Rothe
                                                                               
 
   
   
   
   
  Carl Adolph Rothe  ~ Cornelia Bekkers Molderup      
  til Tybjerggård ~ Vestervig 3/5 1723      
  Kancelliråd    
  Regimentskvartermester    
  * Erdeborn 12/9 1689 † Tybjerggård 17/5 1766    
  ~ Kirstine Margrethe Thygesen      
    ~ 1730      
   
 
       
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                             
           
 
 
     
 
       
  Caspar Peter Rothe  ~ Edel Cathrine Severine Soelberg    Thyge Jesper Rothe  ~  Karen Biørn      
  til Urup & Møldrup-Kroggård ~ Nørre Kirkeby 28/2 1771   til Tybjerggård ~ Vor Frelsers Kirke, København 22/4 1761       
  Historisk forfatter mm. * København 28/2 1754 † Mejlgård 14/5 1837   Cand.theol., Professor * København 12/8 1742 † København 12/2 1795        
  * Randers 6/5 1724 † Urup 27/12 1784 Solgte Urup & Møldrup-Kroggård 1787   Etatsråd, Deputeret,Forfatter      
       Amtmand    
 
    * Randers 16/1 1731 † København 19/12 1795      
           
     
     
           
           
           
           
           
           
           
             
               
               
           
                                                             
                       
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
   
 
     
  Harald Rothe  ~ Vilhelmine Antionette Fix   Valdemar Henrik Rothe  ~ Elise Fransisca Weidemann Carl Adolph Rothe  ~ Benedicte Ulfsparre   Andreas Bjørn Rothe   Christian Rothe   ~ Charlotte Christine Müller  
  til Egholm 1809-1812 ~ København (Garnisons) 27/1 1806   Sognepræst Trinitatis ~ Helsinge 6/6 1810 Kontreadmiral, kammerherre  de Tuxen   til Tybjerggård   til Egholm 1809-1812 ~ Nikolaj Kirke, København 7/11 1794  
  Aggersvold 1809 * 1788 † 1827   *  Urup 6/3 1777 * 1792 † 1862 * Tybjerggård 8/12 1767 ~ Helsingør 12/1 1811   Gehejmekonferensråd   til Lerchenfeld  
  & Frihedslund   † København 20/2 1857    † København 12/7 1834   Grosserer  
  Generalmajor           Kammerråd, rentekammerdeputeret  
  Adelspatent 1809  
 
          * Tybjerggård 27/6 1770 † København 31/8 1852      
  Fæstningskommandant på Kronborg              
  * 4/2 1781 † 16/11 1848      
       
                 
                 
                 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                     
                 
                                                                   
     
 
                                     
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
  Carl Peter Rothe  ~ Henriette Marie Vilhelmine Julie Vilhelmine Rothe ~ Constant Peter Heinrich Peter Conrad Rothe  ~ Vilhelmine Susanne Louis Tuxen Rothe  ~ Clara Johanne Angelique Falbe Andrea Bjørn Rothe  ~ Frederik Wilhelm Rosenkilde Karen Rothe    ~ Frederik Marcus Herman Rothe  ~ Nicoline Christiane Sophie Ulrikke Hauch Louise Rothe  ~ Theodor Vilhelm Oldenburg Carl  Rothe  ~ Hedvig Valborg NN Rudolph Rothe  ~ Anne Maria Friedenreich Vilhelm Rothe ~ Frederikke Amalie Ewald
  til Aggersvold von Grovestius af Aggersvold Dirckinck Friherre af Holmfeld Præst i København 1865 Kolderup-Rosenvinge Kammerherre ~ 2/12 1840  * Rønne 2/6 1814  † København 23/11 1885  Treschow * København 31/10 1815 † Frederiksberg 10/8 1877  greve Knuth-Knuthenborg Justitsråd, Assessor ( Dommer ) i København ~ Frederiksberg 9/11 1833 * 27/10 1808 † 23/3 1891 Præst i Sorterup til Lerchenfeld   Gartner * 16/12 1805 † 2/11 1841  Sognepræst i Hyllested ~ 1840
  & Frihedslund ~ Altona 1835 * 15/5 1813 † Pinneberg 16/12 1877  ~ 21/6 1837 *Helsinge 17/6 1811    ~ 30/5 1845 * Rønne 23/10 1811  * Helsingør 20/10 1820 † København  21/2 1888                    til Knuthenborg og Lerchenfeldt * København 11/8 1804     ~ 7/5 1831 † 1846   Etatsråd   Sognepræst i Vemmelev / Hemmeshøj  
  Ritmester, kammerherre * 1816 † 1864   Forfatter † 13/12 1902 * København 15/6 1823 † 14/2 1888  † København 20/11 1871             ~ Christiania 12/12 1810 † København 5/3 1860       * København 18/10 1802 † 30/1 1877   * 13/10 1800 † Frederiksberg 9/1 1878   
  Solgte Aggersvold 1865         d.a.  Janus Lauritz Andreas                            
  * 29/12 1810 † København 24/2 1870         Kolderup-Rosenvinge              
                             
 
 
                       
  Adelslinjens sidste mand                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                             
                           
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
     
  Elisa Cathrine Franzisca Rothe  ~ Edvard Theodor Daniel Hvidt Harald Rothe   William (Willie) Carlton Rothe  ~ Dagmar Carla Christine Berling   Tyge Rothe  ~  Thalia Rothe 
Born 14 Dec 1842  Sorø 

 
  * København 21/5 1853 Højesteretspræsident Skibsfører   Hofmarskal, Kammerherre ~ Ordrup Kirke 30/8 1880   Slotsgartner Rosenborg  ~ 1866  
  † Frederiksberg 11/1 1931   ~ Vor Frue Kirke, København 28/5 1880 † efter 1864   * Saint Croix, Vestindien  24/2 1852  * København 18/5 1862 † København 22/8 1940   * 13/9 1834 † 19/10 1887 * 13/10 1800  
     † København 26/10 1926     † Frederiksberg 9/1 1878   
                 
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Magna Clara Rothe   ~ Gustav Bridges Fergus Gotthardt Lebrecht   Gerda Julie Louise Rothe  ~ Christian Ludvig Caspar Holten  
  * Jægersborg, København 12/6 1881 Lensgreve von Blücher af Altona   * København 25/3 1881  Tillisch  
   † København 30/3 1943 Ritmester   † København 17/7 1925 ~ 20/11 1900  
  ~ København 28/5 1904  
     
     
 
 
 
 
        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa