Reedtz
                                                                                           
 
 
 
 
    Fotografierne på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
     
  Peter Reedtz ~ Karen Rostrup  
  til Tygestrup, Holbæk til Sjelleskovgård  
  & Hørbygård ~ Københavns Slot 25/2 1582        
  Lensmand Hørby    
  Lensmand Saltø    
  Lensmand Antvorskov  
  Lensmand Sorø  
 
Lensmand Korsør
   
 
 
Naturalisationspatent 1572    
  * Schultendorp ca. 1531    
  † Tygestrup 21/9 1607     
  Begravet Hørby Kirke      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
     
  Frederik Reedtz ~ Birgitte Brahe  
  til Tygestrup  ~ 9/7 1609  
  & Hørbygård  
  Lensmand Hørby  
  Lensmand Tryggevælde  
 
 
  Lensmand Vordingborg  
  Lensmand Svenstrup 1619-22 Sophie Høeg   
  Rigsråd 1644 til Elkær  
  * Antvorskov 1586 ~ 22/6 1634  
  † København 8/6 1659    
  Begravet Hørby Kirke   ~  
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                               
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Peter Reedtz  ~ Sophie Christensdatter Kirsten Reedtz ~ Wenzel Rotkirch Sophie Reedtz ~ Valdemar Lykke Margrethe Reedtz ~ Malte Sehested  Beate Reedtz ~ Erik Kaas Sten Reedtz ~ Maren Juel   Tønne Reedtz ~ Lisbet Sehested Birte Reedtz ~ Erik Hardenberg Gyldenstjerne Jørgen Reedtz  ~ Mette Nielsdatter Karen Reedtz  ~ Jens Kås  Birgitte Frederiksdatter  ~ Markor Rodsteen Helvig Frederiksdatter Reedtz Jacob Arenfeld
  til Tygestrup byttet med Kronen 1669 Sehested * Tygestrup 26/9 1610    til Krogsgård * Tygestrup 22/7 1613  til Grinderslev kloster, til Rydhave & Vinderup Hovgård 1661 til Rydhave og Boller † 7/5 1703 til Bremersvold, Restrup & Korsøgård Lensmand Hørby            til Vandås og Maltesholm   til Barritskov  ~ Viborg 17/10 1652  * Tryggevælde ca. 1625 til Svaneholm (Skåne) & Borgesholm til Barritskov og Vedø Trolle * ca. 1615 til  Krabbesholm til Gunderslevholm til Lerbæk * 1626 † 24/5 1681 til Basnæs
   for Børglum Kloster (Børglum Herred),  ~  Vor Frue Kirke, København 1/5 1653 † Antvorskov 30/8 1646   ~ København 23/6 1633 † 28/7 1690 - 10/2 1691 Nørgård & Hvanstrup † Rydhave Gods, Ryde 1697  ~ 25/9 1640    ~ 13/9 1652   Oberst   † Svaneholm 15/3 1668 ~ 16/7 1650 Lensmand Saltø 1654  ~ Odense 4/6 1654      † 1699     og Jensgård
  til Turebygård (Faxe Herred),   Begravet Antvorskov Kirke   Begravet Grinderslev kirke  ~ Køge  5/5 1642   * Svendstrup ca. 1620   Begravet Skurup Kirke   Lensmand Jungshoved     Begravet Sorø kirke     ~ Sortebrødre Kloster 1667
  Sortebrødrekloster, Roskilde, Palsgård (Bjerre Herred)             † København 9/6 1669     Amtmand    
 
& Hundslund Kloster (Dronninglund), købt 1672, solgt 1690      
         
    * Tygestrup ca. 1625 † 1682    
 
Lensmand Tryggevælde
                 
  Rentemester 1653-60   ~ Anne Henriksdatter            
  Højesteretspræsident Ramel            
 
Blå Ridder
 ~ Tureby Kirke 25/7 1672             
  Rigskansler 26/10 1660-74 til Turebygård            
  * Tygestrup 17/11 1614             
  † København 10/7 1674            
                 
                   
                 
      Overtager nærgodset omkring Skt. Agnete kloster i Roskilde            
             
             
                                                               
   
 
                             
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Holger Reedtz ~ Berte Christine Juel Petra Sophie Pedersdatter ~ Tage Thott    Mette Reedtz ~ Godske Lindenov Karen Pedersdatter Reedtz ~ Axel Rosenkrantz Birgitte Reedtz ~ Jørgen Skeel Due Christian Reedtz  ~ Ida Sophie Skeel   Valdemar Reedtz ~ Dorte Holgersdatter Lisbeth Tønnesdatter ~ Henrik Bille Anna Helene Reedtz  ~ Christian Frederik Birgitte Reedtz  ~ Corfitz Trolle  
  til Palsgård 1676 & Voergård, Dronninglund Herred Baronesse Reedtz til Turebygård til Lejregård købt 1712   † 1/4 1721  af Glimminge Overtog Hegnet 1692 (Taube) til Børglum Kloster, Boller   til Barritskov Trolle (Reedtz)   af Barritskov greve Holck * 1641 † 1691 til Sandholt, Broby  
  Justitsråd, Assessor i Højesteret ~ København 28/9 1688 til Næsbyholm ~ København 29/6 1696 Til datteren 1729   ~ 9/2 1698 † 1695 ~ 1662 & Turebygård   Oberst og Kommandant på Bornholm  ~ København 30/11 1696     Døde i barselseng Oberst, Regimentchef    
  Amtmand Dronningborg 1699 - 1707   & Turebygård   † 1733         "Drak sig i armod"   Generalmajor   † XX/11 1701  
    Etatsråd  5/1 1700   * 15/2 1675 † Næsbyholm 3/1 1720      * Børglum Kloster ca. 1660   * København 11/2 1659        
  * ca. 1660 † Palsgaard, Horsens 18/12 1707        † Knudseje 21/3 1704  
 
† Barritsholm 10/4 1724  
  Begravet Assens Kirke              
 
           
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                                                 
         
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Niels Juel Reedtz ~ Mette Johanne Lagesdatter Regitze 'Reise' Sofie Reedtz ~ Peder Marsvin  Dorthe Cathrine Reedtz  ~ Eiler Holck Peder Reedtz ~ Hendrikke Sophie Nielsdatter Charlotte Amalia Reedtz  ~ Henrik Brockdorff Peder Reedtz ~ Agathe Kirstine Ottesdatter Christian Albrecht Reedtz Tønne Reedtz ~ Lucie Emerentze von Levetzow  
  til Palsgård Arenfeldt * 8/8 1692 † 30/7 1760 til Trudsholm * 1697 † 1754 til Holckenhavn til Rugtved og Vorgård Rosenkrantz     til Hvilsbjerggård, Holmans Herred 1724  Arenfeldt til Voergård til Barritskov Comtesse af Oxholm  
  Justitsråd 23/2 1731 af Sæbygård   ~ Søby 3/10 1714  Stabskaptajn 1732, Major 1740    Kornet i kejserlig sold i Ungarn 1708  af Knivholt  'Albert'  Kammerjunker hos Kongen 1727  ~ 1727  
  Etatsråd 28/12 1739 ~ Sæbygård 16/8 1737         * Palsgård 10/9 1700 † 10/12 1780       Ritmester 1718   Premierløjtnant Etatsråd 1734, Kammerherre 1742  
  * 1699 † Palsgaard, Horsens 1742       * 1684 † 7/10 1728   * 1685 † Voergaard 28/1 1755 † København 18/12 1743    
  Begravet Assens Kirke  
      Begravet Voer Kirke Begravet Holmens Kirke Har arveret til grevskabet Levetzau  
                   
      Baron Reedtz-Thott      
     
     
           
                 
                 
                 
                 
               
               
                 
               
               
               
                     
                 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Holger Reedtz  ~ Karen Mogensdatter  Berthe Kirstine Juel Reedtz  ~ Erik Skeel von Holsten   Johanne Below Reedtz  ~  Jens Melchiorsen Holst   Dorte Tønnesdatter ~ Frederik Christian Rosenkrantz  
  til Palsgård Rosenkrantz til Arreskov, Korinth til Gelskov og Arreskov   af Hvilsbjerggård  ~ Knivsholt, Flade, 25/1 1752   til Barritskov Statsminister, Gehejmeråd  
  Auskulant i Rentekammeret 1766 ~ Spøttrup 31/7 1767  * 28/12 1739 † 20/12 1790 ~ 1764, skilt   På aftægt hos morbroderen
Kapellan i Flade, Gærum og Fladestrand
  * 7/4 1730  ~ Vor Frue Kirke, København 11/10 1748   
  Kammerherre 1769     * 1720 † Knivholt ca. 1765 Sognepræst i Vinding-Byrup og Vrads   † København 20/4 1801  
  * 1738 † Palsgård 18/2 1803   Konsistorialråd      
     
 
Har arveret til grevskabet Levetzau    
      ~ Albrecht Christoffer        
      Schaffelitsky de Muckadell      
      ~ 1773      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
     
 
     
 
 
 
 
 
 
         
  Niels Juel Reedtz  ~ Catharine Sophie Wilhelmine Mette Johanne Reedtz  ~ Jens  Carl Krag-Juel-Vind      
  til Palsgård von Benzon Overtog stamhuset Sæbygård Baron til stamhuset Stensballegård      
  Kammerjunker   † 1817 Antog navnet Arenfeldt      
  * 1771 † 1830          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                 
                 
 
 
 
 
 
 
         
  Niels Juel Reedtz  ~ Asta Tugendreich Adelheid   Otto Arenfeldt Reedtz ~ Helga Magdalene Bojsen        
  til Palsgård comtesse Krag-Juel-Vind-Frijs   til Bisgård, Horsens ~ 16/7 1831        
  Gehejmekonferensråd, Cand.jur. ~ Frijsenborg 16/2 1848    Kammerherre * 8/11 1802 † 14/8 1840        
  Storkorsridder, Kammerherre   * 3/7 1812 † 29/11 1887      
  Udenrigsminister, Landstingsmedlem          
  * 1771 † 1830          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                             
                           
 
 
     
 
     
 
     
 
         
  Niels Juel Reedtz  ~ Ane Christine "Anna" Qvist Sophie Vilhelmine Henriette Olga Reedtz  ~ Jacob Antonius Sparrevohn Holger Christian Otto Peter Reedtz  ~ Mary Vilhelmine Winther Holger Christian Reedtz ~ Amalie Charlotte Bechmann        
  til Hofgården, Vadstena ~ Trinitatis Kirke, København 21/8 1874 af Palsgård ~ 26/8 1868 af Fodbygård, Næstved (forpagter) ~ 12/11 1879 af Kjærgård ~ 29/3 1865        
  * Palsgård 30 Jun 1853  * Søgård Gods, Kirkerup 22/11 1851   * 3/8 1850 * 23/4 1840 * 30/1 1857 † 2/3 1905 * 10/12 1859 Proprietær * 29/3 1843 † 19/11 1906        
  † København 11/4 1886 † Granada, Andalusien 27/5 1926    * Fodbygård 17/11 1838 † 28/7 1869      
                 
      Havde efterkommere          
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
 
 
 
 
         
  Sophie Reedtz  ~ Antonio Marullo Cappadona   Margrethe Sophie Louise Reedtz ~ Hans Gram Bechmann        
  af Hofgården ~ 2/4 1903   * Kjærgård 23/2 1869 ~ 19/10 1906        
  * Palsgård 5/6 1875 † 1961 * Italien 2/2 1873   Cand. Jur., Charlottenlund        
  * 29/6 1883        
       
         
         
Mere om slægten         Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa