Rosenkrantz (Bjørnsholmsgrenen)
Slægten
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
  Otte Nielsen  ~ Else Holgersdatter            
  til Bjørnsholm, Hevringsholm & Tange Krognos          
   Rigsråd ~  før 10/1 1426          
  Rigshofmester 1445-1452      
  Lensmand Kalø 1439-      
  Kendt 1420          
  * Tange ca. 1395 † før XX/10 1477  
  Begravet i Hornslet  
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                    Otte Nielsen      
      Otte Nielsen, datteren Anne og hustruen Else Holgersdatter på ligstenen i Hornslet kirke  
     
               
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Erik Ottesen ~ Sofie Henriksdatter Anne NN Ottosdatter  ~ Klement Andersen  
  til Bjørnholm, Møgelkær (Bjerre Herred) Gyldenstjerne  † ung   (Due)  
  & Skjern (Middelsom Herred) til Boller Begravet i Hornslet   til Vedsted  
  Ridder 1449, rigsråd 1452 ~ før 13/1 1456  
  Rigshofmester 1456-1480  
 
Lensmand Skanderborg 1452-
 
 
  * ca. 1427 † 7/1 1503  
    Begravet Mariager Kloster  
    Overført til Hornslet Kirke 1589  
       
       
       
       
       
       
        Erik Ottesen Rosenkrantz      
     
     
     
                                                                                               
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Niels Eriksen ~ Birgitte Olufsdatter Anne Eriksdatter Mette Eriksdatter        ~ Eskil Gøye Mogens Eriksen   Henrik Eriksen   Otte Eriksen Holger Eriksen  ~ Margrete Bosdatter Karen Eriksdatter Elsebe Eriksdatter  ~ Hans von Ahlefeldt Jørgen Eriksen Henrik Eriksen Vibeke Eriksdatter  ~      Predbjørn Podebusk Dorothea Eriksdatter Else Eriksdatter Kirstine Eriksdatter  ~ Jørgen Rud Knud Eriksen Tønne Eriksen Berete Eriksdatter  ~ Otte Johansen  
  til Bjørnholm, Skjern hovedgård,  Thott Kendt 1517 til Skærsø til Krenkerup og Gisselfeldt Kendt 1472, †1486.  † ung † før 1492 til Boller (Fleming) Kendt 1481-1538 † ca. 1492 ~  Mortensdag ca. 1476 Kendt 1492 Kendt 1492 til Bidstrup Putbus  † ung  † ung til Møgelkjær (Bjerre Herred)  ~ ca. 1474 † før 1492. † før 1492 til Frøslevgård til Borgeby  
  til Vallø til Vallø   †1503   Rigsråd   †1496 Faldt i Ditmarsken † 1506  ~ 1486-1491   & Elvedgård (Skovby Herred)  
  Ridder, rigsråd 1487 ~ 16/10 1483 - 27/7 1485   Sendt til Gotland 1495   † 1500 Begravet Korsbrødre Kloster   † Elvedgård  før 5/4 1509      
  Rigshofmester 1513-1515   † Krogsholm 1496  
  Koldinghus i Pant      
  † Vallø 2/11 1516       
  Begravet Gråbrødre Kloster, Randers  
 
 
 
    ~ Anne Herniksdatter  
        (Meinsdorff)  
        ~ 1491  
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                     
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Oluf Nielsen Rosenkrantz ~ Ide Mogensdatter Anne Nielsdatter   ~ Thyge Krabbe Henrik Nielsen Rosenkrantz   Mette Nielsdatter   ~ Erik Eriksen Otte Holgersen Rosenkrantz ~ Margrethe Gans  Else Holgersdatter ~ Albert Due Sophie Holgersdatter   ~ Axel Brahe        Holger Holgersen Rosenkrantz ~ Karen (Kirsten) Jepsdatter  
  til Totterupholm Lange/Munk † 22/4 1550 til Bustrup til Bjørnholm og Skjern   til Ryegård (Volborg Herred) Banner til Næsbyholm,  von Putlitz af Boller Glob    til Boller Friis  
  & Vallø til Totterupholm   ~ 1505 Rigsråd   † Kalø 13/4 1533  ~ 1505 Atterup, ~ Lübeck 1516 † 26/6 1564 - 31/8 1564   Lensmand Koldinghus 1524-27  til Lyngholm  
  Hofmester for Frederik I's søn Hans, rigsråd     Lensmand på Gotland 1530   Begravet Tistrup kirke   Boller & norsk gods   Faldt mod bondehæren ved Svendstrup  
  Statholder i København under Christian III.     Sluttede sig til Christian III     Døde af pest     * 1496 † 1534  
  Lensmand Holmgård     Omkom ved styrt fra sin hest       * ca. 1486 † Lübeck 6/10 1525      
 
Lensmand Abrahamsstrup
  † Gotland 5/12 1537          
  Lensmand Vordingborg          
  Mageskifter sig til gods i Hastrup    Den første, der brugte navnet Rosenkrantz 1524                         Den første, der brugte det nye våben    
  Afgav gods i Hørup              
  * ca. 1490 † Vallø 8/11 1545                  
                 
             
                 Brugte navnet Rosenkrantz 1527          
             
             
             
             
             
                                                                 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mette Olufsdatter Rosenkrantz  ~ Steen Rosensparre Birgitte Olufsdatter ~  Peder Bille Otte Ottesen  ~ Ide Mogensdatter Holger Rosenkrantz  ~ Karen Gyldenstjerne Erik Ottosen Rosenkrantz  ~ Helvig Jacobsdatter Jørgen Rosenkrantz  ~ Dorte Lange Anne Ottesdatter   ~ Albrekt Gøye  Sophie Ottesdatter  ~ Jakob Seefeld Margrethe Ottesdatter  ~ Didrik Qvitzow Else Holgersdatter    ~ Christen Friis  
  til Totterupholm ~ 1551 til Øster Vallø  til Svanholm til Næsbyholm Gøye til Boller, Rosenvold (Bjerre Herre) & til Stjernholm   til Valsø (Valsølille) Hardenberg til Rosenholm (Øster Lisbjerg Herred)   Erhverver kannikkegods fra Roskilde    til Krenkerup og Torbenfeldt † Visborg XX/10 1571 til Visborg og Sostrup Opdraget hos bedsteforældre i Brandenburg til Kletche, Brandenburg       til Ovegård og Krastrup  
  & Vester Vallø   * 1530 † 12/3 1592 ~ 1548 † Næsbyholm 27/9 1557  til Skærvad Stjernholm, Horsens Opførte Boller og Rosenvold Rigsråd til Arreskov Rigsråd     Lensmand Skjoldenæs ~ 1538   * 1518 † Wittenberg efter 1592 ~ 1540  
  En af landets rigeste adelskvinder   Begravet Valløby Kirke   Begravet Næsby Kirke Lensmand Tryggevælde Høvedsmand Vordingborg 1542-1551 ~ 25/4 1568 Mageskiftede Valsø med Kjærstrup* og Tåsinge ~ 1/10 1558  Oprettede Skaføgård af to bøndergårde i Hvilsager   * Tørning 2/2 1522  
  * ca. 1533 † Skarholt, Skåne 2/2 1588      Lensmand Vordingborg Anfører af togt til Sverige (Dackefejden) 1543   Christian III's staldmester   Lensmand Svenstrup   † Torbenfeldt 27/10 1589   
 
Begravet Skarholt Kirke
    ~ ca. 1550 Hofmarskal 1543 - 48   Hofmarskalk for Frederik II  
Lensmand Tureby
  Begravet Radsted Kirke  
 
 
~ Peder Oxe       Krigskommisær på togtet til Ditmarsken 1559  
Lensmand Varberg
  * Tørning 14/5 1523      
  til Gisselfeldt      
Lensmand Emborg 1560
  Lensmand Bergenshus   † Rosenholm, Hornslet  9/4 1596       
    ~ Vallø 14/9 1567       Lensmand Skanderborg 1561-1573   Lensmand Odense * I dag Valdemar Slot Begravet Hornslet Kirke  
         
Lensmand Tryggevælde 1563-1568
  Lensmand Fuglebjerg, Haldager  
      Rigsråd    & Arløse len  
          Rigsmarsk 1573-1575   * Tørning 1520  
          * Tørning 1517 † Boller 4/3 1575    † Arreskov, Fåborg  8/11 1575   
          Begravet Bygholm      
     
     
      Boller-linjen   Arreskov-linjen   Rosenholm-linjen  
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Margrethe Ottesdatter ~  Hans Johansen Birgitte Ottesdatter ~  Steen Brahe  
  * Næsbyholm 13/1 1552 Lindenow til Næsbyholm til Knudstrup  
  † Hundslund  27/1 1635 til Gavnø, Borgeby & Fovslet * Skærvad 12/4 1555  ~  København 18/9 1575  
  Begravet St. Budolfi Kirke, Aalborg   † Næsbyholm 9/9 1588   
  Begravet Næsby Kirke  
     
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Mere om slægten       Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa