Rosensparre
                                                   
 
 
 
      DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
 
 
 
 
 
  Niels NN  ~ NN  
  Levede omkr. 1270  
     
     
     
 
 
 
     
     
     
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
       
 
 
   
 
   
  Johannes Nielsen Rosensparre  ~ NN  
  af Skarholt (Froste Herred)    
  Landsdommer i Skåne 1355    
  † efter 1355    
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
   
 
 
     
  Jep Jensen Rosensparre  ~ NN Niels Jensen Feeth    
  til Skarholt (Froste Herred)   Kannik i Linköping  
  Ridder 1397   * ca. 1340 † før 1381  
  Gav gård i Malmø til alter i Lund ca. 1427  
  † før 1427  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                               
             
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jens el. Niels Rosensparre ~ NN Due Karen Jepsdatter ~ Anders Stigsen   Truid Jepsen Rosensparre  ~ Anne Evertsdatter  
  til Skarholt   til Næs   * ca. 1390 † før 1460  Moltke  
  Landsdommer i Skåne 1427-46     til Atterup  
  † før 5 /6 1460      
           
 
 
     
  ~ Mæritslef Jakobsdatter      
    Bille      
    ~ før 1434      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                         
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
     
  Torben Jensen Rosensparre ~ Anne Axelsdatter Birgitte Jensdatter  ~ Holger Henriksen    Jep Jensen Rosensparre ~ NN Grubbe Jep Jepsen Rosensparre  ~ Anne Pedersdatter Evert Truidsen Rosensparre ~ Hille Jepsdatter  
  til Skarholt Saxstrup † 1486  Ulfstand   * ca. 1400   til Asserstorp Star til Nørregård  Skave  
      Begravet Valby til Glimminge       * ca. 1440 † 1495 * ca. 1455 † ca. 1495 Bispelensmand Tølløse  
                † tidligst 1496  
                   
               
             
             
          Havde efterkommere      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                               
                                 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  Jens el. Niels Torbensen ~ Birgitte Stensdatter Anna Torbensdatter ~ Tønne Rosengård Ingefred Torbensdatter ~ Erik Jensen Anna Torbensdatter Karen Jepsdatter ~ Anders Stigsen Ingeborg Jepsdatter  ~ Niels Eriksen Erik Everten   Anne Evertsdatter  ~ Hans Juel
  til Skarholt Bille * ca. 1470 † 1515   * ca. 1470 † 1561 Urup i Bosø kloster * ca. 1420 † ca. 1500 Thott * ca. 1415 til Bratskov og Biersholm til Dalby   til Nørregård  
  foged Bohus 1510 ~ Lyngsgård 28/9 1516   til Ugerup * ca. 1470   ~ ca. 1429 Kannik i Roskilde   * ca. 1470  
  Lensmand Gyrstinge 1513-22   † 1534        
  Lensmand Halmstad 1519            
  Lensmand Laholm 1518-19  
  Lensmand Froste Herred 1520  
  Fodermarsk 1514  
 
Landsdommer i Skåne 1523
 
  † 1530  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
 
 
 
  Steen Rosensparre ~ Mette Olufsdatter Anna Jensdatter ~      Axel Urne   
  til Skarholt Rosenkrantz * ca. 1510 † 1575 til Søgård & Årsmarke  
  & Vester Vallø ~ 1551  
  Lensmand Vordingborg til Vester Vallø  
  Lensmand Kalundborg  
  Faldet Ved Svarterå  
  Lejede gård i Roskilde  
  * 7/9 1523  
  † 20/10 1565   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
     
  Oluf Rosensparre ~ Lisbeth Henriksdatter Birgitte Steensdatter  ~ Preben (Predbjørn)  
  til Skarholt ~  København 20/9 1584  † Åstrup 2/4 1583  Gyldenstjerne  
  Gunderup   til Bidstrup, Stjerneholm, Svaneholm og Vosborg  
  & Vester Vallø     ~ København 28/8 1580  
  Høvedsmand Landskrona 1591 - 1602  
  Lensmand Mariager Kloster 1602 - 1610  
 
Lensmand Dragsholm 1624
 
  Rigsråd 1596  
  * Bosø Kloster 6/8 1559  
  † Dragsholm 13/1 1624   
     
  Slægtens sidste mand  
     
     
     
     
     
     
     
                   
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
  Steen Rosensparre  ~ Margrete Eskesdatter Birgitte Rosensparre  ~ Corfitz Rud Elisabeth Rosensparre  ~ Axel Brahe  
  * Skarholt 1588 † 1612 (Brok) * Skarholt 24/1 1586 † 28/4 1645 ~  København 20/5 1604 til Skarholt til Krenkerup  
      Begravet Helliggeists Kirke, København   * Skarholt 1592 † 1627  
 
     
 
 
 
   ~ Palle Rosenkrantz  
  til Krenkerup mm.  
 
 
 
 
 
Mere om slægten   Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa