von Raben
                                                                                       
 
 
 
       
 
 
 
  Victor von Raben  ~ Sophie Hedevig  
  til Stück von Walsleben  
  Gehejmeråd  
  Mecklenburgsk major, svensk oberst  
  * Mecklenburg 1601 † 28/6 1657  
     
 
 
 
     
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Johann Otto von Raben  ~ Emerentia Levetzau  
  til Stück & Ålholm til Bremersvold  
  Storkorsridder, Gehejmeråd, Forskærer Oprettede grevskabet Christiansholm* 16/4 1734  
  Kammerherre, Hofmarskal hos Kong Christian V ~ 12/7 1692  
  Amtmand Kronborg  
  * 22/2 1646  † 11/11 1719   
     
    * På Ålholm  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christian Frederik von Raben  ~  Berte Scheel von Plessen Louise von Raben  ~ Frederik Anton Charlotte Amalie von Raben  ~ Georg Frederik von Haxthausen Sophie Hedevig von Raben  ~ Niels Rosenkrantz von Schack      
  til Aalholm, Bramslykke, Bremersvold, ~ Fusingø 18/11 1722 * København 9/8 1696 † Flensborg 1736 Wedel-Jarlsberg * 1685 † efter 1722 Haxthausen af Thienhausen * 1695 † 1726 ~ 1714      
  Egholm, Kjærstrup, og Stück   ~ 2/6 1717, skilt 1727  
  Provisor for Vallø adelige Stift  
  Storkorsridder, Gehejmeråd, Gehejmekonsejlsmedlem    
 
Overhovmester for Dronning Sophie Magdalene
   
  Stiftamtmand over Lolland-Falster              
  * København 10/9 1693 † Ålholm Slot 26/2 1773   
 
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                           
 
 
     
 
                     
 
         
 
         
 
 
     
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
  Christian   Otto Ludvig von Raben  ~ Anna Catharina Heningia Charlotte Emerentze Raben  ~ Matthias Wilhelm Sophie Hedevig Raben  ~ Adam Gottlob Molke Amalie Christiane Raben  ~ Carl Juel Caroline Agnese Raben ~ Henrik Bille-Brahe Eleonore Agnes Raben ~ Christen Scheel Frederik Sophus Raben ~ Sophie Magdalene von Qualen  Siegfried Victor von Raben-Levetzau ~ Antoinette Elisabeth Carl Adolph von Raben ~ Dorothea Magdalene Margethe von Raben ~ Ditlev Reventlow Frederikke Louise von Raben ~ Christian
  lensgreve Raben af Christiansholm   lensgreve Raben af Christiansholm von Buchwaldt * 21/9 1731 † 26/4 1798 Huitfeldt Stiftede stamhuset Moltkenborg greve af Bregentved til Stamhuset Juelsberg oprettet 1797 til Tåsinge Hofdame hos Prinsesse Sophie Magdalene til Hvedholm Hofdame hos Prinsesse Sophie Magdalene Greve af Scheel til Beldringe (Bårse Herred), ~ 1779 til Kjærstrup Gods, Holeby comtesse Holstein-Ledreborg  til Næsbyholm & Bavelse  von Buchwaldt til Lundsgård til Altenhof & Glasau Hofdame hos Dronning Juliane Marie greve Rantzau af Rosenvold
   til Grevskabet Christiansholm  *    til Grevskabet Christiansholm  * ~ 19/5 1757   til Hafslund * København 8/10 1732 † Glorup, Ørbæk 8/7 1802    ~ 1760 Hofdame hos Dronning Juliane Marie ~ Christiansborg Slot 24/3 1762 * 9/12 1738 † Egeskov 13/3 1810 ~ 22/10 1766 * 24/3 1743  † Ulstrup 21/8 1808 ~ Christiansborg Slotskirke 18/2 1765  Næsbyholm, Bavelse   Storkorsridder, Kammerherre ~ 23/7 1791 Amtmand Sorø Amt   * København 8/12 1726 † Kiel 13/9 1794 Greve 1767 * 28/10 1734 † 28/7 1797 ~ 26/3 1758
  Kammerherre   Kammerherre, Gehejmeråd   ~ Bramslykke 5/6 1756   * København 4/8 1736  † 1/8 1803    & Lekkende   Gehejmekonferensråd, Overceremonimester   Amtmand Antvorskov    
  * 27/9 1724  † 30/9 1750   * 15/1 1729 † 5/5 1791   Købt af kronen 1774   Adelsnavnepatent (19/10 1787) Stamhuset Restrup   Amtmand Korsør  
     
 
  for salg af Stamhuset Restrup og Kjærstrup   * 2/9 1741 † 23/4 1819   Storkorsridder, Gehejmeråd  
    * Ålholm, Bramslykke, Bremersvold, Egholm og Kjærstrup             ~ Gregers Chr. Juel   Kammerherre Ritmester, Hvid Ridder, Geheimeråd       * 27/10 1744  † 7/11 1785  
  til Sparresholm og Raskenberg   * 20/12 1745 † 13/10 1820            
  ~ 28/9 1770                  
                 
             
     
 
     
             
             
             
             
             
             
             
                                     
 
 
     
 
                 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
        Frederik von Raben-Levetzau-Huitfeldt ~ Charlotte Emerentia Carl Vilhelm von Raben-Levetzau ~ Julie Adelaide Harriet Josias Raben-Levetzau  ~ Siegfriede Victorine Bertha Henriette von Raben-Levetzau Sophus Frederik von Raben Bertha von Raben  ~ Cay Lorentz Brockdorff Sophie Charlotte von Raben ~  Conrad Christopher Ahlefeldt  
  til det Huitfeldske Fideikommis Baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt til Beldringe von Bornemann til Bremersvold og Lekkende von Krogh af Stamhuset Restrup til Kjerstrup & Liselund * 23/10 1780 † 10/2 1832 rigsfriherre von Brockdorff af Kletkamp * København 19/4 1783 Kammerherre, Regeringsråd  
  Ritmester, kammerherre til det Huitfeldske Fideikommis Kammerherre, Gehejmekonferensråd ~ Garnisons Kirke 13/10 1804 Arver Christiansholm (Ålholm) ~ 24/6 1845 * 21/5 1794 † 4/11 1805 Besidder af Stamhuset Restrup   til Borstel † Glückstadt 29/1 1837  Provst i det Adelige Kloster Uetersen  
  * 26/6 1784  † 1828 ~ 1807 Legationssekretær   Grevepatent 1881   * 26/6 1784 † 1828   ~ 15/5 1800    ~ Glückstadt 16/12 1803  
  * 10/6 1789 † 18/5 1870   * 20/8 1796 † 1/2 1889  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa