Rostgård
           
 
 
 
 
 
  Åge Rostgård  ~ Kirsten Bennick  
  Bonde Rostgård, Nordslesvig af Bennickgård, Nordslesvig  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
         
  Hans Rostgård  ~ Kirsten Pedersdatter 'Svenske' NN Rostgård  ~ NN  
  til Krogerup 1660 * 1637 † 5/4 1668 Bonde Rostgård, Nordslesvig  
  Ridefoged Kronborg Len 1656 d.a. Peder Christensen Svenske † Arrild, Sønderjylland  
  Deltog i anslaget mod svenskerne Forpagter på Københavns ladegård      
  for at befri Kronborg til Krogerup      
  Får Krogerup & Nekselø som belønning        
  * Rost 15/4 1625 † 31/12 1684   ~ Cathrine Asmundsdatter Arendrup      
    til Anholt      
    *  1636 † 24/2 1672      
           
         
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
     
  Frederik Rostgård  ~ Conradine Revenfeld Jens Rostgaard  ~ Else Iversdatter  
  til Krogerup & Anholt ~ 1/3 1703 til Sejrø til Nekselø  
  Adelspatent 1702   & Farumgård † 1741  
  Konferensråd, Geheimearkivar, Oversekretær   Får Nekselø af onklen  
  Forvist fra hoffet p.gr.a. korruption 1724   Ridefoged Kronborg Len 1656  
  Krogerup stamhus 1741   Amtsskriver og amtsforvalter  
 
Arver Nekselø efter fætterens enke
  Med i svenskekrigen 1700  
 
 
  Amtmand Antvorskov   Krigskommissær og landkommissær  
  Amtmand Korsør   Rådmand København 1702    
  * Krogerup 30/8 1671 † Krogerup 25/4 1745   * Arrild, Sønderjylland 24/8 1650 † København 11/11 1715    
  Begravet Holmens Kirke  
     
 
Slægtens sidste mand
 
         
         
         
         
         
         
               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Conradine Sophie Rostgaard  ~ Frederik von der Maase  Adolphine Christine Rostgaard  ~ Christian Stockfleth  
  til Krogerup til Tybjerggård Gods * København 17/1 1706 † 18/7 1740  
  * Farumgård 20/5 1704 † 23/2 1758 Opførte nuværende Krogerup  
   ~ 7/8 1720  
 
     
     
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa