/2 1926     * København 6/2 1804  
  Faldt i borgerkrigen   † Roane County, Tennessee 1/2 1891   † Rendsburg 21/7 1889    Skrev til mange tyske aviser * Store Svenstrup 11/6 1846   † Donnersburg, Altona 10/8 1879   & Allindemaglegård d.a. etatsråd Jacob Jacobsen   † 28/4 1842  
  * Boksee, Kiel 26/2 1841        † København 16/8 1912     Hofjægermester, Landvæsenskommissær & Julie Marie Brandt      
  † Marietta, Georgia XX/2 1864    Havde efterkommere          
  * Skjoldenæsholm 2/10 1851      
            * Det Zeuthen-Neergaardske Fideikommis Stamfædre til linien Wedell-Neergård   † Skjoldenæsholm 24/2 1932      
                       
                       
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                     
     
 
                     
 
         
 
 
     
 
     
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
  Jens Richard Neergaard ~ Elisa Sharp   Magnus Eduard Emil  ~ Margarethe Adelaïde Marie Louise Henriette   Vilhelm Peter Christian   Sophie Christiane Bruun de Neergaard ~ Joachim Godske  Julie Octavia Louise   ~ Henri Bruun de Neergaard Andreas Theodor  ~ Emma Marguerite Prior  Gotfred Bruun de Neergaard  ~ Margrethe Willy Bruun de Neergaard ~ Karen Strøyberg Johan Henri Jacob Louis   ~ Claudine Caroline Elisabeth Skeel
  Farmer, jurist * Roane, Tennessee ca. 1864   Bruun Neergaard comtesse Reventlow af Altenhof   Bruun de Neergaard   * Stubberupgaard, Borup 19/2 1876  baron Wedell-Wedellsborg Bruun de Neergaard til Hellestrupgård, Bruun de Neergaard  ~ Garnisons Kirke 12/3 1903  Cand.polit. comtesse Knuth af Christiansdal Løjtnant  ~ Kastelskirken 6/6 1916 Bruun de Neergaard til Oxholm
  * Roane County 7/9 1862    Kammerherre  ~ Kaltenhof, Schleswig-Holstein 1869   til Svenstrup & Stensbygård   † København 16/6 1938 ~ Borup Kirke 12/5 1859 * Stubberupgård 7/7 1879   Skjoldenæsholm Cand.jur. * København 10/10 1880 Personalechef i Privatbanken  ~ Kastelskirken  5/11 1911  * Hellestrupgård 10/12 1888 * Randers 29/6 1890   til Oxholm  ~ 6/10 1869
  † Oaksdale, Washington 8/3 1948    Tysk kaptajn   Cand.jur. .     † Skjoldenæsholm 30/10 1918  & Allindemaglegård Direktør i Axel Prior A/S † København 28/12 1938 * Hellestrupgård 10/7 1884    † Virum 22 Jul 1968    † 5/3 1956  Løjtnant  
    Oberhofmarschall hos   * Stubberupgård 27/4 1877    ~ Stubberupgård 14/3 1903 Hofjægermester, Kammerjunker, Sekondløjtnant * Hellestrupgård 20/2 1878  d.a. grosserer Peter Axel Prior † København 9/10 1954      d.a. apoteker Jens Strøyberg Medbesidder af det Bruun de Neergaardske Fideikommis  
  Fyrstinden af Schwarzburg-Sonderhausen   † Sorø 31/10 1920        Sparekassedirektør i Sparekassen Ringsted & Omegn † København 15/11 1957  & Hannah Renton         & Sophie Frederikke Maximiliane * 9/10 1839  
  * Hof Altona 1/7 1855    * Hellestrupgård, Sorø 20/8 1876              baronesse Haxthausen † Oxholm 20/10 1869  
  † Kiel 20/9 1940    † Skjoldenæsholm 25/12 1935            
 
  ~ Stubberupgård 14/3 1903            
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                               
                         
 
 
     
 
     
 
 
 
     
 
     
 
     
  Eiler Bruun de Neergaard  ~ Jenny Marie Petersen Ove Henri   ~ Helga Victoria Bjødstrup-Sørensen Ellen Birgitte Bruun de Neergaard Vera Bruun de Neergaard  ~ Georg Frederik Ramm Tønnes Christian Wilhelm  ~ Elisabeth Leopold Bohm Erik Bruun de Neergaard ~ Magda Flach de Neergaard  
    til Skjoldenæsholm  ~ København 6/3 1934 Bruun de Neergaard  ~ Egedesminde, Grønland 11/8 1935    * København 20/12 1908  ~ 1929 Bruun de Neergaard  ~ København 27/12 1946  Cand.jur., Byretsdommer i Aalborg ~ Tølløse Kirke 18/7 1947  
  & Allindemaglegård * Ringsted 17/2 1908 Cand.phil., Handelschef * København 9/5 1903 † 29/1 1994   Cand.jur., Landsretssagfører Major, Cand.silv. * København 26/3 1915 Formand i Dansk Juristforbund   
  Hofjægermester d.a. tømrermester Theodor Vilhelm Petersen * 12/7 1907 † 16/8 1962 d.a. malermester Anton Bjødstrup-Sørensen   * København 14/10 1901 † 8/5 1938 * Odense 18/8 1912  d.a. pianofabrikant Thorvald Bohm Folketingsmedlem    
  * Skjoldenæsholm 9/9 1904 & Christine Jacobsen     & Victoria Christoffersen   s.a. oberst Axel Ramm     & Anna Johanne Marie Leopold * Laurentiuslund  26/7 1918  
  † 18/7 1967       & Georgine Frederikke Harhoff       † 20/11 2002  
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                 
 
 
     
 
     
 
   
 
     
  Vilhelm Bruun de Neergaard  ~ Merete Frellsen Henri Bruun de Neergaard ~ Gurli Alfredsen   Regitze Elisabeth   Peter Bruun de Neergaard ~ Anne Marie Hofmeister  
    til Skjoldenæsholm  ~ Valsølille Kirke 9/8 1959  Orlogskaptajn  ~ Kalvehave 20/4 1961   Bruun de Neergaard   Fængselsoverbetjent  ~ Århus 1/10 1976   
  Kammerherre, Hofjægermester, Cand.silv. Sygeplejerske Styrmand i Det Østasiatiske Kompagni * Stege 30/4 1939    * København 21/4 1950    * Vejle 16/6 1952  * Hjørring 8/5 1951  
  Kurator for Vemmetofte Adelige Kloster * Roskilde 2/5 1935  * Egedesminde 15/3 1937 d.a. Svend Aage Alfredsen     d.a. murermester Gunnar Emil Hofmeister  
  * København 22/8 1934 d.a. Henning Ove Mulldorf Frellsen         & Johanne Emilie Thomsen  
  † 14/8 2001 Chokoladefabrikant          
    & Elisabeth Terp Westergaard          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
     
 
     
 
     
  Niels Thomas Bruun de Neergaard  ~ Dorothea Schmid-Schmidsfelden Michael Bruun de Neergaard ~ Lis Gnidstrup   Thomas Bruun de Neergaard  
    til Skjoldenæsholm  ~ Østrig 16/9 1995 EDB-projektleder  ~ Høje Taastrup 16/6 1985    * Hjørring 5/8 1977   
  * Ringsted 26/11 1965    * Kastrup 8/11 1961 d.a. politiassistent Erling P H Gnidstrup  
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
 
     
  Sebastian Andreas Vilhelm   Ove Henri  
  Bruun de Neergaard   Bruun de Neergaard  
  * Wien 30/9 2001    *Høje Taastrup  6/5 1986   
     
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa