Parsberg
                                                                                                   
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Verner Parsberg  ~ Anne Rønnov  
  til Stierberg  
  Slægtens første mand i Danmark    
  Indkommet med Kristoffer af Bayern    
  En af de få bayere, som forblev    
  i Danmark efter Kristoffers død  
  Lensmand Holbæk  1456-  
  Rigsråd  
  * Nürnberg 1434 † 1484  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
               
 
     
 
 
 
 
 
       
  Tønne Vernersen  ~ Marine Knudsdatter Margrethe Vernersdatter ~ Knud Truedsen Jørgen Vernersen      
  til Harrested Has  (lever 1501) Has til Harrested      
  & Örtofta, Harjagers herred   til Örtofta og Klågerup Lensmand Holbæk      
  Rigsråd   Lensmand Vordingborg    
  Lensmand Holbæk   † efter 1507    
  † 23/11 1521    
  ~ Ingeborg Predbjørnsdatter    
    Podebusk    
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
                                               
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
  Niels Tønnesen ~ Sidsel Andersdatter Anne Tønnesdatter ~            Christoffer Gyldenstjerne Gertrud Tønnesdatter ~ Johan Bjørn     Verner Tønnesen ~ Anne Manderupdatter  
  til Kulla Gunnarstorp  Bille til Store Refstrup til Ivernæs  til Nielstrup  til Nielstrup og Steensgård     til Harrested Holck  
  Vrejlev kloster len   * 1519 † 1587 ~ 1543    Bispelensmand Annisse   & Sandbygård       til Stadsgård, nu Constantinsborg  
  Lensmand Egebjerggård   † efter 15/7 1549   Lensmand Sölvesborg ~ Vejle 1541  
  Lensmand Krogen   Rigsråd  
  † 14/11 1556   * 6/2 1511 † 21/1 1567  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                             
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lisbet Nielsdatter ~ Jørgen Høeg         Ingeborg Parsberg ~ Jørgen Brahe   Niels Parsberg ~ Lisbet Sested        Christoffer Parsberg  ~ Dorte Olufsdatter  Anne Vernersdatter ~ Hans Skovgård Manderup Parsberg ~ Ingeborg Hartvigsdatter Tønne Vernersen Parsberg Valdemar Parsberg ~ Ide Jørgensdatter  
  til Skiersø til Gunnestrup (Skåne) til Tostrup   til Harrested til Sandbygård   til Hviderup, Jernit, Hagesholm og Sødal  Munk til Alsbjerggård,  til Fligende mm til Hagesholm, Ringsted & Hagested, Randers  Juel til Harrested til Bonderup og Jernit Lykke  
  † 1601   & Sandbygård ~ Koldinghus 1/3 1579   Lensmand Thisted Bispegård & Salten til Sødal      Nonnebo og Sanderumgård ~ Københavns Slot 10/1 1574 & Sonnerupgård ~ Københavns Slot 26/9 1574   Jernit opført 1586 ~ 18/10 1584  
  Lensmand Roskilde   Lensmand Dragsholm ~ Randers 29/9 1583 Dronningens Fruerstue 1572   Lensmand Hammershus (1576) *1544   * 1557 † 6/5 1607  
  Fik gårde i Fredsgård ved mageskifte   Lensmand Roskilde 1597-98   † Hikkebjerg  5/8 1592   Lensmand Århusgård (1584)      
  * Sølvitsborg 1545 † 13/1 1592  
* Sølvitsborg 25/7 1555
 
 
 
Lensmand Skanderborg (1589)
     
  Begravet 23/2 1592 i Roskilde domkirke   † Sødal 21/5 1600   ~ Hak Holgersen Lensmand Jungshoved (1594) Anne Brahe      
 
og flyttet til Hyllinge kirke
  Begravet Viborg domkirke   Ulfstand Lensmand Ålborghus (1597)    ~  ~ 8/9 1616      
          Lensmand Silkeborg (1577-1625) til Sonnerupgård      
    Mere om Niels Parsberg     Mere om Christoffer Parsberg   Rigsråd 1578      
          Huggede næsen af Tycho Brahe i duel        
          * 24/12 1546 † 1625      
                 
                 
                 
                 
                 
                   
                 
                                                                                   
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Verner Parsberg  ~ Agathe Seefeld Cecilie Parsberg ~ Peder Basse Mette Sophie Nielsdatter ~ Jens Steen Sehested Frederik Nielsen Parsberg ~ Mette Dresselberg Ingeborg Parsberg ~ Claus Bille Jytte Parsberg  ~ Ingeborg Christoffersdatter ~ Iver Juul Oluf Parsberg ~ Karen Enevoldsdatter Karen Manderupsdatter    Christian Seefeld     Sophie Valdemarsdatter ~ Iver Lykke Jørgen Parsberg Ingeborg Valdemarsdatter ~ Claus Daa Anne Valdemarsdatter ~ Hans Skram Johanne Valdemarsdatter ~ Hans Lykke
  til Sandbygård ~ 21/10 1599 Sidsel Nielsdatter   af Vognserup til Sellebjerg til Bjergbygård,  til Vindingegård, Hjularöd, til Sandbygård til Vandås   til Lundbæk til Villestrup og Lundbæk  til Egeskov, Kruse Hyrdinde for von Plessen Døde i dyb i fattigdom   * Ribe 8/12 1595   til Jernit til Jernit til Ravnstrup til Jernit til Ristrup til Jernit til Krabbesholm
  Overtog Eskær, Mosbjerg 1619   * Sandbygård 14/5 1585 † før 7/9 1640   * 1655 † Sellebjerg 1684 ~ 20/3 1679  Vognstrup, Kastrupgård   * 1584 † Villestrup 26/12 1665    Hagesholm, Palstrup (Lysgård), ~  København 16/6 1622   Begravet Grinderslev kirke   † 1619 ugift * Bonderup 1593 † Fraugdegård 10/4 1641 ~ 2/5 1613 * efter 1595   † før 2/12 1619  
  * Bækkeskov 13/1 1580   Begravet Køge kirke   & Vindingegård & Vognstrup     Lyngballegård, Svendstrup og Løistrup   Begravet Herlufmagle   Begravet Grinderslev kirke  
  † før 26/6 1643   Solgte Harrested 1634   Arver Jernit 1623  
     
 
 
Købte Knabstrup 1622
  Køber Tulstrup (Hovlbjerg) 1629  
       ~ Jens Sparre   Overtog Kastrupgård, Fuglebjerg  ~ Sofie Mogensdatter   Gesandt  
      til Sparresholm   Overtog Hjularöd Kaas   * 1589† 19/7 1661  
       ~ København 29/8 1613   † 1653            
                       
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
                                                                                       
                                     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
  Niels Parsberg  ~ Helle Mogensdatter Sophie Vernersdatter  ~ Laurids Skinkel Regitze Vernersdatter  ~ Erik Banner Høeg Verner Parsberg  ~ Anne Gundesdatter Mette Parsberg  ~ Wulf von Buchwald Jørgen Parsberg Sidsel Parsberg  ~ Claus Sehested Ellen Parsberg ~ Ebbe Gyldenstierne Anna Catharina Parsberg ~  Otto Pogwisch Christoffer greve Parsberg ~     Birgitte Skeel Manderup Parsberg ~ Ellen Arenfeldt Enevold Parsberg ~ Margrethe Rantzau Else Olufsdatter  ~ Laurids Ulfeldt  
  til Lynderup, Eskjær Gyldenstjerne til Lynderup Skinkel med Lillien til Lynderup til Bjørnsholm, Kongstedlund, til Kastrupgård Galde til Kastrupgård til Gudumlund til Knabstrup, til Kastrupgård til Boller     til Biersgaard og Tyrrestrup til Torbenfeldt til Saltø til Jernit, Rosendal, Jungshoved, til Gl. Køgegård til Jernit til Dybdal til Pallesbjerg til Krapperup * Stjernholm Gods, Skanderborg til Egeskov  
  & Ottestrup til Restrup * Lynderup 18/3 1611 † efter 1675 ~ 1640-1644 * 16/9 1612 † Todbøl 1666 Lykkesholm & Mejlgård Nørlund til Nørlund * 1645 † 1664 Oberstløjtnant  Vognstrup, & Bjergbygård til Bjergbygård   Arver Jernit 1661 Toftholm Toftholm ~ 29/9 1669 † 1675   Amtmand Abrahamstrup & Eskildstrup † Husumgaard 1684 ~  1640  
  Alle arvinger solgte Lynderup 1652 ~ 19/12 1632     Begravet Viborg   & Knabstrup   & Kastrupgård       † 1684 & Torbenfeldt & Torbenfeldt   Stiftsbefalingsmand og Amtmand Aalborg    
  til Eggert Abildgaard Boede som enke 1686 på en bondegård       Solgte Vognserup 1672       Sælger Jernit 1665 til Amtmand Vordingborg   Etatsråd, hofmester    
  Hofjunker 1627-33       Solgte Knabstrup 1685   Mogens Friis Grevepatent 1671  
 
  † 4/12 1680    
  Løjtnant ved Jørgen Seefeldts Rytterkompagni 1641   † 1691   til Faurskov Geheimeråd, Vicekansler   ~ Cathrine Margrethe Sandberg

 

   
  * Lynderup 7/8 1605 † 11/11 1668      
Greve 1671 (Jernit = Frijsensborg)
* 17/12 1632 † København 24/8 1671 uden børn   af Kvelstrup    
           
 
 
             
             
           
           
      ,       
           
               
               
               
               
                     
               
 
 
 
 
 
 
         
      Verner Parsberg ~ Mette Jørgensdatter Holger Parsberg ~ Beate Ingeborg Moth    
  til Skivehus og Eskær 1681, Marsvin til Eskær ~ 13/12 1686    
  samt Eskildstrup ~ 1681 Løjtnant Mogens Kruses Regiment 1659  
  Oberst   Udmærkede sig i slaget ved Nyborg  
  * 22/10 1647 † 7/11 1719   Landsdommer Lolland-Falster 1675  
   
 
 
Kanceliråd 1676, Etatsråd 1688
 
    ~ Christiane Barbara Rantzau Landsdommer Sjælland 1677   
      til Eskær 1698 Assessor i Højesteret 1684  
      ~ 4/11 1698 * Eskjær 31/8 1636 † København 3/5 1692  
        Begravet St. Nikolai Kirke  
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
           
 
 
   
 
 
 
 
  Johan Parsberg   Sophie Amalie Parsberg  ~ Niels Juel  
  til Skivehus og Eskær   * 4/12 1699  † Valdemar Slot 8/11 1788  til Valdemar Slot  
  Ritmester     Stamhusbesidder  
   † 1730   ~ 26/11 1720  
         
 
 
 
  Slægtens sidste mand i Danmark      
 
 
 
 
 
 
Mere om slægten  
Mere om slægtens lensmænd   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa