Scheel-Plessen
Slægten
                                               
 
 
 
 
  Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Christian Ludvig Plessen    ~ Charlotte Amalie Skeel    
   til Glorup, Steenbeck, Salzau, til stamhusene Fusingø    
  Baroniet Selsø med Lindholm, Bognæs, og Holbækgård    
  Harrested ~ 8/1 1702    
  & Saltø  
 
   
  Kammerherre, Hvid ridder, Geheimeråd      
 
Stiftsamtmand Århus 1702
       
  Statssekretær for Finanserne 1730        
 
* 20/12 1676 † København 30/8 1752
   
  Begravet Ålum Kirke  
 
   
         
         
         
     
     
     
     
      til stamhusene Fusingø og Selsø med Lindholm  
     
     
     
                                                   
                             
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
            Christian Sigfred von Plessen ~ Louise Berckentin Mogens Scheel-Plessen ~ Elisabeth Christine v. Thienen  Berte Scheel von Plessen ~ Christian Frederik von Raben  Eleonore Hedevig Scheel von Plessen ~ Christian lensgreve Rantzau Frederik Christian von Plessen  ~ Birgitte Rosenkrantz Charlotte Louise Scheel von Plessen  ~ Jørgen lensgreve Scheel  Charlotte Dorothea Scheel von Plessen  ~ Claus Reventlow
  til Glorup ~ København 1744 til stamhusene Fusingø og Selsø med Lindholm          Oprettede Det Plessenske Fideikommis * Fusingø 12/9 1707 ~ Fusingø 8/11 1722 * Fusingø 15/12 1708 Rantzau af Rantzau      til det Plessenske fideikommis ~ Sæby Kirke 10/11 1747 * Fusingø 23/11 1720 Scheel af Scheel * Fusingø 25/5 1724 ~ 6/11 1748
    Amtmand over København Overhofmesterinde hos Caroline Mathilde Overceremonimester, kammerherre af godset Wahlstorff i Holsten  29/1 1781 † Aalholm Slot, Nysted 5/7 1786    † Brahesborg, Assens 31/5 1770 ~ Fusingø 8/11 1722 General, Kammerherre, Hvid ridder   † Ulstrup, Sønder Vinge 17/9 1801 ~ Sæby Kirke 10/11 1747 † Osterrade, Ditmarsken 15/5 1771  
  Deputeret i Rentekammerkollegiet *  Wien 22/4 1725 † Celle 14/9 1799 Storkorsridder ~ 3/10 1736     Overdrog 1763 sin Andel i fideikommisset til sine brodersønner   Begravet St. Catharine Kirke Lübeck  
  Storkorsridder, Kammerherre, Major d.a. gesandt Chr. Aug. Greve Berckentin * Fusingø 28/12 1713 † København 23/3 1749   Var i hele sin tjenestetid tilknyttet Livgarden    
  * Fusingø 10/6 1716 † 2/4 1755 Grevepatent 1750, † 1758 uden sønner           * Fusingø 17/8 1717 † Gunderslevholm 25/11 1785      
 
 
         
         
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Carl Adolph v. Plessen ~ Ide Hedevig Buchwald Christian Ludvig Scheel-Plessen  ~ Agathe Johanne von Qvalen Christian Frederik Scheel-Plessen  ~ Margaretha von Rumohr  Ida Lucie Scheel von Plessen   ~ Christian Detlev Reventlow  
  til Wahlstorff og Wittmold ~ Borstel 22/1 1772 til stamhusene Fusingø (1753) og Selsø (1750) Beholdt Fusingø og Selsø som enkesæder til Grünholz, ~ Slesvig 23/2 1770 * Fusingø 18/12 1740  † 22/3 1792 greve Reventlow  
       til det Plessenske fideikommis   & det Plessenske fideikommis ~ Schloß Borghorst, Ditmarsken 1766 & det Plessenske fideikommis     til Brahetrolleborg  
  Storkorsridder, Kammerherre   Harrested     fik Førslev med Fuglebjerg og Fodbygård       ~ København 5/4 1758    
  Konens tidligere elsker   & Saltø   som han erstattede med en kapital      
  Opvarter hos Dronning Juliane Marie   fik Saltø, Harrested og Lindholm 1757  
 Kammerherre, Hvid ridder
   
 
 
  Gesandt Neapel   Geheimekonferentsråd, Kammerherre, Hvid ridder   * København 25/2 1746 Friederica Sophia von Bernstorff   ~ Wulf Heinrich von Thienen  
  * København 17/9 1747  
Amtmand over København
  † Schloß Grünholz, Eckernförde 2/6 1804   ~ ~ 1789   til Wahlstorf  
  † Wahlstorf, Lauenburg 11/5 1810   Medlem af store Landbokomission       ~ Preetz 22/10 1763  
  Saltø og Harrested oprettet som fideikommisser      
  * Fusingø 21/12 1741 † Lindholm, Roskilde 25/10 1801        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
 
 
 
 
  Mogens Skeel von Plessen  ~ Annette Margrethe Lund Magnus Joachim Scheel von Plessen ~ Margaretha Wilhelmine von Hedemann  
  til stamhusene Fusingø og Selsø (1801), ~ Rye 1/8 1805, skilt til Sierhagen ~ Deutsch Nienhof, Westensee 20/8 1808   
  fideikommisset Saltø 1801 Opvartningspige gæstgivergården "Prindsen”, Roskilde arvede fideikommisset Harrested,    
  & fideikommisset Harrested 1801 * Roskilde 18/7 1778 † 10/7 1844 fideikommisset Saltø,    
  Cand.jur., Kammerjunker, Major d.a. Jens Andreasen Lund & Lisbeth Hansdatter Kærup    
  * 13/8 1778 † 24/2 1819 Siden gift med Maximilian Vilhelm Haxthausen & stamhusene Fusingø og Selsø    
  baron af Appenburg Kammerherre og greve    
    Alt gods samlet i greveligt forlods*  6/3 1830    
  Selsø udskilt som baroni 30/8 1838  
  Storkorsridder, Gehejmekonferensråd      
  * Førslevgård 21 Aug 1782 † Hamburg 18/9 1853     
         
         
    * Et forlods består af spredte godser    
         
         
         
     
     
                                   
 
 
     
 
     
 
         
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
  Hugo Frederik Adolph   Carl Theodor August Scheel-Plessen ~ Henriette Sophie Charlotte Elisabeth Wulff Scheel-Plessen ~              Augusta Aurora Cecilie Levenhaupt  Emma  ~ Ludvig Ernst Carl     Otto Baron Plessen ~ Warwara Sergjewna Gagarin  
  Baron Plessen   Baroniet Selsø med Lindholm  von Cronstern til det grevelige Scheel-Plessenske forlods Grevinde baronesse von Plessen af Scheel greve Schlippenbach til Førslev Fyrstinde  
  til Førslev   Harrested ~ 26/11 1844 Gesandt i Tyskland, Østig og Stockholm ~ 27/8 1855 * 18/3 1811 ~ 16/9 1838 & Gunderslevholm ~ 9/5 1853  
  & Gunderslevholm   & Saltø * 20/1 1826 † 12/4 1874 Kammerherre, Geheimeråd, Ridder af Elefanten   Kammerherre, Geheimekonferensråd * 22/1 1825 † 19/6 1893  
   Kammerherre   Kammerherre, minister for hertugdømmerne 1848 d.a. Gabriel von Cronstern & Louise von Vahrendorff * 16/2 1806 † Schloß Sierhagen 7/7 1876   Ridder af Elefanten d.a. fyrst Sergius Sergjevich Gagarin  
  Kommissær for godsdistrikter i Sydslesvig   Storkorsridder, Gehejmeråd         Gesandt og Minister i Rusland & Isabella Walewska  
  Ridder af Dannebrog   Overpræsident (Stiftamtmand) i Altona       * 9/11 1816 † Baden 3/4 1897  
  Preussisk landråd   Overpræsident i hertugdømmerne i preussisk Tjeneste          
  Preussisk Gehejmeregeringsråd   Tilladelse til at købe gods i Holsten frem for dansk 1867          
  * 5/11 1818  
Preussisk greve 1888
         
      * 18/3 1811 † 7/6 1892          
                 
                   
       
 
         
      Scheel-Plessen Cronstern          
                 
                 
                 
                 
                               
 
 
     
 
   
 
 
     
 
     
 
     
                 
 
 
   Louise Emma Augusta Birgitte  ~ Carl Gabriel Joachim Vilhelm Augusta Henriette Margaretha Wilhelmine  ~ Friedrich Kurt Alexander Magnus Vilhelm Carl Hugo   Otto Wulff Heinrich Bernhard   Sergius Joseph Hugo Alexander  ~ Sophie-Louise Wilhelmina Augusta  
  lensgrevinde Scheel-Plessen lensgreve Scheel-Plessen lensgrevinde Scheel-Plessen graf von Schwerin lensgreve Scheel-Plessen   greve Scheel-Plessen   Baron Plessen  von Eckermann  
  Som enke i Vallø ~ 2/5 1882 Som enke i Vallø ~ 24/6 1884, skilt til Fusingø 1876   til Fusingø 1876   Kammerhere ~ 30/4 1891  
  * 17/6 1860 † 13/1 1939   * 15/6 1866 Preussisk major Druknede i Ratzeburg Indsø   * 15/2 1862 † 1888   * 4/6 1860 † 20/9 1912 * Stockholm 3/12 1862  
    * 16/5 1856  † 9/3 1934 * 20/8 1858 † 10/9 1876       † København 13/12 1947  
    Grevskabet overgår til slægtens tyske gren      
 
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
  Louise Augusta Barbara Antonie   ~ Erik Helms Hasselbalch  
  baronesse von Plessen af Scheel ~ 15/12 1917  
  Fotograf Grosserer, Fabrikant, Direktør  
 
  * München 9/9 1892 * København 30/1 1890 † København 5/4 1925  
   
     
     
     
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa