Oxholm
                               
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
  Herman Hansen  ~ NN  
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Jørgen Hermansen  ~ Anne Hansdatter  
  * 1654 † Toftlund, Slesvig 20/3 1729   ~ Branderup 5/11 1693   
    * Rurup Gods 1661 † Toftlund 27/11 1718  
    d.a. Hans Sørensen & Maren NN  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
  Lorentz Oxholm  ~ Marie Susanne Schultz  
  Krigsråd  ~ St. Nikolaj Kirke, København 26/1 1748  
  Mønsterskriver ved Holmen * København 6/1 1730 † Slagelse 8/5 1782  
  * Toftlund 6/10 1702   d.a. købmand i Stralsund Andreas Schultz  
  † København 3/11 1768 & Elisabeth Anna Marie Frederiksdatter Jessen  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
         
  Peter Lotharius Oxholm  ~ Anna "Ann" O'Neill  Lorentz Alexander Oxholm ~ Margrethe Hedevig Bastholm  
  Generalløjtnant  ~ Frederikssted, St. Croix 3/2 1778 Kammerherre, Premierløjtnant  ~ Kastelskirken 8/8 1774  
  Page hos Dronning Caroline Mathilde * St. Croix 3/2 1778 † København 16/8 1844  Forvalter Trondheim * Stange 4/4 1750 † Strange Præstegård 30/8 1832  
  Generalguvernør Dansk-Vestindiske Øer   d.a. plantageejer Tully O'Neill * København 10/3 1750 d.a. krigsråd Hans Bastholm til Viskebølle  
  * København 10/7 1753 † Frederiksdal, Virum 27/7 1827 & Catharine O'Keeff † Stange, Norge 30/1 1825 & Clara Jensdatter Haasum  
         
      Havde efterkommere i Norge  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                   
                     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
   
  Oscar O'Neill Oxholm ~ Adelaide Maria O'Kelly Frederik Thomas Oxholm  Carl Arhur Oxholm  Waldemar Tully Oxholm,  ~ Marie Sophie Frederikke Harald Peter Oxholm ~ Marie Susanne Schultz Emilie Cathrine Oxholm  ~ Carl Hochschild
  til Rosenfeldt, Vordingborg * Irland 7/2 1817 † 1881 Storkorsridder, Kammerherre, Generalmajor Kammerjunker, Premierløjtnant, Cand.silv.  til Tårnborg  von Krogh  til Tårnholm * Irland 21/5 1813 † 6/5 1851   Friherre
  Kammerherre, Generalmajor   Vicegeneralguvernør Dansk-Vestindiske Øer Brigadegeneral i Spanien  Elefantridder, Storkorsridder, Overkammerherre  ~ Slotskirken, Christiansborg 29/10 1846  Kammerherre, Kaptajn   Kammerherre, Ministerresident
  Adelspatent 24/6 1840   Gesandt Mexico   * 16/9 1804 † 19/7 1839 Generalløjtnant, Gesandt, Ordensceremonimester   Adelspatent 24/6 1840   Svensk-Norske gesandt i Danmark
  * 28/4 1809 † 15/10 1871   * 4/9 1801 † 19/3 1871   Hofchef hos Kronprins Frederik (Kong Frederik VI)   * 7/6 1807 † 16/12 1869  
                Overhofmarskal hos Kong Christian VIII        
                Adelspatent 24/6 1840        
            * København 11/11 1805      
          † Smidstrupgård, Vedbæk 3/8 1876       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
   
 
       
 
 
 
     
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
  Oscar Siegfred Christian O'Neill Oxholm ~ Fritze Wilhelmine Wanda Theodora Carl Arthur George O'Neill Oxholm  ~ Sophie Marguerite Bech  Louise Frederikke Caroline Oxholm ~ Emil Erik Elisabeth Marie Auguste Oxholm ~ Peter Christian Alexander Georg Tully Oxholm ~ Ane Christiane Vilhelmine Juliane
  Storkorsridder, Hofjægermester Comtesse Holstein til Rosenfeldt  ~ 9/9 1872 * 1/12 1843  † 28/4 1913 baron Schaffalitzky de Muckadell *  Tårnholm 13/4 1848 baron Rosenkrantz-Charisius  til Tårnholm comtesse Scheel af Estrup
  Cand.polit., Gesandt ~ 15/8 1888 Kammerherre, Hofjægermester * Rosenlund, Pougkeepsie, New York 25/12 1848    ~ 21/1 1871    ~ 21/5 1869 Kammerherre, Hofjægermester  ~ 11/1 1870
  Overkammerherre   * Rosenfeldt 16/9 1843 † 29/3 1914 † 3/9 1935     * København 5/9 1844 † Lyngby 19/5 1908  
  Ceremonimester og Hofmarskal   d.a. dansk konsul Edvard Bech      
  * Rosenfeldt 31/1 1855 † 30/7 1926     & Charlotte Elizabeth McCarthy Hossack          
                     
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                             
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Oscar Ludvig Fritz Adolf O'Neill Oxholm ~ Inge Sigrid Kirsten Blechingberg Elsa Mimi Adelaide Marie Oxholm  ~ Ove Holger Christian Vind Niels Emil Valdemar O'Neill Oxholm  ~ Addy Albeck  Wanda Sigrid Julie Magdalene Oxholm  ~ Ove Henrik Cosmus  Harald Peter Jørgen Valdemar Oxholm   ~ Antoinette
  til Rosenfeldt ~ Esajas Kirke, København 1/6 1927, skilt til Bækkeskov til Sanderumgård Løjtnant, Direktør  ~ 24/10 1925 * København 19/1 1899 † 1948 Bornemann  til Tårnholm Comtesse Bille-Brahe-Selby
  Cand.jur., Gesandt * København 27/5 1898 † 7/1 1984 * København 5/12 1891 † 4/3 1970   Bokschef i A/S Kjøbenhavns Handelsbank  Cand.phil.   Direktør * Tårnholm 16/1 1872 † København 7/10 1925 ~ 15/5 1897 
  * København 7/8 1889 † 26/3 1949 d.a. grosserer Otto Carl Frederik Blechingberg   * 13/3 1896 † 16/9 1971 * København 12/2 1900 † 19/6 1990   ~ Garnisons Kirke 16/12 1913, skilt      
    & Sigrid Hilda Sophie Weber   Begravet Kastrup Kirke, Vordingborg d.a. handelsfuldmægtig Ferdinand Victor Albeck        
            & Elna Margrethe Leudesdorff        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                       
                   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Elsa Sonja Sigrid Oxholm ~ Erik Tillisch Oscar O'Neill Oxholm   Dorrit Addy O'Neill Oxholm ~ Bror Carl Adolph   Alexander Oxholm  ~ Kirsten Marie Ewald
  til Rosenfeldt til Øbjerggård, Lundby Cand.jur., Vicedirektør   Korrespondent (Fransk) Cederfeld de Simonsen   til Langeskov ~ 1923
  * København 3/5 1929 † 31/3 1991 ~ Kastrup Kirke 20/12 1951   * København 28/9 1926 † 9/8 1983   * København 14/10 1929 † 25/9 1996 Cand.med., Læge   * København 30/3 1898 † 25/8 1955  
    Begravet Frederiksberg    ~ 24/10 1925      
         
           
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
 
 
     
  Peter Otto Herman Oxholm  ~ Anne Elisabeth Grice
 
 
   
       
     
 
 
 
 
         
         
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa