Rantzau Breitenburg-linjen
Ranzau-slægten
                                                                                                                               
 
 
         
 
 
 
 
  Nogle af fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
   Johan Rantzau ~ Anna Gertsdatter   Det farvelagte billede af Henrik Rantzau er lånt af Leo van der Plas
  til Breitenburg (1526), Rethwisch (1528), Walstorp  
  Mehlbek (1528) Bothkamp (1538) og Sturenhagen ~ 1525  
  Feltherre for Frederik I og Christian III    
  Holstensk feltmarskal 1523  
 
Erobrede Danmark for Frederik I
 
  Medlem af Danmarks rigsråd
 
 
  Nedkæmpede Søren Norbys skånske opstand  
Johan Rantzau, Feltherre til hest
 
  Erobrede Danmark påny i Grevens Fejde  
  Statholder for hertugdømmerne  
 
Konflikt med Christian III, da denne arvedelte
  Johan Rantzau  
  Lensmand Gurre 1524   Maleri Breitenburg slot      
  Lensmand Krogen   Indskriften priser hans indsats som hærfører for Frederik I og II og Christian III  
  * Steinburg 12/11 1492 † Breitenburg 12/12 1565  
  Begavet Itzehoe  
       
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Henrik Rantzau ~ Christina von Halle Magdalene Rantzau Oswald von der Wisch    Poul Rantzau ~ Beate Sested  
  til Breitenburg ~ Segeberg  23/10 1554  * Steinburg 16/12 1528 til Nienhof & Kaltenhof   til Bothkamp, Lindved, Stendorf, Arlevad, ~ Itzehoe 13/8 1553  
  Statholder i Hertugdømmerne * Drakenburg 11/2 1535 † 5/8 1557 ~ 1546   Schapus, Beyenfleth og Himmelmark  
  * Breitenburg 11/3 1526 † Itzehoe  26/7 1603    Amtmand i Svavested, Kiel, Reinbeck og Trittau  
  † Breitenburg 31/12 1598 Begravet Itzehoe   * Steinburg 16/12 1527 † 22/4 1579  
 
  d.a. Frantz von Halle til Drakenburg   Begravet Vabs kirke  
    & Christine Ramel  
   
         
         
 
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                     
                                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Breide Rantzau ~ Sophie Eriksdatter  Magdalene Rantzau ~ Claus von Ahlefeldt Catharine Rantzau ~ Frederik Ahlefeldt Frantz Rantzau  ~ Anne Rosenkrantz Øllegaard Rantzau ~ Bendix von Ahlefeldt   Elisabeth Rantzau ~ Cai Rantzau Gert Rantzau ~ Dorothea Brockdorff Margrethe Rantzau ~ Balthasar von Ahlefeldt   Bertram Rantzau ~ Helvig von Ahlefeldt Margrethe Rantzau   ~ Hans Ahlefeldt Ida Rantzau   ~ Jesper Reventlow Breide Rantzau ~ Øllegård Qualen  
  til Rantzausholm, Mogenstrup, Rosenkrantz * Breitenburg 22/11 1559 ~ 1573 * Segeberg 13/12 1563 til Haseldorf & Søgård af Breitenburg ~ 4/10 1584 af Breitenburg til Lehmkulen af Breitenburg af Kletkamp til Breitenburg ~ 1613 til Drage (1582) til Heiligenstedten   til Kohøved, Himmelmark (-1605) ~ 4/5 1590 * 1556 † 1624 til Søgård * 1570 † 1/1 1638 til Rixdorph til Bothkamp ~ XX/9 1589  
  Svanholm ~ Koldinghus 1/3 1579  † Kiel 21/11 1635    † Aaretoft 26/5 1587  ~28/1 1582 Tjeneste hos Prins Philip Vilhelm af Oranien   * 4/1 1565 † 1619   * Kiel 8/6 1567 † 6/2 1646 ~ 7/5 1587 Statholder over hertugdømmerne   * Segeberg 18/10 1568      og Bornstein (1615)   ~1575 Begravet Skt. Nikolai kirke, Kiel   * 1563 † 1639  
  & Lindholm     Spansk fangenskab   Lensmand Krogen   † Emden 5/1 1629      * 17/12 1569 † 1627      
   Abbed i Reinfeld Kloster 1572           Hofjunker 1577       * Segeberg 18/10 1558   Begravet Itzehoe                  
  Hofjunker 1576-80 
 
     
Lensmand Kalundborg
  † Kiel 18/1 1627      
 
 
 
     
 
Lensmand Tranekær 1582     ~
Karen Gøye     Lensmand Korsør      
 
          ~ Margrethe Pogwisch   ~ Godske Ahlefeldt      
  Lensmand Nordby 1592 til Kelstrup   * Segeberg 28/8 1555 † Skellinge Hede 21/2 1612            af Doberstorf   ~ 2/5 1587      
  Lensmand Stegehus 1596 - 1618 ~ Odense 7/5 1598          ~ 1594      
  Rigsråd 1606     Schöneweide-linjen              
  Køber Lindholm                
 
* Segeberg 13/10 1556  ~
             
  † København 10/1 1618   Christence Viffert              
  Begravet Rantzausholms kirke ~ Kronborg 26/7 1601              
                 
                   
                 
                 
                 
                                                                                                                 
                                                                     
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cai Rantzau ~ Anne Lykke Lisbeth Sophie Rantzau ~ Hans Johansen Helvig Rantzau ~ Tage Ottesen Thott Henrik Rantzau   Frantz Rantzau ~            Anna Chatrine  Anna Christine Rantzau ~ Frantz Rantzau  Christian Rantzau ~ Dorothea Rantzau Øllegaard Catharine Rantzau ~ Ditlev von Brockdorff Magdalene Thale Rantzau ~ Breide Rantzau Hedevig Margrethe Elisabeth Rantzau ~ Josias Rantzau Margrethe Rantzau ~ Cai Brockdorff Beate Rantzau ~  Bendix von Ahlefeldt Helvig Rantzau ~ Jesper von Buchwald Josias Rantzau ~ Hedevig Margrethe Elisabeth Rantzau Lucie Beate Rantzau ~ Claus von Qualen Beate Rantzau ~ Carl von Ahlefeldt  Anna Rantzau ~ Henrik von Ahlefeldt
  til Rantzausholm, Brendegård, Hellerup, ~ København 1/6 1615 af Rantzausholm Lindenow af Rantzausholm ~ København 26/10 1606 af Rantzausholm   til Rantzausholm, Svanholm           Grevinde af Slesvig-Holsten af Breitenburg til Salzau & Rastorf til Breitenburg   af Breitenburg ~ 1642 af Breitenburg til Hohenfelde og Salzau af Breitenburg til Bothkamp til Kohøved til Kletkamp til Bornstein til Maslev (Maasleben) * 6/10 1595 † Neuhaus 10/4 1652   til Bothkamp ~ ca. 1650 af Bothkamp til Siggen af Bothkamp af Gelting * Heiligenstedten, Steinburg 1614 til Lehmkulen
  Rødkilde & Svanholm til Svanholm til Lindholm til Gavnø, Fovslet * Rantzausholm 29/11 1589 † 22/8 1611   Studerede i Marburg   & Kindholm   * Haderslevhus ca. 1618  ~ 1633 * Haderslev 2/5 1614     * ca. 1625 † 1675   * 24/6 1619 † 2/9 1653  ~ 1634 Oprettede som enke Bethlehemklosteret i Hildesheim Marskal af Frankrig * 2/6 1602 † 27/8 1665 ~ 1618 * ca. 1605 † ca. 1670 ~ 1625    Marskal af Frankrig   * 1613 † 2/2 1643   * Botkamp 1590 † Husum XX/4 1657  ~ 1608 † Lübeck 11/12 1644  
  Lensmand Kalundborg   * Rantzausholm 27/11 1587 & Lindholm Begravet Torløse Kirke   * Løitved 22/5 1599 † Marburg 1615   Rigsråd 1627   † Kiel XX/3 1680   † København 8/11 1663   * 1627 † Hildesheim 1706 ~ ca. 1650 Begravet Oldenborg   * Bothkamp 18/10 1609 † Paris 14/9 1650  
  Lensmand København   † Ivernæs 27/3 1652  ~ København 2/6 1605         Statholder i København              
                       
  * Rantzausholm 6/7 1591 † 5/4 1623   Begravet Odense    
Lensmand Dronninglund
       
 
  Begravet Kalundborg kirke   Lensmand Dalum Kloster  
   
    Lensmand Stegehus         Linien grever af Breitenburg      
 
Rigshofmester 1632
 
     
         Druknede i voldgraven på Rosenborg        
  efter drukgilde hos kongen        
  * 1604 † København 5/11 1632         
           
         
       
       
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa