Rosenkrantz (Rosenholmlinjen)
Slægten
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
       
 
 
  DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  Jørgen Rosenkrantz  ~ Dorte Lange  
  til Rosenholm (Øster Lisbjerg Herred) ~ Hønborg  5/2 1559   
  Rigsråd  
   Oprettede Skaføgård af to bøndergårde i Hvilsager  
  Lensmand Svenstrup  
 
  Lensmand Tureby    
 
* Tørning 14/5 1523
   
  † Rosenholm, Hornslet  9/4 1596       
  Begravet Hornslet Kirke    
 
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        Rosenholm  
       
       
       
             
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Holger Rosenkrantz   ~ Sophie Axelsdatter Margrethe Rosenkrantz  ~ Oluf Bille      
   til Rosenholm Brahe til Øster Vallø til Øster Vallø  
  & Øster Vallø ~ Malmø 13/8 1598       
  Rigsråd        
  Meldte sig ud af rigsrådet!        
  Lærd teolog          
  * Kalø 14/12 1574 † København 28/10 1642           
 
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                     
                         
 
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Jørgen Rosenkrantz  ~ Christence Juel Gunde Rosenkrantz    ~ Pernille Jacobsdatter    Mette Holgersdatter ~ Erik Bille Dorte Rosenkrantz  ~ Otte Thott Sophie Rosenkrantz  ~ Steen Brahe         Erik Rosenkrantz   ~ Margrethe Skeel  
  til Kjeldgård til Åbjerg til Skaføgård, Rosenkrantz * Rosenholm 27/2 1600    * Rosenholm 1613 † efter 1666 ~ Malmø 14/5 1643 * ca. 1623 † Assens 1677  til Knudstrup   til Rosenholm, Vosnæs, Høgholt og Kjærstrup ~ 17/11 1644    
  & Vindingegård ~ Kjeldgård 12/8 1637   Valbygård, af Arreskov † København 21/12 1644       ~ Odense 6/9 1646     Gehejmeråd  
  Rentemester 1648-53    Vindingegård,       Stiftamtmand i Århus  
  Hovmester Sorø Akademi   Allerup & Boserup i Skåne         Assessor i højesteret    
 
Hofmester for Sorø og Herlufsholm
   
Landsdommer i Skåne, medlem af højesteret
 
 
       
* Rosenholm 12/3 1612 † Rosenholm 13/10 1681
 
 
 
Stiftamtmand   Rigsråd   ~ Christen Thomesen      ~ Mette Pallesdatter  
  * Rosenholm 11/7 1607 † Sorø 8/1 1675     * Rosenholm 2/12 1604 † 2/12 1675   Sehested       Rosenkrantz   
       
 
  ~ Odense 13/8 1620   
 
    til Lungholm og Rosenlund  
            ~ Odense 6/9 1646    
             
         
 
 
           ~ Margrethe Krabbe  
            ~ Odense 6/9 1646    
             
                     
             
                 
                 
                                                                                 
               
 
               
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rodsteen coat of arms
 
 
 
 
 
 
    Holger Rosenkrantz  ~ Anne Steensdatter  Ide Rosenkrantz ~ Hugo von Lützow Sophie Jørgensdatter  ~ Otte Skeel Jens Rosenkrantz   ~ DorteFriis  Dorthe Jørgensdatter  ~ Mogens Krag   Iver Rosenkrantz ~ Birgitte Gersdorff Mette Margrethe Eriksdatter  ~ Frederik Christian Holck Hans Rosenkrantz  ~ Mette Høcken Mette Rosenkrantz  ~ Ove Ramel Holger Rosenkrantz  ~ Margrethe Margvardsdatter Elisabeth Rosenkrantz ~ Knud Gyldenstjerne 
  til Brugsgård (Galten Herred, købt 1695) & Brahe til Kjeldgård til Bachendorff & Lundsgård * Kjeldgård 24/11 1642 ~ Viborg 29/9 1663    til Quitzowsholm Comtesse af Frijsensborg * ca. 1644 † Kås 18/10 1667  til Kås       til stamhuset Rosenholm (oprettet 1744) ~ 1/7 1702 Døde i barselsseng til Holckenhavn Kaptajn   til Espe ~ 1663  til Lungholm til Lerbæk * Rosenholm 2/12 1654 † 1721 til Skovsbo og Vosborg
  Enggård (Skovby Herred, købt 1689, solgt 1694) ~ 1678 Dronningens hofjomfru 1656 Købte Jershave & kirkerne Revninge & Drigstrup † Birkelse 19/5 1679   Kammerherre for dronningen til Favrskov   ~ København 29/7 1660         & Ryegård   * København  3/3 1670 Lensbaron Holck † Køge 9/11 1708   * Halsted Kloster 12/3 1646 † 25/1 1730   Hofjunker, Kammerjunker ~  1687 Begravet Feldballe ~ 1682
  Ritmester   * Kjeldgård 16/7 1639 ~ Københavns slot 22/6 1656  Begravet Aalborg   Landsdommer i Fyn ~ 22/3 1671           Gesandt i London   † Holckenhavn 23/8 1703  ~ 1694         Kancelliråd    
  * 1/6 1645 † 11/2 1704   † Antvorskov  15/3 1666   Etatsråd         Amtmand i København       * København 20/7 1657 † 28/7 1690  
  Begravet Sorø    
* Kjeldgård 28/12 1640 † København 13/1 1695 
 
Stiftamtmand i Viborg
         
       
~ Beate Sehested    Statsminister 1730     ~ Charlotte Amalie Skeel      
          af Holmgård   Blå ridder ~ København 19/2 1721      
            * Rosenholm 5/12 1674 † Rosenholm 13/11 1745  til Ryegård      
             
       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                                           
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Niels Rosenkrantz  ~ Cathrine Mette   Frederik Christian Rosenkrantz  ~ Frederikke Louise Krag Anna Christence Rosenkrantz  ~ Iver Krabbe     Jørgen Rosenkrantz  ~ Marie Elisabeth       Frederik Christian Rosenkrantz  ~ Dorte Tønnesdatter Birgitte Rosenkrantz  ~ Frederik Christian von Plessen Margarete Charlotte Rosenkranz  ~ Frederik Christian von Plessen   Charlotte Amalie Rosenkrantz  ~ Børge Trolle  
  til Brusgård Pachs   til Farsholm og Skovsbo   ~ 28/4 1719 * Nyborg 11/5 1676 † Viborg til Søby Søgård                 til Quitzowsholm (omdøbt til Roseneje) de Roklenge       til stamhuset Rosenholm, Trudsholm Reedtz af Rosenholm      til det Plessenske fideikommis af Rosenholm til Næsbyholm   af Lungholm ~ 10/7 1709  
  Orlovskaptajn til Sæbygård   Amtmand Nyborg og Tranekær Amter   Begravet Viborg Domkirke   ~ Friisholt 16/10 1703    Justitsråd, envoyé ~ Norup 1697        & Ryegård til Barritskov * 8/1 1723 † 8/7 1763 General, Kammerherre, Hvid ridder * Rosenholm 3/8 1727 ~ 1752   * Kalundborg 28/9 1688  
  Solgte Brusgård 1744 ~ 23/8 1709   Gehejmeråd, Hvid ridder   * 1/6 1678 † 19/11 1754         & Egholm ~ Vor Frue Kirke, København 11/10 1748   ~ Sæby Kirke 10/11 1747 † Fredericia 14/10 1786    † Nakkebølle 8/10 1722   
  Forpagtede Stenhede   * Quitzowsholm 1672 † Skovsbo 3/9 1736       Begravet Resen Kirke   Assessor i højesteret Har arveret til grevskabet Levetzau            
  *  Enggård 1/5 1684 † Kringelhede 6/3 1746       Begravet Rynkeby Kirke       Gesandt i Berlin og London
   
               
Statsminister 1784
  ~ Wulf Dietrich  
                Gehejmeråd, Blå ridder   Greve von der Schulenburg  
                * København 19/1 1724 † København 15/5 1802   til Appenburg  
                      ~ 1757  
                    Stamhuset Rosenkrantz oprettet posthumt 1804 af Ryegård, Trudsholm og Barritskov og tilfaldt      
                    næstsøskendebarnet Niels Rosenkrantz  
                     
                    Stamhuset Rosenholm overgik til Iver Rosenkrantz  
                     
                     
                     
                     
                     
                                                                       
         
 
 
 
       
 
     
 
                           
 
 
     
 
 
 
 
 
         
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Otto Christian Rosenkrantz  ~ Karen Johanne Rønning Hendrikke Sophie Nielsdatter ~ Peder Reedtz Dorthe Øllegaard Rosenkrantz  ~ Christian Rudolph Philip Nicoline Rosenkrantz  ~ Friedrich Christian Margrethe Caroline Rosenkrantz  ~ Frederik Christian Holger Rosenkrantz   ~ Helvig Sophie Juel Werner Rosenkrantz  ~ Else Margrethe Frederiksdatter Anna Beate Rosenkrantz  ~ Frederik von Adeler Leopoldine Cathrine Rosenkrantz  ~ Theodorus Lente Adeler Mette Amalie Rosenkrantz  ~ Joachim Hartvig Johan Barner  Iver Rosenkrantz  ~ Juliane Sophie  
  til Brusgård ~ XX/12 1756 * Stenshede 3/11 1715 † Voergård 8/7 1747  Officer * 4/10 1723 † 6/6 1786 Gersdorff * Skovsbo 6/1 1721 Lensgreve af Danneskiold-Samsøe  af Rosenholm von Plessen til Totterupholm til Totterupholm  til Kjærbygård (1746), Krabbesholm (1743), til Krabbesholm & Skivehus * Roseneje ca. 1720 † 15/2 1777 til Dragsholm * Roseneje 25/3 1710 † Lykkesholm 7/4 1768 Stiftamtmand over Fyn * 4/6 1706 † Vedbygård 6/11 1756    til Vedbygård (Barnersborg) til stamhuset Restrup Wedell-Wedellsborg  
  Premiermajor * 1719 † Bergen 3/6 1779      ~ Rosenholm 16/9 1744   Baron, Gehejmeråd † København 7/2 1771  ~ Skovsbo 29/7 1749   til Næsbyholm Baron, gehejmeråd, kammerherre, Hvid ridder   Skivehus & Villestrup Arvede Villestrup   ~ Frederiksberg Slot 24/4 1727   ~ Slotskirken, Christiansborg 7/6 1727   ~ Christiansborg 1740 Assessor i højesteret ~ København 5/5 1779   
  Død på rejse til København       ~ 2/4 1751     ~ 1746 Formand for landvæsenskommissionen 1767   Direktør Estvadgård-Kloster Sehested           Direktør i det forenede Handelskompagni  
  * 24/3 1727 † 31/10 1785           Totterupholm gøres 2/2 1748 til baroniet Rosenlund   Amtmand Skivehus ~ 1746             Kammerherre, Hvid ridder  
  Begravet Hougstad Kirke, Narstøe, Kalvesund     * Roseneje 8/3 1702    Baron 7/3 1757       Antog 7/121775 navnet Rosenkrantz-Levetzau  
   † Fakse 16/8 1785    Gehejmeråd, kammerherre, Hvid ridder     * Rosenholm 17/6 1749 † Rosenholm 27/5 1787   
      Byttede Kjærbygård med Villestrup 1754    
      Villestrup blev baroni 1757      
      *  Roseneje 9/12 1700 † Villestrup 12/4 1777        
      Begravet Astrup      
           
  Barritskov-Brusgård-linjen   Baron af Rosenlund      
      Villestrup linien        
         
Mere om slægten           Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa