Reventlow Danske grevelige linje
Reventlow-slægten
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
  Conrad Reventlow   ~ Anna Margrethe Gabel  
  til Futterkamp, Gischenhagen, ~ 2/7 1667  
  Clausholm, Sandbjerg, Frijsenvold,  
  Løjstrup, Kalø, Turø, Kollerup    
  Deltog i slaget ved Lund    
  Overjægermester efter svigerfaderen 1680  
  Gehejmeråd   ~ Sophie Amalie von Hahn  
  Storkansler 1699-1708 ~ København 1/5 1681  
  Greve 1673  
  * København 21/4 1644 † Clausholm 21/7 1708  
 
       
 
 
 
  ~ Anne Cathrine von Hagen  
    Efterkommere adlet med navnet  
    Revenfeldt  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                   
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
 
         
 
     
 
 
  Christian Ditlev Reventlow   ~    Benedicte Margrethe Brockdorff Christine Sophie Reventlow   ~ Niels Friis Armgard Margareta Reventlow   ~ Friedrich Ahlefeldt Anna Margrethe Reventlow   ~ Hans Schack Ulrike Eleonore Reventlow   ~ Ferdinand Anton Anna Sophie Reventlow   ~ Frederik IV Charlotte Amalie  ~  Otto von Blome    
  Greve af Reventlow * til Botkamp & Krenkerup Comtesse Reventlow Greve af Frijsensborg Comtesse Reventlow Greve af Langeland Comtesse Reventlow Greve Comtesse Reventlow Greve af Danneskjöld-Laurvig Comtesse Reventlow Hertug af Slesvig-Holsten Comtesse Reventlow  til Nienhof    
  til Christiansborg, Lolland,  Brahetrolleborg,           Oprettede stamhuset Estrup 1697 * Haderslev 30/10 1672 ~ 14/9 1688 * København 17/8 1678 Statholder Slesvig-Holsten Døde i barselsseng ~ København 16/3 1699 * 1/11 1690 † 12/9 1754 Herre til Knyphausen, Hertuginde af Slesvig Konge af Danmark-Norge 1699 * 31/12 1683 † Rendsborg 1700    
  Frisenvold, Krenkerup, Tåstrup, ~ 1700  † Fuirendal 27/6 1757   † København 7/1 1709 Gehejmeråd, general * Slesvig 6/10 1682 † 21/3 1710   Doorenwerth & Herzborn Som enke til Clausholm ~ København 1721    
  Tølløse   Begravet Skt. Petri ~ København 3/1 1695 Begravet Gram Kirke   ~ 20/12 1713 * Clausholm, Randers 16/4 1693  
 
 & Ålstrup
 
† Clausholm 7/1 1743
 
 
 
Amtmand Haderslev
 
      Begravet Roskilde Domkirke  
  Landråd i hertugdømmerne  ~ Anna Christiane   ~ Ulrik Adolph von Holstein  
 
  Generalmajor i Store Nordiske krig Gyldenløve   Lensgreve til Holsteinsborg    
  Gesandt i Sachsen til Samsøe   ~ København 24/12 1701    
  * Haderslev 21/6 1671 † Tølløse 1/10 1738    
  Begravet Radsted Kirke    
     
     
     
    * Grevskabet Reventlow er Sandbjerg, som ligger i Sundeved  
     
     
     
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         
 
 
  Conrad Detlev Reventlow   ~ Wilhelmine Auguste Christine Ermegård Reventlow   ~ Friedrich Karl   Christian Detlev Reventlow ~ Johanne Sophie Frederikke  
  Greve af Reventlow * af Schleswig-Holstein-Plön Comtesse af Reventlow Hertug af Schleswig-Holstein-Plön 1722   Greve Reventlow  Bothmer  
  til grevskabet Reventlow.,  ~ Altona 30/9 1731 * 2/5 1711  † Plön 6/10 1769  ~ København 18/7 1730   til Christiansborg, Lolland, ~ København 12/2 1737  
  baroniet Brahetrolleborg   Farumgård * 25/8 1718  † 17/4 1754  
  stamhusene Krenkerup & Frisenvold       & Tølløse  
  Gehejmeråd  
  Christiansborg omdøbt til Christianssæde  
 
 
Hvid ridder         da Christian VI byggede Christiansborg, København  
  Amtmand Haderslev         Assessor højesteret
 
  Præsident for Højesteret        
 
Kammerherre, Gehejmeråd  
  Stiftamtmand Sjælland         Hvid og blå ridder Charlotte Amalie   
  * Frankfurt 23/7 1704         * 10/3 1710  † 30/3 1775   ~ comtesse Holstein-Ledreborg  
   † Rønne 24/7 1750           ~ Ledreborg 7/8 1762  
  Begravet Dybbøl Kirke            
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                                                                                                                                               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
     
 
     
 
 
         
 
         
 
     
 
 
 
 
  Christian Detlev Reventlow   ~  Ida Lucie Scheel von Plessen Christiane Caroline  ~  Christian Frederik Conradine Augusta  ~ Conrad Detlev von Knuth Frederikke  ~ Detlev Christian Rumohr   Sophie Magdalene ~ Nicolaus Maximilian Gersdorff Dorothea Benedikte Frederikke ~ Gustav Frederik Christian Ditlev Frederik Reventlow   ~ Sophie Frederike Louise Charlotte Frederikke Louise Reventlow   ~ Christian Frederik von Gram     Conrad Georg Reventlow   ~ Friedericia Emilia Sophie Rømeling   Johan Ludwig Reventlow   ~ Anna Sybilla Schubart  
  Greve af Reventlow *   Comtesse af Reventlow lensgreve Holstein-Ledreborg Comtesse af Reventlow til Baroniet Conradsborg og Rudbjerggaard Comtesse af Reventlow  ~ København 5/10 1763 Comtesse af Reventlow Generalløjtnant, baron til Tølløse rigsgreve Isenburg-Büdingen Greve Reventlow von Beulwitz Comtesse af Reventlow ~ 22/5 1761     Greve Reventlow ~ Skjørringe Kirke 12/9 1783   Greve Reventlow ~ Løvenborg 16/5 1778  
  til grevskabet Reventlow.,   * Brahetrolleborg 22/4 1739 til Ledreborg * Brahetrolleborg 12/11 1736 ~ Brahe-Trolleborg 27/4 1757 * Brahetrolleborg 20/12 1737   * 18/3 1741    6/3 1811 ~ 7/10 1761 Comtesse af Reventlow Tysk  general til grevskabet Christianssæde, Lolland, Ålstrup ~ Christiansborg 31/7 1773 * 21/8 1746 † Pederstrup 29/11 1824 Kammerherre, Hofjægermester     til Sandbjerg     til Brahetrolleborg    
  baroniet Brahetrolleborg      † København 28/2 1762 ~ Ledreborg 20/8 1757  † Rudbjerggård 27/9 1809    † Slesvig 5/2 1820   * 18/3 1741    6/3 1811   Danholm, Pederstrup, Skeltofte & Lungholm * Oldenborg by 1/6 1747          Kommandør i flåden   Reformator af almuevæsenet    
  stamhusene Krenkerup & Frisenvold     Begravet Kappeln   Arvede Sandbjerg 1815 † Pederstrup 25/7 1822         Havde en dårlig økonomi   Kammerherre    
  * Brahetrolleborg 1/11 1735  
 
Statsminister Datter af Christopher von Beulwitz       Var sine bønders velgører   * København 28/4 1751  
   † København 10/12 1759           Forestod de store Landboreformer 1789 Amtmand Sorø Amt   ~ Christian Stolberg  
 
Kammerherre  
 
† Brahetrolleborg 1/3 1801  
                    Bagmand bag fredsskovloven, der sikrede skovenes fremtid     ~ København 15/7 1777   * København 6/7 1749 † Sandbjerg 9/4 1815 Havde "uægte" børn med Marie Sophie Brag        
                    * København 11/3 1748  † Christianssæde 11/10 1827   Greve, Kammerherre   Begravet Dybbøl Kirke      
                Begravet Horslunde kirkegård   Lyriker og oversætter          
                               
                               
                               
                                 
                                 
                         
                         
                         
                           
                                                                                                                                               
 
 
         
 
     
 
     
 
     
 
   
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
         
 
     
 
 
 
                 
  Juliane Frederikke Christiane   ~ Carl August Hardenberg     Christian Detlev Reventlow   ~ Margrethe Benedicte von Qualen   Conrad Detlev Cay Reventlow   ~ Hanne Caroline Rosenkilde Frederik Reventlow   ~ Birgitte Friederiche Christensen   Ludvig Detlev Reventlow   ~ Agnes von Hammerstein   Einert Carl Detlev Reventlow   ~ Hildeborg Sophie Reventlow Fredericia Ædele Charlotte   ~ Felix Clair de Mont Sophie Cathrine Reventlow  ~ Christian Ryberg Munch Detlev Christian Ernst   ~ Charlotte Dorothea Josephine Christiane Charlotte Amalie   ~ Erik Skeel Wilhelmine Juliane ~ Frederik Adolph Holstein-Holsteinsborg
  Comtesse af Reventlow Hannoveransk minister     Greve Reventlow af Vindeby   Greve Reventlow * 14/6 1806 † København 24/10 1884 Greve Reventlow * Assens 7/2 1807 † København 16/11 1868   Greve af Reventlow von Hammerstein Loxten   Greve Reventlow Comtesse af Reventlow Comtesse af Reventlow   * Sandbjerg 11/4 1799 Branddirektør Greve Reventlow comtesse Schimmelmann Comtesse Reventlow Lensgreve Schaffalitsky de Muckadell Comtesse Reventlow Greve til Holsteinsborg
  til stamhusene Krenkerup & Frisenvold Gjorde tjeneste i London     til grevskaberne Christianssæde & Reventlow  ~ Skjørringe 4/6 1800   til Frihedsminde   Gesandt   til grevskabet Reventlow ~ Sandbjerg 24/6 1815   til Pugerup & Urup m.m. i Skåne   af Sandbjerg   † København 23/12 1835  ~ Vingsted Mølle 11/4 1819 til baronniet Brahetrolleborg ~ 1807 af Brahetrolleborg ~ 19/4 1799 af Brahetrolleborg ~ Holsteinborg 4/5 1808
  Nordens rigeste arving ~ 1774, skilt 1788     Kammerherre   * København 1/6 1785 † Frihedsminde 30/5 1840   Gehejmekonferensråd   Kammerherre     * København 6/1 1788    * København 10/12 1785  † Marcotte 1835   * Brahetrolleborg 29/8 1782   * Brahetrolleborg 3/7 1780   * Brahetrolleborg 30/7 1788  
  Man så hende nødigt gift med en udlænding       Storkors af Dannebrog       * København 25/11 1791 † Glasgow 6/10 1851   * 7/6 1780  † Preetz 10/6 1860   † Pederstrup 4/5 1867   † Brahetrolleborg 10/6 1854   † Arreskov 17/4 1843    † Holsteinsborg 8/10 1868  
  Skilsmisse efter affære med prinsregenten       Stænderdeputeret  
 
           
   
 
 
 
 
George (IV)  
   
 
* København 28/4 1775  † Pederstrup 31/1 1851      
 
           
     
  * Brahetrolleborg 1/11 1735         Begravet Theophili Skov, Vesterborg                        
   † København 10/12 1759 Efterkommere greverne Hardenberg-Reventlow                              
                                       
                                 
                                     
                                     
                                     
    Grevskabet Reventlow og baroniet Brahetrolleborg tilfaldt slægtens yngre linie                                
                                   
                                 
                                 
                               
                                                                                                   
 
 
 
 
     
 
         
   
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
         
 
             
  Christian Johan Ludvig Conrad   ~ Polly Hildeborg Sophie Reventlow   ~ Einert Carl Detlev Reventlow Ferdinand Carl Otto   ~ Benedicte Christiane Reventlow Eduard Vilhelm  ~ Johanna Amalie Magdalene Elisabeth   Anny Frederikke Caroline   Christian Detlev Vilhelm Frederik Ferdinand  ~ Hilda Charlotte Malvina Louise Anna  ~ Alfred Frantz Carl   Juliane Benedicte Sophie Louise Caroline  ~ Carl von Qualen Arthur Christian Detlev Ludvig Eugenius  ~ Georgine Albertine Ernestine   Ludwig Christian Detlev Friedrich  ~ Emilie Julie Anna Louise Conrad Ferdinand Edward  ~ Emilia Augusta Teresita Benedicte Christiane   ~ Ferdinand Carl Otto Hilda Charlotte Malvina Agnes   ~ Christian Detlev Frederik Ferdinand   ~ Ida Mathilde    
  Greve Reventlow comtesse Holck-Winterfeldt Comtesse Reventlow Greve Reventlow Greve Reventlow Comtesse af Reventlow Greve Reventlow von Heimbruch   Comtesse af Reventlow   Greve Reventlow Comtesse Reventlow Comtesse Reventlow Reventlow-Criminil   Comtesse Reventlow til Wulfshagen & Damp Greve af Reventlow von Ahlefeldtf   Greve Reventlow Reichgräfin von Rantzau-Ascheberg Greve Reventlow Grevinde Sparre af Söfdeborg Comtesse Reventlow Greve Reventlow Comtesse Reventlow Greve Reventlow Greve Reventlow comtesse Moltke af Nør    
  til grevskaberne Christianssæde & Reventlow ~ 16/5 1828 af Christianssæde & Reventlow til Pugerup til grevskaberne Christianssæde & Reventlow  ~ Pederstrup 14/10 1857 af Ugerup/Urup, Skåne  ~ Verden, Bremen 12/7 1844   * 14/4 1831 † Kastrupgård 17/4 1853   * Lisabon 29/5 1837 † Halmstad 3/10 1904   * 17/12 1831 † London 28/5 1857 til Ruheleben   til Wulfshagen  ~ 18/8 1853 til grevskabet Reventlow af Saxtorp   Amtmand Husum 1865 ~ Reinbeck 20/6 1860 til Pugerup & Urup m.m. i Skåne ~ Norrköping 24/6 1882 * Ålstrup, Christianssæde 17/1 1834 til grevskaberne Christianssæde & Reventlow * Ålstrup, Christianssæde 9/12 1836   til Pugerup & Urup m.m. i Skåne  ~ Randers 31/5 1860      
  Kammerherre   * Pederstrup 12/12 1804    samt baroniet Brahetrolleborg   Hofjægermester * Verden 21/10 1824 † København 16/1 1911     * Sandbjerg 22/6 1818 † Wulfshagen 18/12 1903   Amtmand Tønder ~ 27/9 1850   Landråd, Overstaller Eiderstedt   * Ålstrup, Christianssæde 16/8 1840 † Lund 8/5 1905   † København 17/1 1893 samt baroniet Brahetrolleborg † Halmstad 16/3 1897   * Pugerup 5/6 1850 † Lund 5/1 1910  
  Storkors af Dannebrog   † Pugerup 6/5 1868   Kammerherre, hofjægermester   Gesandt London         * Sandbjerg 4/1 1817 † Braunschweig 8/2 1878   * Sandbjerg 6/1 1824 † Lübeck 14/6 1893   Begravet Gudmundstorp      ~ Pederstrup 14/10 1857        
  Stænderdeputeret   Gehejmekonferensråd   * Pederstrup 5/4 1810              
  * 10/9 1809  † 27/9 1828   * Frihedsminde 20/4 1803 † Brahetrolleborg 11/10 1875   † Pederstrup 20/9 1868   Havde efterkommere  
           
  Begravet Theophili Skov, Vesterborg                          
           
 
   
               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                               
                               
                               
                               
                                                                                                   
 
 
 
 
                             
       
 
             
 
 
 
 
       
 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
 
   
 
     
 
 
 
 
 
         
  Benedicte Polly Christiane Gustave   ~ Frederik Julius     Christian-Einer Ferdinand Ludvig Eduard  ~ Agnes Margrethe Christian Benedictus Johan   ~ Sophie Pauline Schiær   Benedicte Catharina Malvine Louise  ~ Frederik von Rosen Ludvig Eduard Alexander  ~ Benedicte Ulfssparre Bech Malvina Carolina Charlotte Eduarda  ~ Eugen von Lotzbeck Ferdinand Einer Julius Gottlieb   Eduard Vilhelm Christian Ludvig Ferdinand   Heinrich Carl Christian Detlev Hartvig August  ~ Hanna Maria Ella Frank Gerhardine Frederikke  ~ Carl Franz Jacob Alexander Sophie Benedicte   ~ Ludwig Ernst Adolf Detlev     Frederik Ferdinand   ~ Adelheid (Lili) Margrethe  
  Comtesse af Reventlow Greve Krag-Juel-Vind-Frijs     Greve Reventlow comtesse Moltke af Nør Ludvig Conrad Ferdinand  ~ Brahetrolleborg 9/6 1876   Comtesse Reventlow til Christianssæde Greve Reventlow * Valbygård 6/3 1857 Comtesse Reventlow * München 29/3 1845 Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve af Reventlow * 5/3 1875 † Berlin 2/7 1925  Louise Sophie Agnes Greve til Asseburg-Neindorf Christiane Charlotte Caroline Greve Reventlow   Greve Reventlow Comtesse Reventlow  
  af grevskaberne Christianssæde & Reventlow til baroniet Juel     til grevskaberne Christianssæde & Reventlow  ~  Pasing, München 23/7 1889  Greve Reventlow * Troense 16/3 1850 † København 12/7 1924   til Christianssæde Hofjægermester, Kammerjunker, Løjtnant til Rudbjerggård, Tillitse, Nakskov † Rudbjerggård 23/2 1938 * Pederstrup 23/9 1851 † Astrup 21/9 1914 † Kennenburg 3/7 1922 Gesandt Washington 1893   * 25/4 1861 † 22/1 1923   til grevskabet Reventlow   Comtesse Reventlow   Comtesse Reventlow Jurist, socialdemokrat   til Wulfshagen til Wittenberg  
  * 25/3 1829  † 19/3 1906 ~ 24/6 1847     samt baroniet Brahetrolleborg, Skilt 26/5 1893 til Christianslund, Etelsen, Aggerupgård,   * Pederstrup7/8 1847 * Segeberg 13/5 1839 Kammerherre 1909   Gesandt Rom og Madrid 1895  
  Faldt i I. Verdenskrig   * Tønder 5/6 1852   Arvede Wulfshagen Brød med familien p.gr.a.forlovelse med borgerlig jødinde   * Wennberga 27/2 1893 † 8/9 1974 ~ Wittenberg 15/5 1929  
      Ballegård, Bøgerup og Pugerup   Varste-Polle, Koppel, Embsen & Nesehof   † København 23/1 1919  † Christianssæde 30/5 1898 Medlem af folketinget for Højre 1895   Gesandt Paris, Madrid og Lisabon 1902     * Bordesholm 2/5 1861 † 24/10 1914    † Wulfshagen 29/3 1916   * Tønder 21/11 1854 Forsoning efter ægteskab      
     
 
Kammerherre, hofjægermester
 
  Hofjægermester  
Sluttede sig til Venstre 1906   * Pederstrup 25/3 1855 † Vindeholme 31/3 1928        † Kiel 22/10 1929 * Kiel 5/7 1864 † Wiesbaden 22/5 1905      
      * Pederstrup 18/7 1864 † Svendborg 2/2 1829   * Pederstrup 2/7 1845 † Etelsen 22/11 1922   * Pederstrup 5/11 1848 † København 19/6 1916    
     
          ~ Lucie-Marie Ludovika
   
   
         
             Anastasia Adelheid                  
            Karola Hedevig                  
             Haugwitz-Hardenberg-Reventlow                  
            Comtesse                  
             ~  26/11 1909                  
                               
                             
                             
                           
                         
                         
                                                                     
     
 
                             
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
 
     
 
     
  Naka Reventlow  ~ Erik Mourier Anna-Ermegård Abela  ~ Curt Ludwig Heinrich Benedicte Cathinka Hilda  ~ Patrick Henry Ginling Eduard Vilhelm Sophus Christian   ~ Else Sophie Nathalie   Rudolf Eduard Vilhelm    ~ Else Risom Eduard August  ~ Inger Marie Konow Otto Carl Ferdinand  ~ Ada Jessie Howard Grøn Frederik Detlev   Frederik (Fritz) Carl Henrich   ~ Jutta Lage  
  Comtesse Reventlow til Brahetrolleborg Comtesse Reventlow Georg Max Erdman Eberhard Suanne Emilie Marie Margrethe Anastasia * 13/10 1909 † 1/2 1970 Greve Reventlow Bardenfleth   Ferdinand Christian  ~ København 11/8 1905 Greve Reventlow  ~ Ryde 13/9 1917 Greve Reventlow * 24/8 1891 † 12/11 1983 Greve Reventlow   Greve Reventlow  
  af Christianssæde, Brahetrolleborg & Reventlow Hofjægermester af Christianssæde, Brahetrolleborg Haugwitz-Hardenberg-Reventlow Comtesse Reventlow   af Christianslund  ~ København 4/11 1910   Greve Reventlow * København 17/5 1882 † 15/8 1980 til Rudbjerggård & Nørre-Gyldenbjerg * Gammelgård 12/8 1895 Forpagter   til Rudbjerggård, Lolland      
  * 9/5 1920 † 4/2 2001    & Reventlow Greve af Christianssæde, Brahetrolleborg   Ambassadør Stockholm   til Etelsen & Aggerupgård,   Kammerherre, hofjægermester † København 11/2 1920 Kaptajn   Kammerherre 1909      
  Begravet Brahetrolleborg Kirke   * Brahetrolleborg 3/7 1890 † 27/9 1969    & Reventlow   Ambassadør London 1938   Etelsen overtaget af Nazisterne 1937   Cand. Jur   * Skjelstofte 14/12 1887   Medlem af folketinget for Højre 1895      
      * København 27/5 1911 † 12/3 1991   Erklærede sig uafhængig af den danske regering 1941   Hofjægermester   * Skjelstofte 29/8 1886 † Springforbi 10/11 1918   † København 2/3 1929   Sluttede sig til Venstre 1906      
             
 
* Christianslund 28/11 1883 † 26/7 1963   * Christianslund 9/2 1879 † 8/11 1945       Begravet Tillitse kirkegård   * Pederstrup 5/11 1848 † København 19/6 1916      
              Begravet Tibirke  
     
 
     
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                             
                                                   
         
 
         
 
         
 
             
 
   
           
 
 
       
 
         
 
 
 
 
 
     
          Christian Benedict Frederik   ~ Beke Henning Detlev Åge Ejner   ~ Anne Sylvest Larsen     Einer Ludvig August  ~ Grethe Johanne Barfoed Høj Iven Eduard  ~ Tove Ida Marie Branner Johan Otto  ~ Inge Christensen Ludvig Alfred Otto Claus Detlev Frederik Ferdinand ~ Ellen Marie Juel   Einar Karl Ludvig      
          Greve Reventlow Comtesse Ahlefeldt-Laurvig Greve Reventlow  ~ 1955     Greve Reventlow  ~ København 28/6 1962 Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow Greve Reventlow af Hverringe   Greve Reventlow  
          Skovrider Støvringgård   * 12/1 1922 † 19/4 1990 * 8/6 1936 † 4/9 1989     til Rudbjerggård & Nørre-Gyldenbjerg * Herritslev 24/4 1919 † 6/4 2006 Cand. Psyk, Mag. Art., dr. Phil.   til Damgård   Modstandsmand under Besættelsen * 9/12 1928 ~ Viby Kirke, Viby 19/8 1954  
          * London 31/10 1915 † Støvring 2/8 1984   Kammerherre, hofjægermester g.m. 1.g.. forpagter Erik von Rosen Universitetslektor i dyrepsykologi   Forstkandidat   Henrettet af tyskerne      
              Modstandsmand under Besættelsen   * Rudbjerggård 2/6 1926 † 20/7 2003   * 27/3 1917 † 25/8 1977   * Århus 26/2 1916 † Ryvangen 6/4 1945          
                Havde efterkommere   * Nørre-Gyldenbjerg 23/6 1918 † 9/2 2006   Begravet Theophili skov, Vesterborg  
 
     
                             
                   
               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
                           
                           
                           
                                       
         
 
     
 
     
 
     
 
   
 
     
 
     
                                 
          Christian Ditlev Ludvig  ~ Anni Gregersen   Gustav Reventlow von Rosen  ~ Susanna Birgitta Wedell-Neergård Johan Ludvig Thomas  ~ Susanne Dalsgård Nielsen Ida Benedicte  ~ Michael Sørensen   Niels Otto Rudolph Juel ~ Brigitte Benedicte Sand Otto Frederik Juel ~ Nina Glarner    
          Greve Reventlow   Greve Reventlow ~ Tillitze Kirke 14/10 1983 Greve Reventlow   Comtesse Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow    
          * 16/5 1950   til Rudbjerggård, Tillitse, Nakskov              
              * 14/8 1952              
                         
                             
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                                             
               
 
   
 
     
 
   
 
   
 
   
 
   
         
 
                           
          Johan Martin   Andreas Christian     Bjarke Eduard Rowland     Ditlev Otto Juel   Alexander Rudolph Juel   Frederik Georg ~   Andreas Ditlev ~  
          Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow   Greve Reventlow  
          * 16/5 1950   * 16/5 1950  
         
         
             
             
              Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa