Rosenkrantz (Glimmingelinjen)
Slægten
                                                                               
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Axel Rosenkrantz ~  Mette Pallesdatter    
  til Landting, Glimminge, Gundestrup Grubbe    
   & Skjoldemose (Sunds Herred) til Högested  
  Deltog i Kalmarkrigen   ~ 26/7 1584        
  Skånes rigeste mand 1625      
 
* Landtind 1552 † 1/12 1630
 
  ~ Anne Høeg  
    ~ XX/9 1608  
         
   
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  Holger Rosenkrantz  ~ Lene Mogensdatter   Margrethe Axelsdatter ~ Henrik Huitfeldt Ellen Axelsdatter ~ Preben Banner   Palle Rosenkrantz  ~ Elisabeth Rosensparre      
  til Landting, Glimminge, Skjoldemose, Gyldenstjerne * Glimminge 14/9 1593 til Lillø og Berritsgaard * 1619 † 1683 til Lundsgård,   til Krenkerup, Kærstrup og Lungholm til Skarholt      
    Egholm, ~ Landskrona 3/7 1614   † København 21/10 1644 ~ København 31/3 1611 Begravet i Voldstrup kirke Ringstedgård & Steenshede   & Hjelmsøgård      
   Vemmetofte   Plantede kongens fane på volden      
  & Trudsholm            under stormen på Kalmar 1611      
 
 
Kaldet "den rige"  
Hårdt såret under belejringen af Älvsborg
     
  (ejede ved sin død over 4000 tdr. hartkorn) ~ Karen Krabbe   Skoleherre Herlufsholm 1620-30     ~ Lisbeth Jørgensdatter      
  Lensmand Roskilde til Vemmetofte   Diplomat  Lunge      
  Lensmand Bornholm   Rigsråd, Ridder til Birkelse og Odden       
  * Glimminge 9/5 1586 † Odense 31/7 1647  
Lensmand Ålholm
~ 1616  
      Lensmand Vordingborg  
      * Glimminge 28/6 1587 † Krenkerup 22/2 1642  
    Mere om Holger Rosenkrantz      
         
         
         
         
         
         
                                                                             
                 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Mogens Rosenkrantz  ~ Sophie Andersdatter Helle Rosenkrantz  ~ Niels Trolle  Anna Holgersdatter  ~ Otte Krag Mette Holgersdatter  ~ Niels Vind Oluf Rosenkrantz  ~ Birgitte Gregersdatter Birgitte Rosenkrantz ~ Christen Jørgensen Margrethe Pallesdatter ~ Peder Seefeld  Ingeborg Pallesdatter ~ Christoffer Eriksen Lisbet Rosenkrantz   ~ Frantz Rantzau Mette Pallesdatter ~ Erik Rosenkrantz Margrethe Rosenkrantz ~ Sten Holck
  til Glimminge Demmestrup, Landting, Bille  til Vognstrup til Troldholm * Halmstad Slot 10/7 1619 ~ Odense 19/10 1645   * Laholm 22/12 1624 ~ Køge  30/10 1642  til Egholm & Enggård (1655) Krabbe til Krenkerup, Kærstrup, Rosenlund og Nørregård til Sostrup, Skiævad, Gl. Estrup, Ulstrup, † efter 1681 til Dalsgård og Havnø   Orning til Bramslykke til Rantzau, Estvadgård & Palstrup til Lungholm og Rosenlund til Rosenholm, Vosnæs, Høgholt og Kjærstrup til Rosenlund til Gedsholm
  Kærgårdsholm (Rødding herred), til Damsbo * Halmstad Slot 27/4 1618     † København 10/6 1688   † 14/2 1683   Baron 25/5 1671 Krabbesholm i Gershøj, * Ålholm 15/2 1633 † 21/5 1677 Ørbekgård, Ravnholt, Tølløse, Krenkerup, Begravet Visborg   til Eide, Møre * 27/4 1631 † Kokkedal 28/9 1657  ~ 3/6 1649 * 17/4 1632 † Rosenholm 4/4 1665  ~ Vemmetofte 3/7 1649     
  Ovegård (Hindsted herred, købt 1668), ~ Odense 24/8 1695  † 22/11 1685       Begravet i Genarp kirke   Medl. af Højesteret, gehejmeråd 1678 købt af manden, Begravet København Rosenlund og Nørregård   Begravet Radsted    
  & Ørs (Skodborg herred)     Begravet i Näs kirke             Hvid ridder, etats- og justitsråd  er opkaldt efter hende   ~ 29/8 1652  
  Amtmand Lundenæs  
            * Laholm 12/3 1623 † Egholm 13/3 1685  ~ Odense 1/8 1652    
  Oberstløjtnant            
  Før sin død kaldt en "gjerrig særling"          
  * Halmstad 30/5 1622 † 17/5 1695          
          Baron af Egholm      
             
             
             
             
             
             
             
             
         
                   
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Anders Rosenkrantz  ~ Sophie Steensdatter Lene Mogensdatter ~     Christen Seefeld Axel Mogensen ~ Karen Pedersdatter      
  til Landting, Kærgårdsholm & Tirsbæk   til Ovegård til Stenalt og Overgård til Landting, Spøttrup (Rødding Herred, købt 1702) Reedtz      
    Hofjunker       * 10/5 1653 i København ~ 8/5 1670 & Damsbo, solgt til Etatsraad Hans Nobel 1724 ~ Viborg 9/2 1698        
  * 1654 † Tirsbæk 27/8 1742    † 8/4 1725   * Eising ca. 1657 † 13/5 1724      
          Begravet Ørsted kirke   Begravet Jordløse  
           
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Karen Rosenkrantz  ~ Niels Linde   Mogens Rosenkrantz  ~ Elisabeth Sophie Birgitte "Birte" Cathrine ~ Matthias de Lasson    
  til Tirsbæk og Kærgårdsholm til Tirsbæk, Landting, Nygård,   til Spøttrup             von Holsten  Rosenkrantz af Glimminge til Bjørnholm  
  *  Engum 19/1 1694 † Tirsbæk 6/5 1736 Kærgårdsholm og Bustrup   Medlem af Højesteret, gehejmeråd til Holstensgård * 16/19 1702 † 16/5 1756 ~ 16/9 1732    
  ~ Tirsbæk 28/8 1711   Arbejdede for bosættelser på den jyske hede ~ 1/8 1730        
      Geheimeråd, Kammerherre, Hvid Ridder      
      * ca. 1701 † 20/11 1778      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                         
               
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
          Wolf Sigfred Rosenkrantz   Karen Mogensdatter Rosenkrantz ~ Holger Reedtz Axel  Rosenkrantz  ~ Sophie Seefeld Bille        
  til Søbysøgård (Stamhuset Holstensgård 1745)   af Spøttrup             til Palsgård      til Holstensgård ved broders død  
  Hofjunker   * Spøttrup 1736 † 31/7 1797 ~ Spøttrup 31/7 1767  Major      
      *1731 † 1755   * 4/8 1733 † Søby Søgård 5/8 1802  
                 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                     
                     
 
 
     
 
 
 
     
     Axeline Louise Sophie Rosenkrantz       ~ Robert Weber          Mogens Frederik Rosenkrantz Erik Skeel Rosenkrantz    
  til Stamhuset Holstensgård Hofjægermester til Stamhuset Holstensgård til Stamhuset Holstensgård  
  * 1804 † 1867 Ophøjet til Sachsisk friherre 1862 Kammerjunker † 1807  
    med navnet Weber von Rosenkrantz † 1806  
             
           
           
           
           
           
Mere om slægten         Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa