Rud
                                                                           
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
     
  Jabob Rud  ~ NN     DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk
  til Pilegård, Solbjerg, Holbæk  
  * ca. 1292  
     
     
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
 
 
  Niels Jacobsen Rud  ~ Yliænæ NN  
  til Pilegård, Solbjerg  
  † efter 1358  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
     
 
 
 
 
  Jens Rud   ~ Alhed Clausdatter Anne Rud  ~ Henrik Friis    
  til Pilegård af Vestud, Borre, Møn * ca. 1308 til Lundby    
  Rigsråd  
  Valdemar Atterdags gesandt i Rom  
  Deltog i Kalmarmødet 1397  
 
Beseglede unionsbrevet 1397
 
  Beseglede også kroningsbrevet  
  Lensmand Jungshoved  
 
Lensmand Vordingborg
 
  Lensmand Møn  
  † ca. 1403  
  Begravet Sorø kloster  
     
     
     
     
     
     
     
                           
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mikkel Rud  ~ Anne Pedersdatter Karine (Cathrine) Jensdatter  ~ Eskild Pedersen Margrethe Jensdatter  ~ Evert Grubbe Cathrine Jensdatter ~ Jens Iversen  
  til Skjoldenæs Jernskæg Gav gods i Løve til Sorø Kloster Falk * ca. 1366 til Alslev † før 1440 Lykke  
  & Vognserup til Skjoldenæsholm † før 11/2 1399  til Gisselfeld   til Svogerslev  
  Hofmester for Erik af Pommern Gav Svansbjerggårdene til Clara kloster  
  Deltog i Kalmarmødet 1397  
 
Beseglede kroningsbrevet 1397
 
 
   
 
Ejede gårde i Svansbjerg
  ~ Herlug Brymle    
  Lensmand Vordingborg        
  * Korsør ca. 1354 † Sorø 17/6 1402        
 
       
     
     
 
 
      ~ Jens Grim  
      Has  
      til Tostrup  
     
     
     
     
                                           
             
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
  Jørgen Rud   ~ Ingeborg Ovesdatter   Jens Mikkelsen  ~ Cecilie Poulsdatter     Vilhelm Rud  ~ Helle Ulfstand  
  til Skjoldenæs Hase (Bild)    i Hagested Jernskæg   til Vognserup  
  Nørager til Gåsetofte   Fik arveparter i Skjoldenæs og Vognserup af Frøslev        
  & Vedby Part i Ordrup     Høvedsmand Holbæk      
  Havde også arvepart i Vognserup       † efter 1432      
  Mageskiftede 1429 Skjoldenæs          
  med kronen mod Vedbygård          
  Tingerup givet til Sorø Kloster          
  * før 1403 † 1429          
               
               
               
               
                   
                   
               
               
               
             
                                           
                                 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mikkel Rud  ~ NN Knudsdatter Otte Jørgensen Margrethe Jensdatter  ~ Niels Bille Sophie Jensdatter   ~      Tyge Brahe Mikkel Jensen Niels Jensen  ~ Else Eriksdatter Christiern Rud   ~ Christine Hartvigsdatter Peder Rud  ~  Johanne Nielsdatter  
  til Vedby Panter Lensmand Venslev   til Tostrup  til Sigerslevvester Foged Lille Tønder Skram/Fasti til Kragerup Bryske til Vognserup Banner  
  Part i Ordrup til Svanholm † før  9/6 1511   † efter 1466 † før 13/1 1527 til Lindbjerggård & Funder & Hessel 1481   † 1504 af Vinstrup  
  * før 1429 † før 1/9 1464   † 1479        
  Begravet Antvorskov          
 
 
         
  ~ Elsebe Ottesdatter          
    Markmand/Falster          
    ~ ca. 1433            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                   
 
 
           
 
 
 
 
 
     
  Jørgen Mikkelsen  ~  Christine Eriksdatter Otte Mikkelsen     Margrethe Christiernsdatter  ~ Erik Andersen Hans Pedersen    ~ Else Hvass    
  til Vedby, Gåsetofte, Rosenkrantz til Vedbygård     Gagge til Vognserup af Ormstrup  
  & Nørager  til Elvedgård & Møgelkær  † 1470   til Stostrup Lensmand Tryggevælde  
  Del i Kragerup Lensmand Rønnebæksholm     † 10/7 1545  
  Lensmand Holbæk ~  1474      
  Lensmand Rønnebæksholm  
 
   
 
Lensmand Møn
   ~ Anne Lauridsdatter    
  Bispelensmand Saltø     Knob  
  * Vedby 1436 † Antvorskov 31/3 1505      
  Begravet Antvorskov        
           
           
           
           
           
           
           
               
               
                                                         
                                         
 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
  Knud Rud  ~  Dorte Madsdatter Otto Jørgensen  ~ Else Eriksdatter        Peder Rud ~  Karin Christensdatter Sophie Jørgensdatter  ~ Tyge Axelsen Anne Jørgensdatter Henrik Hartvigsen Henrik Jørgensen   Peder Hansen  ~ Grethe Carlsdatter Johanne Hansdatter  ~ Niels Andersen    
  til Vedby, Møgelkær, Bølle til Vedby Skram (Fasti)     Kaldet Krabbe van Hafn til Elved Brahe  Rud Krummedige til Elved   til Vognserup Bryske til Vognserup Dresselberg    
  & Nørager  til Fuglsang & Nørager til Funder   * ca. Elvedgård, Guldbjerg, Odense 1488 til Tostrup * Vedby 1474 til Assendrup, Månstorp & Vallen † 1510 - 1513   Lensmand Dragsholm til Toftholm † 3/10 1564  til (Lille) Lyngbygård & Kastrup  
  Rigsråd   Flådechef       † Tureby, Odense 1/3 1554 ~ ca. 1513 † Mogenstrup, Skåne XX/6 1533       Lensmand Gelstrup  
  Lensmand Dragsholm   Plyndrede Åbo 1509   Begravet Terløse kirke   † 12/2 1559  
    Lensmand Vordingborg    
Lensmand Gotland
 
 
 
    Lensmand Korsør   Lensmand Dragsholm    ~ Erik Madsen  
    Lensmand Venslev   Lensmand Venslev   Bølle  
    Lensmand Sæby
  Lensmand Odense, Kalø   til Tersløse og Orebygård  
    Forsvarede Dragsholm under Grevens Fejde   † 1511  
   
Bispelensmand Gjorslev
 
    * før 1504 † 27/3 1554  
    Begravet Vedby kirke  
               
           
           
             
             
             
                                                                 
                           
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Jørgen Rud  ~ Karen Hansdatter Birte Knudsdatter ~ Axel Urne  Kirsten Rud ~ Herman Skeel Erik Knudsen Rud   ~ Anne Hardenberg       Otte Rud  ~ Pernille Johansdatter  
  til Vedbygård Krafse af Vedby    til Søby Søgård & Årsmarke af Kjellingbøl til Hegnet til  Fuglsang & Møgelkær til Sandholt         til Møgelkær og Sæbygård Oxe  
  & Nørager til Utterslev * 9/6 1538 † Søgård 1/9 1573 ~ 11/11 1562 * Kjellingbøl, Middelsom Herred 29/11 1521 ~ før 1549 Hindsels len & Vestervig kloster       Admiral ~ 1549  
  Deltog i det andet tog til Ditmarsken ~ Egholm 11/10 1551   Begravet Søby kirke   † Ristrup efter 1612   Rigsråd, admiral   Lensmand Korsør  
  Lensmand Gisselfeldt   Skibschef under Herluf Trolle i 7-årskrigen   Lensmand Venslev  
  Lensmand Fredsgård    
 
 
Købte Enggård (nu Gyldensten)
  Fanget af svenskerne ved Bornholm
 
 
Lensmand Toksværd
    ~ Laurids Rostrup Lensmand Ravnsborg  
Mister sine len1557 ved
 
  Lensmand Mariager kloster       til Ristrup Mageskiftede gods med Antvorskov   svogeren Peder Oxes fald  
  Lensmand Korsør       ~ 1566 * 19/2 1519 † Fuglsang  XX/6 1577    Døde af pest på Svartsjø Slot, Stocholm  
  * 1517 † 5/12 1571      
    * 15/5 1520 † Gjessingholm 1/1 1580   
             
   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                       
                           
                                                                           
                                               
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Knud Rud ~ Ellen Marsvin Dorte Rud ~ Christen Gyldenstjerne Karen Jørgensdatter ~ Peder Eriksen Knud Rud     Corfitz Rud   ~ Birgitte Rosensparre Sophie Rud  ~ Jacob Lykke    Pernille Ottesdatter ~  Frederik Qvitzow  Mette Rud  ~ Henrik Gyldenstjerne Dorthe Ottesdatter  ~ Anders Eriksen Johan Rud ~  Anne Hardenberg
  til Vedbygård til Boller mmm af Vedby til Restrup, Hellestrup og Stjernholm * 29/10 1560 til Olstrup til Sandholt & Enggård   til Fuglsang, Sandholt & Enggård ~  København 20/5 1604   til Torp og Tandrup   * 1556 † 1608  til Sandager, Qvitzowholm, Harmark & Torsø * Møgelkjær 1552 † 2/4 1596 til Ågård * Løgismose 1550 † 11/10 1565 Banner til Møgelkjær ~ Odense 30/4 1587
  & Nørager   * Gisselfeld 29/10 1560 ~ Olstrup, Næstved 26/11 1598  † Olstrup 18/3 1612     ~ Olstrup 1586 Lensmand Odensegård   * Sandholt 21/3 1573 † Sandholt 5/2 1630       ~ Odense 6/4 1589   ~ 1574   til Gjesingholm & Lyngholm * Møgelkjær 1549 † 1609  
  Lensmand Korsør   † 14/4 1648   Begravet Landet Kirke   † 1611     Begravet Lyndelse Kirke               Begravet Rårup Kirke  
  Lensmand København              
 
* Ålholm 24/2 1554  † 1615
                   
  ~ Hilleborg Mogensdatter              
    ~ Slagelse 22/2 1590            
             
             
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                     
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Borkvard Rud  ~ Helvig Jacobsdatter Lene Rud    ~ Jørgen Grubbe   Lisbeth Corfitzdatter   ~ Niels Krabbe Helvig Rud           ~ Gregers Krabbe Birgitte Corfitzdatter   ~ Christen Skeel Mette Rud  ~ Niels Trolle  
      til Sæbyholm til Totterupholm til Vedbygård til Tostrup   af Sandholt Krabbe af Østergård til Enggård (nu Gyldensten) til Torstedlund af Fuglsang ~ Odense 12/9 1630  til Sandholt og Skarholt til Troldholm  
  * 1592 † 1647   & Nørager ~ 19/5 1614   * Hindsgavl 24/1 1608 ~ Odense 4/10 1635 * Hindsgavl 11/10 1613 † 23/11 1638 ~ Odense 12/9 1630  & Vester Vallø til Vester Vallø * Mariager kloster 10/10 1606  
  Begravet Halsted   * Vedby 24/1 1594   † København 30/8 1649       * 31/8 1612 † København 25/5 1645      Skarhult 25/2 1632    
        † Rudbjerggård 24/10 1671    Begravet København      
           
   
  Slægtens sidste mand   Slægtens sidste kvinde    
       
       
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
  Eiler Rud  ~ Margrethe Papenheim  
  til Vedby til Sæbyholm  
  † 1618  
  Begravet Halsted  
 
 
 
 
 
Mere om slægten     Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa